OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Warsztaty matematyczne z origami
24 listopada 2016 roku

Warsztaty matematyczne z origami

W ramach projektu BEZPIECZNA + nauczyciele III liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim realizują z uczniami ciekawe zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, konkursy i gry edukacyjne. Projekt ten obejmuje również ofertę dla uczniów szkół  gimnazjalnych. Są nimi warsztaty matematyczne prowadzone przez Iwonę Wendt-nauczycielkę matematyki w III LO,  pasjonatkę gier logicznych i matematyki rekreacyjnej.

* image73.jpg

Z ciekawej oferty III LO skorzystało I Gimnazjum. 18 i 21 listopada 2016 dwie klasy tej szkoły wzięły udział w dwugodzinnych warsztatach pt. „Geometria giętej kartki”. W czasie zajęć  uczniowie poznawali tajniki sztuki origami, uczyli się wykonywać pierwsze proste konstrukcje, a przede wszystkim odkrywali ile matematyki kryje się w każdej figurze origami. W trakcie warsztatów odbył się konkurs z wiedzy matematycznej z zakresu geometrii, a cały projekt zakończyło wspólne wykonanie pamiątkowego plakatu z wykorzystaniem poskładanych wcześniej figur origami. Celem warsztatów było ukazanie ile matematyki kryje się w otaczającej nas przestrzeni.

Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu BEZPIECZNA + w roku szkolnym 2016/2017.  

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 478