OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie opłatkowe Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
19 grudnia 2016 roku

Spotkanie opłatkowe Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Na tradycyjnym przedwigilijnym spotkaniu opłatkowym obecni byli członkowie i sympatycy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Były życzenia, kolędy i łamanie się opłatkiem.

Spotkanie, które odbyło się w piątek 16 grudnia 2016 roku, było okazją do złożenia wszystkim życzeń świątecznych i połamania się opłatkiem. Rozpoczął je Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Ostrowie Wielkopolskim Jerzy Waliduda. W „Borowiance” zebrało się blisko 110 członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oraz zaproszonych gości, a wśród nich m.in. Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wiceprezydent Ostrowa Ewa Matecka, Radny Rady Powiatu Ostrowskiego Józef Wajs, członkowie zarządu ostrowskiego PZERiI, przewodniczący Kół Terenowych z Odolanowa, Raszkowa, Skalmierzyc, i Górzna, Przewodniczący Zarządu Okręgowego ZERiI w Kaliszu Marian Kruk, Ks. Jerzy Krajka z Parafii Miłosierdzia Bożego.

* dsc_0456.jpg

Podczas tradycyjnego łamania się opłatkiem w serdecznej, świątecznej atmosferze rozmawiali ze sobą ludzie, którzy bez względu na to, czy swoją działalność zawodową zakończyli kilkanaście lat czy kilka miesięcy temu, nadal czują się członkami jednej wielkiej rodziny. Zebranie jak zwykle przebiegło w przemiłej i towarzyskiej atmosferze. Uczniowie z SP nr 1 przygotowali bogaty artystycznie występ.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 1041