OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Chcemy pomnażać środki na inwestycje
29 listopada 2016 roku

Chcemy pomnażać środki na inwestycje

Realizacja inwestycji bez zaciągania nowych zobowiązań, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz przygotowanie do nowej perspektywy unijnej to najważniejsze cele, na których skupiał się samorząd powiatowy w minionych dwóch latach. Połowinkowego podsumowania dokonano podczas spotkania z dziennikarzami 29 listopada 2016 r.

Wybór władz Powiatu Ostrowskiego obecnej V kadencji odbył się 28 listopada 2014 r. podczas sesji Rady Powiatu Ostrowskiego.

- ‘’To już półmetek obecnej kadencji. Jestem przekonany, że radni dobrze wykonują obowiązki i chciałbym za to im podziękować. Mimo różnych opcji politycznych jesteśmy wszędzie tam, gdzie decyduje się o sprawach powiatu. Nasza rada nie bała się podejmować trudnych i odpowiedzialnych decyzji mających na celu dobro naszego powiatu i mieszkańców. Przykładem niech będzie podjęcie uchwały o woli przejęcia pałacu w Lewkowie’’ – mówił Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, podsumowując połowinki organu stanowiącego.

* dsc_0005.jpg

Starostowie skupili się z kolei na analizie inwestycyjnej ostatnich lat i nakreśleniu planów na najbliższe dwa lata.

– ‘’W porównaniu w poprzednią kadencją nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy marzenia, a oprócz nich jesteśmy pełni zapału, aby je zrealizować. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę mieliśmy zadłużenie na poziomie ponad 48 mln, w porównaniu do planowanych na koniec tego roku ok. 31 mln. Od tego czasu nie zaciągaliśmy żadnego kredytu realizując ambitny plan inwestycyjny. Robiliśmy tak, by poluzować gorset i móc sięgać po sięgać po środki zewnętrzne’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Wśród najważniejszych zrealizowanych inwestycji znajdują się te z obszaru zdrowia. Dotyczy to modernizacji oddziałów, powstania nowych pracowni. – ‘’Nie byłoby tych wszystkich zadań oraz przygotowań do rozbudowy szpitala bez ustabilizowana sytuacji finansowej placówki. Cieszy nas zielony kolor oznaczający, że szpital nie przynosi strat. Traktujemy to wciąż jako pozytywne symptomy i przestrzegamy przed hura optymizmem’’ – mówił Starosta.

* dsc_0033.jpg

Na konferencji pokreślono również wzmacnianie marki ostrowskiej oświaty. Przyczynić się do tego mają inwestycje w modernizację bazy technicznej oraz sportowej.  Flagową inwestycją ma być rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego. Zapowiedziano kontynuację programu rozbudowy boisk sportowych w szkołach ZSU, I LO oraz III LO,

Niezmiennym priorytetem są inwestycje drogowe.

- ‘’W latach 2011-2015 wydatkowaliśmy na drogi 54 mln zł, przy 16 wydanych na oświatę i ponad 12 przeznaczonych na szpital. Można więc powiedzieć, że inwestycje drogowe są naszym priorytetem zarówno w poprzedniej jak i obecnej kadencji’’ – mówił Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

* ostr_lewk2.jpg

W 2015 wydatkowo na inwestycje drogowe i chodnikowe ok. 9 mln zł, w 2016 9,3 mln. zł Jeśli chodzi o zakres inwestycji to w 2015 wybudowano 18 km dróg oraz 6,7 km chodników. W 2016 było to 23 km dróg i 7,4 km chodników.

Planowane największe inwestycje na drogach powiatowych w najbliższych dwóch latach to realizowana przy udziale firmy MOTA ENGIL odbudowa ponad 7 km dróg wykorzystywanych podczas budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowa drogi do Wysocka Małego. Jedną z największych inwestycji będzie także budowa ul. Wiklinowej w Ostrowie przy wsparciu środków z Programu Rozbudowy Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej oraz Raszkowa i miasta Ostrowa. Zadanie szacowane na ok. 3 mln zł będzie istotnym połączeniem komunikacyjnym i odciążeniem dróg miejskich. W ramach realizowanego z miastem projektu likwidacji niskiej emisji powiat chce także wybudować ścieżkę rowerową do Lewkowa.

* 4.jpg

Władze Powiatu Ostrowskiego liczą mocno na wsparcie środków zewnętrznych nie tylko unijnych, ale i krajowych.

- ‘’W latach 2015-2016 zarówno Starostwo Powiatowe jak i nasze jednostki pozyskały ponad 37 mln środków zewnętrznych, unijnych i krajowych. To sporo. Ostatnie dwa poświęciliśmy także na przygotowanie projektów, których celem jest sięgnięcie do unijnego worka. Planujemy tylko w 2017 roku pozyskanie ponad 27 mln zł, przy wkładzie własnym ok. 6 mln. Widać wyraźnie, że w ten sposób chcemy wielokrotnie pomnożyć środki na inwestycje. Ta kwota wydawana na inwestycje będzie powiększona o 20 mln, które dzięki całej Radzie Powiatu już zagwarantowane zostały na remont pałacu w Lewkowie, bez względu na to, kto będzie jego właścicielem’’ - powiedział P. Rajski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 247