OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego
11 lutego 2009 roku

Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego

Do 30 kwietnia można składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Ostrowskiego. Statuetka „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” przyznawana jest w 5 kategoriach – przedsiębiorca, osobowość, społecznik, młody talent i partner zagraniczny.

W ubiegłym roku została ustanowiona nagroda „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” przyznawana z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego za osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu ostrowskiego.

Ideą przyznawania Nagrody Starosty jest uhonorowanie pracy i zaangażowania tych osób, firm i organizacji, które wyróżniają się w swej działalności na rzecz powiatu ostrowskiego i przyczyniają się do jego promocji w kraju i zagranicą.

Uczczenie w ten sposób Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja jest wyrazem uznania dla wszystkich, którzy tworzą lokalną społeczność i kształtują pozytywny wizerunek Powiatu Ostrowskiego. Jednocześnie samo odznaczenie tytułem „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” ma integrować różne środowiska: społeczników, biznesmenów, artystów, samorządowców czy sportowców budujących na co dzień obraz powiatu. Sądzę, że pierwsza edycja pokazała, że ustanowienie tej nagrody było słusznym posunięciem – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak

Nagrodę Starosty stanowi wykonana w brązie statuetka przyznawana w 5 kategoriach: Przedsiębiorca, Społecznik, Osobowość, Młody Talent, Partner Zagraniczny. W ubiegłym roku przyznano ją Zenonowi Michasiowi, prezesowi SM Lazur (w kategorii Przedsiębiorca), dr Józefowi Wcisłkowi, ordynatorowi oddziału Chirurgii Urazowej (w kategorii Osobowość), Janinie Rzeźnik, prezesowi Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (w kategorii Społecznik), Arkadiuszowi Kątnemu, uczniowi IV LO i Zespołu Szkół Muzycznych (w kategorii Młody Talent) oraz prof. Gunterowi Lange ( w kategorii Partner Zagraniczny).

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić przewodniczący i członkowie kapituły, radni, prezydent, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu ostrowskiego oraz działające tutaj organizacje - a więc stowarzyszenia, związki, fundacje, przedsiębiorstwa.. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim lub przesłać na adres Starostwa z dopiskiem „PRZYJACIEL POWIATU OSTROWSKIEGO”. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia każdego roku. – informuje Beata Klimek, rzecznik prasowy powiatu.

Szczegółowy Regulamin znajduje się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej: www.powiat-ostrowski.pl

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 710