OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Edukacja pożarnicza w III Liceum Ogólnokształcącym
28 listopada 2016 roku

Edukacja pożarnicza w III Liceum Ogólnokształcącym

Program nauczania z edukacji pożarniczej z pełnym powodzeniem realizowany jest w III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Realizowane od ubiegłego roku szkolnego zamierzenia wielokrotnie wykraczały poza przyjęty do realizacji program. Wszystko to spowodowało zainteresowanie tymi zajęciami do tego stopnia, że już kolejny rocznik wdraża się w tajniki strażackiego rzemiosła.

W dniu 8 listopada 2016 roku z udziałem Starosty Pawła Rajskiego odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Druhny i druhowie złożyli ślubowanie na sztandar strażacki. Na uroczystość ślubowania przybył też Komendant PSP bryg. Jacek Wiśniewski oraz Prezes Zarządu Powiatowego OSP Przemysław Kaźmierczak. Podczas tej uroczystości uczniowie II rocznika po raz pierwszy oficjalnie wystąpili w umundurowaniu strażackim. Z rąk Starosty otrzymali wówczas odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

* Image04

Bardzo ważnym przedsięwzięciem był wyjazd w dniu 16 listopada do Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu. Podczas pobytu uczniowie poznali wiele istotnych informacji dotyczących dalszej perspektywy edukacji pożarniczej. Na zakończenie wszyscy wykonali praktyczne ćwiczenie w komorze dymowej.

Ponieważ szkoła podpisała list intencyjny z PWSZ w Kaliszu o wzajemnej współpracy w dniu 21 listopada studenci wydziału medycznego tej uczelni przeprowadzili na terenie szkoły zajęcia z pierwszej pomocy dla I i II rocznika edukacji pożarniczej. Natomiast 24 listopada uczniowie edukacji pożarniczej podczas pobytu na terenie tej kaliskiej uczelni brali udział w pokazie ratownictwa z udziałem strażaków i ratowników medycznych.

* 20161124_121042 — kopia

„To dzięki pasji i dużemu zaangażowaniu nauczyciela Antoniego Szczurka wszystkie przedsięwzięcia związane z wprowadzeniem tej innowacji w szkole mogą być tak sumiennie i tak atrakcyjnie realizowane” – mówi dyrektor szkoły Maria Tomalak.

W ramach realizacji programu uczniowie mają zajęcia: z musztry, regulaminy, pierwsza pomoc, oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. To tylko niektóre zamierzenia jakie zostały zrealizowane w ciągu minionego miesiąca. Następne miesiące realizacji programu też będą zawierały bogate w treści zamierzenia po których uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, a zarazem przekonanie o słuszności podjętej decyzji o wyborze edukacji pożarniczej.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 283