OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
70 lat Ludowych Zespołów Sportowych
1 grudnia 2016 roku

70 lat Ludowych Zespołów Sportowych

Ludowe Zespoły Sportowe w Powiecie Ostrowskim spełniają niebagatelną rolę. Organizowane przez LZS imprezy sportowo- rekreacyjne nie tylko zachęcają mieszkańców powiatu do rywalizacji sportowej, ale są również źródłem integracji środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. W tym roku przypada ich jubileusz 70- lecia.

Nie byłoby licznych imprez sportowych bez oddanych, pełnych zapału i twórczych działaczy sportowych, którzy zarażają młode pokolenie sportowców do działania i rozwoju kultury fizycznej w Powiecie Ostrowskim.

* dsc_0008.jpg

W piątek, 25 listopada 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, odbyła się uroczysta gala z okazji rocznicy powstania Ludowych Zespołów Sportowych w Powiecie Ostrowskim. Z tej okazji działaczom, zawodnikom i sympatykom wręczono podziękowania, symboliczne odznaczenia. Były także okolicznościowe medale wręczane przez sekretarza Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie Krzysztofa Piaseckiego i przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Powiecie Ostrowskim Stanisława Ratajczaka.

W uroczystości Powiat Ostrowski reprezentował Wicestarosta Roman Pacholczyk oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke.

Wszystkim działaczom, sportowcom, za dotychczasową działalność należą się słowa uznania.  

Historia LZS-ów na Ziemi Ostrowskiej zawarta została w książce autorstwa Rafała Szuberta „Zarys dziejów sportu wiejskiego w powiecie ostrowskim w latach 1946 – 2016”.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 236