OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Porozmawiajmy o sztuce...
28 listopada 2016 roku

Porozmawiajmy o sztuce...

Maria Podskarbi-Hebisz była bohaterką kolejnego spotkania w MDK „Wokół Sztuki. Rozmowa z...”. Goście mogli nie tylko porozmawiać o realizacjach tej rzeźbiarki z Ostrowa,  której w tym roku przypada 40-lecie pracy twórczej, ale także obejrzeć jej prace.

Ostrowianka Maria Podskarbi-Hebisz, rzeźbiarka, ma na swoim koncie blisko 40 wystaw indywidualnych, udział w ponad stu wystawach zbiorowych i sympozjach naukowych. Rzeźby i ceramiki naucza też studentów. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu. Ceramika, w której od lat się realizuje, została wybrana przez nią jako wiodąca dyscyplina w dziedzinie sztuk plastycznych.

* 001.jpg

W swojej karierze tworzy także formy użytkowe, jednak najbardziej znana jest z cykli obiektów ceramicznych – przestrzennych form „uskrzydlonych”, w których wyraża swoje przemyślenia, pytania czy refleksje nad kondycją współczesnego świata. I właśnie głównie o tych formach mówiła na spotkaniu w MDK.

Spotkaniu w MDK, które odbyło się 23 listopada, towarzyszyła prezentacja fotograficzna prac artystki oraz miniwystawa. Maria Podskarbi-Hebisz pokazała na dużych planszach niektóre swoje prace oraz projekty rzeźb, które mogłyby się znaleźć w przestrzeni miejskiej Ostrowa.

Spotkanie z Marią Podskarbi-Hebisz była kolejnym w ramach MDK-owskiego cyklu „Wokół Sztuki. Rozmowa z...”. Prowadzi go w placówce Hanna Olejnik, przy współpracy z Katarzyną Wystemską.

Celem spotkań jest popularyzacja twórczości artystów z Ostrowa i powiatu ostrowskiego, a dzięki temu – rozmowa i dyskusja o ich realizacjach i o sztuce w szerszym gronie. Spotkania te bowiem są otwarte, a towarzyszy im także dyskusja o sztuce, nierzadko też prezentacja fotograficzna prac artystów czy właśnie miniwystawy. Gośćmi MDK-owskich „Rozmów” byli dotychczas nie tylko twórcy, ale także i animatorzy kultury z Ostrowa i powiatu.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 181