OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zima trochę przeszkadza, ale...
11 lutego 2009 roku

Zima trochę przeszkadza, ale...

Przygotowanie dróg serwisowych przy węźle kaliskim to obecnie najważniejsze zadanie na ostrowskiej obwodnicy. Mimo dokuczliwej aury, mrozy na razie nie pokrzyżowały planów drogowców.

Zima jest trudnym okresem dla budowlańców, którzy realizują zadania drogowe. Mimo to, na ostrowskiej obwodnicy trwają prace. W tej chwili na budowę przywożony jest piasek, przygotowywane są tez drogi serwisowe w obrębie węzła kaliskiego.

Drogi serwisowe czyli objazdy, które będą pozwalały korzystać z drogi kaliskiej nr 25 podczas budowy tego największego obiektu inżynierskiego na całej obwodnicy. Jest to węzeł, na którym zakończony zostanie pierwszy etap obwodnicy. Właśnie od tego miejsca rozpocznie się drugi etap, który będzie się kończył na Strugach w Antoninie. Jestem w stałym kontakcie z kierownikiem budowy i mogę uspokoić naszych mieszkańców, że mimo niesprzyjającej aury na razie nie ma żadnych poważniejszych opóźnień w realizacji tej inwestycji – uspokaja starosta Włodzimierz Jędrzejak

Według harmonogramu pierwszy etap powinien się zakończyć jesienią bieżącego roku. Mimo pozornego spokoju na budowie wykonywane są zaplanowane wcześniej prace.

Pracujemy w tej chwili na obiekcie węzłowym WE 5. Jest to największy węzeł na trasie, tak zwana „kończynka”. Nasza praca polega między innymi na zinwentaryzowaniu wszystkich filarów tego węzła. Sprawdzamy czy są dobrze posadowione w pionie i na wysokości. Na filarach zostanie osadzone łożysko, czyli najważniejszy element, który pracuje razem z mostem. Aby je położyć trzeba wytyczyć osie łożysk i dokładnie podać ich wysokość. My to wszystko sprawdzamy a operat oddajemy wykonawcy oraz także inspektorowi budowlanemu – tłumaczy Maciej Zaranek, geodeta drogowy.

Po zamontowaniu łożysk na węźle układana będzie konstrukcja pod płyty nośne. Przed wylaniem betonu trzeba będzie jeszcze zbudować podkłady tymczasowe i włożyć w konstrukcję dużo uzbrojenia, ustawić odpowiedni kierunek i wysokość. Wszystkie parametry obiektu sprawdzane są obecnie przez specjalistów geodetów.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 720