OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendyści z Powiatu Ostrowskiego
1 grudnia 2016 roku

Stypendyści z Powiatu Ostrowskiego

29 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak wręczył 21 uczniom i 24 studentom stypendia naukowe, których wysokość mieści się w przedziale 1000 – 4000 złotych. W grupie nagrodzonych znaleźli się uczniowie ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

W spotkaniu uczestniczyła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Jednorazowe stypendia przyznawane są przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu laureatom i finalistom olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści biorą udział w wielu projektach badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami prac naukowych i artykułów.

* img_4364.jpg

Miło nam zakomunikować, że w tej elitarnej grupie znalazło się troje uczniów z powiatu ostrowskiego: Karolina Binek z IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim,  Miłosz Raczak z  III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskiego oraz Grzegorz Gorzaniak z Zespołu Szkół Technicznych.

Aby ubiegać się o to stypendium, młody człowiek musi wykazać się wyjątkowymi osiągnięciami o charakterze naukowym. Takimi mądrymi i kreatywnymi młodymi ludźmi są właśnie Karolina (autorka książki „Ale arbuz!, laureatka licznych konkursów prozatorskich i uczestniczka OLiJP), Milosz (finalista V Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz zdobywca III miejsca w VIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Zawodach) i Grzegorz (laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Młody Naukowiec E(x)plory, zdobywca II miejsca w konkursach „Fizyczne ścieżki” i „Piękne doświadczenie. Fascynujące wyjaśnienie –fizyka – poziom ponadgimnazjalny”).

Stypendystom w odbiorze nagród (oprócz pieniędzy laureaci otrzymali statuetkę przedstawiającą Stanisława Taczaka) towarzyszyli dyrektor III LO mgr Maria Tomalak, dyrektor ZST mgr Eugeniusz Namysł i nauczyciel IV LO dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 773