OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy Promień nr 5. Rocznik Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater...
15 grudnia 2016 roku

Nowy Promień nr 5. Rocznik Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”.

Dnia 12 grudnia 2016 roku w sali wykładowej im dra Józefa Jachimka w I Liceum Ogólnokształcącym,  miała miejsce prezentacja piątego numeru rocznika  „Nowy Promień”. Wydawca Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”,  dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, doprowadził do kolejnego wydania ważnego i zasłużonego dla czasopiśmiennictwa tytułu.

Wg słowa wstępnego redaktora Jarosława Biernaczyka piąty tom poświęcony jest w pierwszym rozdziale przypomnieniu dokonań władz miejskich i powiatowych w 2016 roku. Drugi rozdział charakteryzuje najważniejsze wydarzenia z życia wspólnoty szkolnej i Stowarzyszenia Wychowanków. Trzeci rozdział dedykowano wybitnym absolwentom i wychowankom Almae Matris, m.in. postaci prof. Antoniego Kaliny, ks. prof. Stefana Pawlickiego, prof. dr nauk medycznych Wilhelma Sinnera i Prymasa Polski kardynała Edmunda Dalbora. Rozdział czwarty zawiera pięć wspomnień, w których autorzy przybliżają zasługi i życie codzienne nauczycieli oraz wychowanków Gimnazjum Męskiego. Głos młodego pokolenia wybitnych absolwentów zamieszczono w piątym rozdziale. Publikowane teksty stanowią pokłosie prac konkursowych i olimpiad przedmiotowych, do niedawna uczniów klasy humanistycznej a obecnie studentów: Tymoteusza Gibasiewicza i Jana Klósaka.

* dsc03190.jpg

Zachętą do ciekawej lektury jest zarówno bogata tematyka jak również lista autorów wspomnień, opracowań  i artykułów. Stanowią ją:  Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, prof. dr hab. Jerzy Pietrzak, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego dr Marek Lewicki,  dr Jan Leciejewski, Jarosław Biernaczyk, dr Tadeusz Zajączkowski, Anna Lipska, prof. dr hab. inż. Wojciech Czarczyński, prof. dr hab. Marian Grzęda – Kempiński, prof. dr hab. Andrzej Kierzek, Aleksander Urban, dr Józef Pietrzak, Tymoteusz Gibasiewicz i Jan Klósak.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 709