OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ponad 4 miliony na zawodowe staże zagraniczne - korzyści dla...
23 listopada 2016 roku

Ponad 4 miliony na zawodowe staże zagraniczne - korzyści dla uczniów i nie tylko …

107 uczniów z trzech zespołów szkół Powiatu Ostrowskiego jest uczestnikami projektu pt.: „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”. To efekt współpracy powiatowego samorządu z instytucjami partnerskimi z Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Z projektu skorzystali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznychkształcący się na następujących kierunkach: mechatronika, elektronika, energetyka odnawialna, informatyka, budownictwo, geodezja, architektura krajobrazu oraz ekonomia.

* 5.jpg

Młodzież z ZST będąc w Plymouth w Anglii oraz w Hildburghausen w Niemczech wykonała m.in klocki do nauki alfatetu i cyfr, wycinane na nowoczesnych maszynach CNC. Efektami swojej pracy podzielili sie z dziećmi z Przedszkola nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim. Na specjalnie zaaranżowanym spotkaniu 15 listopada 2016 roku w Starostwie uczestnicy staży wcielili się wyjątkowo w role nauczycieli i podzielili sie z najmłodszymi swoimi doświadczeniami. Zaprezentowali przedszkolakom wykonany przez siebie m.in system alarmowy oraz przekazali oficjalnie wykonany alfabet do nauki czytania.

* dsc_0386.jpg

Celem unijnego projektu jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego uczestników oraz perspektyw ich zatrudnienia. Rozwój zawodowy uczestników, a więc nabycie przez nich nowych przydatnych kwalifikacji i umiejętności, zapewniony jest przez realizację 2 tygodniowych programów staży w zawodach: mechatronik, elektronik, technik energetyki odnawialnej, informatyk, budowlaniec, geodeta, architekt krajobrazu oraz ekonomista.

* dsc_0318.jpg

Realizacja staży odbywa się w nowoczesnych placówkach kształcenia zawodowego na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy projektu dzięki przygotowaniu językowemu, możliwości obcowania na co dzień z językiem obcym zawodowym w instytucjach partnerskich, znacznie poprawią również swoje kompetencje językowe. Taka wiedza zwiększa ich motywację, zdolność i pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym. Przygotowanie kulturowe, obcowanie z kulturą i życiem codziennym w kraju partnera, zwiększa świadomość kulturową, umożliwia nabycie umiejętności międzykulturowych młodych europejczyków, a także wzbogaca ich wiedzę na temat wspólnej Europy.

Realizacja staży w organizacjach partnerskich pozwala uczestnikom na skorzystanie z doskonałej bazy sprzętowej i kompetentnej kadry szkoleniowców, dzięki czemu uzyskują oni tak ważne wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym. Zwiększa to ich szanse na przyszłe zatrudnienie.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Wartość realizowanego projektu to 847 498,68 PLN.

W roku szkolnym 2016/2017 swoje indywidualne projekty realizują także: Zespół Szkół Ekonomicznych (wartość projektu 484 394,30 PLN, ilość uczestników projektu 60); Zespół Szkół Usługowych (wartość projektu 465 283,55 PLN, ilość uczestników projektu 44); Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego (wartość projektu 229 442,01 PLN, ilość uczestników projektu 30); Zespół Szkół Budowlano Energetycznych (wartość projektu 559 056,32 PLN, ilość uczestników projektu 77).

Łącznie w latach 2014, 2015 i 2016 z zagranicznych staży zawodowych skorzystało i skorzysta 532 uczniów wraz z 58 opiekunami oraz 40 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Łączna wartość zrealizowanych i realizowanych projktów to 4 376 545,34 PLN.

W wyżej wymienionym okresie projekty realizowano w ramach programu Erasmus + oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

* fe_wer_pion-kolor* EFS EU

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 214