OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Humaniści z IV LO na wykładzie w Kaliszu
21 grudnia 2016 roku

Humaniści z IV LO na wykładzie w Kaliszu

Dnia 19 grudnia 2016 roku uczniowie klasy IIb (grupy uczącej się języka polskiego w zakresie rozszerzonym), objętej patronatem akademickim Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, uczestniczyli w wykładzie poprowadzonym przez dr Agnieszkę Raubo. Wykład dotyczył kultury średniowiecznej i renesansowej, a konkretnie…

* img_4421.jpg

Już sam temat wystąpienia - „Kultura renesansu w kontekstach magii, medycyny i alchemii” - był niezwykle intrygujący. Uczniowie poznali liczne fakty a także ciekawostki związane z renesansową kulturą, filozofią oraz medycyną. Wyjazd do Kalisza był również połączony ze zwiedzaniem uczelni, z której od kilku lat co roku dwie osoby z  klasy humanistycznej lub artystycznej IV LO otrzymują listy immatrykulacyjne, dające im możliwość rozpoczęcia studiów poza tradycyjną procedurą rekrutacyjną.

Autorką innowacji „Chcę studiować na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM” i koordynatorką współpracy z tą uczelnią jest dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 254