OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z klasy humanistycznej na Uniwersytet Przyrodniczy
28 listopada 2016 roku

Z klasy humanistycznej na Uniwersytet Przyrodniczy

Kliniki weterynaryjne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu były celem wycieczki uczennic z IV LO.

Nauczycielka biologii Iwona Cyba i polonistka, realizująca innowację „Biznes potrzebuje humanistów” Bogna Skrzypczak˗ Walkowiak stworzyły możliwość  wycieczki przedmiotowej, która zainteresuje każdego. We Wrocławiu uczennice z zapartym tchem przyglądały się wszczepianiu rozrusznika serca dalmatyńczykowi, widziały zabieg stomatologiczny u kota, a także odwiedziły Katedrę Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów,  Katedrę Kliniki i Chirurgii oraz Katedrę Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich. Jak powiedział filozof Immanuel Kant:  „Serce człowieka możemy ocenić po tym, jak traktuje on zwierzęta”.

* img_4284.jpg

Ten wyjazd to także ważny element holistycznego nauczania, na które kładzie się nacisk w ostrowskim IV Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina.

„ Współczesny świat oczekuje od młodych ludzi umiejętności łączenia kompetencji i zainteresowań, dlatego warto łączyć treści humanistyczne z przyrodniczymi czy filozoficzne z biznesowymi”- powiedziała Bogna Skrzypczak- Walkowiak.

Po klinikach oprowadzał uczniów dr Piotr Skrzypczak z Pracowni Anestezjologii Katedry Kliniki i Chirurgii pod kier. prof. dra hab. Zdzisława Kiełbowicza. Uczennice odwiedziły m. in. Pracownię Anestezjologii, Pracownię Chirurgii Endoskopowej, Pracownię Diagnostyki Obrazowej, Pracownię Tomografii Komputerowej.

Ta wizyta, która odbyła się 25 listopada 2016 roku, wkrótce być może przerodzi się w stałą współpracę IV LO z kolejną uczelnią wyższą.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 148