OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Poezja polska w przekładzie na język obcy- konkurs międzyszkolny
28 listopada 2016 roku

Poezja polska w przekładzie na język obcy- konkurs międzyszkolny

24 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Usługowych odbył się „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej w przekładzie na języki obce”.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o literaturze, popularyzacja literatury polskiej oraz języków obcych w szkołach, rozbudzanie zainteresowania przekładami poezji polskiej na język obcy, wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich oraz kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego. Łącznie do konkursu przystąpiło 37 uczniów, w tym 13 ze szkół gimnazjalnych oraz 24 ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie recytowali wiersze w języku polskim oraz w języku obcym.

* 20161124_090453.jpg

Laureatami konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych zostali:

Miejsce I  - Karolina Duczmal z Zespołu Szkół w Lamkach, która zaprezentowała w j. angielskim wiersz Juliusza Słowackiego  „ W pamiętniku Zofii Bobrówny”,

Miejsce II – Anna Wikarjak z Zespołu Szkół w Lamkach, która recytowała w j. angielskim utwór Wisławy Szymborskiej „ Nic dwa razy”,

Miejsce III – Julia Harych z Zespołu Szkół w Dębnicy, która przedstawiła w j. angielskim wiersz Wisławy Szymborskiej „ Schyłek wieku”.

Przyznane zostało jedno wyróżnienie, które otrzymała Karolina Golec z Zespołu Szkół w Dębnicy. Laureatami konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali:

Miejsce I  - Julia Banasiak z III LO, która zaprezentowała w j. angielskim wiersz Adama Mickiewicza

„ Niepewność”,

Miejsce II – Kacper Majczak z III LO, który recytował w j. angielskim utwór Jana Brzechwy „ Droga”,

Miejsce III – Piotr Rynkowski z I LO, który przedstawił w j. angielskim wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „ Dlaczego ogórek nie śpiewa”.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano trzy wyróżnienia, które otrzymali  :

Jagoda Król z I LO za utwór prezentowany w j. włoskim, Agnieszka Czerwieniec z ZSU recytująca w języku angielskim oraz Paulina Fikus z IV LO, która przygotowała dwa wiersze w języku angielskim oraz francuskim.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 226