OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wernisaż „Profile” pod kierunkiem Marii Szeląg
28 listopada 2016 roku

Wernisaż „Profile” pod kierunkiem Marii Szeląg

W dniu 25 listopada 2016 roku w auli I liceum odbył się kolejny wernisaż prac uczniów klas drugich i trzecich. Ekspozycja stanowi pokłosie zajęć z rysunku i jest swoistym zwieńczeniem zmagań artystycznych uczniów.

* profile2016_28.jpg

Prezentowane prace przygotowali : Marta Ampuła, Mikołaj Andrzejczak, Weronika Anioł, Maciej Benke, Paulina Bilska, Żaneta Bloch, Kamila Boroch, Natalia Cegła, Martyna Cieślińska, Klaudia Czerniejewska, Daria Dobrasiak, Zuzanna Domagała, Natalia Frik, Aleksandra Furman, Stanisław Gabrysiak, Aleksandra Gałach, Jakub Garstka, Bartosz Gońko, Jakub Gwazdacz, Marta Hajduk, Nikodem Ibron, Jowita Jachnik, Agata Jarmuszczak, Wiktoria Jenczewska, Sandra Jędrkowiak, Joanna Kałużna, Bartosz Kamiński, Maksymilian Kaplicki, Piotr Kasałka, Olga Kaźmierczak, Weronika Kowalska, Wojciech Krolka, Jakub Kukuła, Karolina Kula, Aneta Ludwińska, Maria Macioszek, Monika Majer, Krystian Malczyk, Grzegorz Marciniak, Michał Marciniak, Klaudia Matjasik, Sylwia Mędykowska, Klaudia Michalska, Natalia Moch, Sandra Modrzyńska, Sebastian Morta, Fatima Mościpan, Aneta Musiał, Jakub Nonga, Mikołaj Nowaczyk, Julia Nowicka, Magdalena Obsadna, Liza Paluch, Zuzanna Pawlaczyk, Zuzanna Pawlak, Jagoda Peplińska, Katarzyna Pietrzak, Anna Płocharz, Anna Płóciennik, Katarzyna Pługowska, Dominika Poczta, Maciej Pruski, Maria Przybylska, Weronika Przybyłek, Martyna Rzekiecka, Agata Sito, Dominika Sobecka, Aleksander Spitalniak, Weronika Sufryd, Karolina Szukalska, Barbara Śmiatacz, Martyna Talarska, Kamil Troszczyński, Weronika Trzeciak, Kacper Walczak, Patrycja Walendowska, Karolina Wałęsa, Marta Wojtasik, Aleksandra Zielezińska, Julia Zuzel i Aleksandra Życińska.

Uczestnicy wernisażu i autorzy wyróżnionych prac mogli podziwiać rysunki młodych artystów przy akompaniamencie skrzypaczki Anny Pogorzelskiej. Jak podkreślają organizatorzy: „Za dostarczenie wielu artystycznych wrażeń  wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy i czekamy na katalog z wystawy”.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 729