OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kolędowali po angielsku, niemiecku, hiszpańsku i francusku
20 grudnia 2016 roku

Kolędowali po angielsku, niemiecku, hiszpańsku i francusku

22 utwory świąteczne zaprezentowane zostały podczas Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, jaki odbył się w IV Liceum Ogólnokształcącym.

Były to zarówno znane wszystkim kolędy, takie jak „Cicha noc”, ale też utwory świąteczne „Santa Claus is coming To Town”, czy też ” Jingle Bels” i „Merry Christmas”. Można też było usłyszeć utwory hiszpańskie, m.in. hiszpańską wersję „Jingle Bels”, Cascabel.

* img_6996.jpg

Śpiewałam utwory po angielsku i hiszpańsku. To bardzo dobry sposób na naukę języka. Dzięki udziałowi w tym koncercie nauczyłam się wielu nowych słówek”- powiedziała Kornelia z klasy językowej.

Staramy się szukać innych sposobów na naukę języków, wspólne kolędowanie na pewno temu sprzyja”- powiedziała Ewa Nowak- nauczycielka języka niemieckiego.

IV Liceum Ogólnokształcące posiada bogatą ofertę językową, w związku z tym wiele imprez szkolnych ma na celu popularyzację nauki języków w inny, ciekawy sposób.

 „ W naszej szkole młodzież może uczyć się angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. Uczniowie sami wybierają dwa języki, jakich chcą się uczyć. Od przyszłego roku szkolnego chcemy wprowadzić naukę trzeciego języka. Już teraz niektórzy uczniowie uczęszczają na zajęcia trzech języków obcych. Widzimy, że jest takie zapotrzebowanie, więc dalej chcemy poszerzać ofertę szkoły i możliwości nauki właśnie w tym kierunku”- powiedziała Małgorzata Jędroch- dyrektor IV LO.

Koncert odbył się w szkolnym „Zakątku”. Wszyscy bardzo chętnie włączali się do wspólnego śpiewania. Kolędowanie w językach obcych wprawiło wszystkich w bardzo świąteczny nastrój.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 231