OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jakie studia, jaka praca?
23 grudnia 2016 roku

Jakie studia, jaka praca?

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina uczestniczyli w warsztatach realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, które pomogą odnaleźć się w rzeczywistości zawodowej.

Warsztaty WSB organizowane pod hasłem „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji” dotyczyły umiejętności zespołowego działania. Zajęcia pt. «Praca w grupie i co dalej?» poprowadził trener Mariusz Szydłowski. W ramach spotkania zostały omówione współczesne systemy pracy i współpracy. Uczestnicy zajęć poznali schematy, które w połączeniu z metodą skojarzeń ułatwią młodemu człowiekowi odnalezienie się  w najbardziej sprzyjającej mu grupie zawodowej. Celem zajęć była nie tylko pomoc w wyborze kierunku studiów, ale i uświadomienie młodym ludziom, czy w przyszłości korzystniejszy będzie dla nich wariant założenia własnej, kilkuosobowej firmy, czy raczej praca w dużym koncernie.

* img_7088.jpg

Koordynatorem warsztatów, które miały miejsce 19 grudnia 2016r. był nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Karol Płokarz, który wraz z Katarzyną Płókarz i dr Bogną Skrzypczak-Walkowiak realizuje w szkole innowacyjny projekt pt. „Biznes potrzebuje humanistów”. Wśród uczestników spotkania znalazła się zatem młodzież z klasy pierwszej humanistycznej, objętej innowacją.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 273