OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dofinansowanie od cyfryzacji
20 grudnia 2016 roku

Dofinansowanie od cyfryzacji

Około 120 tysięcy dokumentów, w tym mapy geodezyjne znajdujące się dotąd w powiatowych zasobach geodezyjnych w wersji klasycznej i analogowej zostanie przetworzonych do postaci cyfrowej. Cyfryzacja ma ułatwić obsługę także poprzez świadczenie e-usług. Na to zadanie Powiat Ostrowski pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 4,5 mln złotych.Projekt był przygotowywany przez Wydział Geodezji i Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego.

- ‘’Cały wniosek na „Cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego’’ opiewa na kwotę ponad 5,4 mln zł, z czego 85 proc. tej sumy stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. To trzecie pod względem wielkości dofinasowanie w Województwie Wielkopolskim’’ – powiedział Sławomir Tyburcy kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

* dsc_0636.jpg

Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury technicznej Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, umożliwiającej świadczenie elektronicznych usług publicznych na rzecz klientów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Cyfryzacja stworzy także możliwość rozwoju e-usług.

* dsc_0464.jpg

- ‘’Zakres planowanych do wdrożenia e-usług obejmuje między innymi udostępnianie materiałów oraz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego (PZGiK), obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, obsługę autoryzowanego dostępu do bazy danych PZGiK, obsługę wniosków o udostępnienie ujawnionych informacji i zmian z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla komorników, obsługę wniosków rzeczoznawców majątkowych’’
– powiedziała Joanna Walczak, po. naczelnik Wydziału Geodezji.

Zadanie będzie polegało m.in. na przetworzeniu klasycznych map analogowych do postaci cyfrowej. Na realizację zadania zgodnie z harmonogramem projektu Powiat ma niespełna dwa lata, a zakres prac jest ogromny.

* dsc_0453.jpg

- ‘’Pracami zostaną objęte cztery gminy: Sieroszewice, Odolanów, Nowe Skalmierzyce oraz częściowo gmina Ostrów Wielkopolski, w skład których wchodzi aż 58 obrębów ewidencyjnych o powierzchni blisko 49 tys. hektarów stanowiących ponad 42 % powierzchni naszego powiatu. Do postaci cyfrowej zostanie przetworzonych, aż 44 tys. działek ewidencyjnych i około 40 tys. budynków. Digitalizacji poddane zostanie 120 tys. dokumentów, które zostaną przetworzone do postaci cyfrowej’’ – wyjaśnił Zbigniew Bukowski po. Geodeta Powiatowy.

* dsc_0474.jpg

Po zakończeniu projektu Powiat Ostrowski zostanie pokryty w 85 % cyfrową mapą ewidencyjną wraz z dokumentami przetworzonymi do formy elektronicznej. Oznaczać to będzie nie tylko łatwiejszy dostęp do zasobów, ale także otwarcie drogi do dalszych prac związanych z cyfryzacją całego zasobu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 978