OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Narada Strażaków
12 lutego 2009 roku

Narada Strażaków

Narada roczna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. W dniu 12 lutego 2009 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego z udziałem zaproszonych gości oraz załogi odbyła się doroczna narada podsumowująca działalność ostrowskiej komendy za rok 2008.

W naradzie uczestniczyli :

 1. Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – st. bryg. Lech Janiak ,

 2. Starosta Ostrowski – Włodzimierz Jędrzejak ,

 3. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Radosław Torzyński ,

 4. Sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Andrzej Baraniak ,

 5. Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Henryk Kwiatkowski ,

 6. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 • Rady Powiatu Ostrowskiego – Gabriela Zawada,

 • Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. – Przemysław Krysztofiak,

 1. Naczelnicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:

 • Starostwa Powiatowego – Jerzy Garczarek ,

 • Urzędu Miejskiego – Piotr Olszak.

Podczas narady Komendant Powiatowy PSP bryg. Andrzej Morta przedstawił i omówił najważniejsze zadania, jakie strażacy ostrowskiej komendy realizowali w roku 2008.

KP PSP Ostrów Wlkp. to 109 etatów, w tym 106 funkcjonariuszy i 3 etaty cywilne. Jednostka dysponuje 15 pojazdami pożarniczymi (5 gaśniczych, 6 specjalnych oraz 4 operacyjno-logistyczne).
W roku 2008 na terenie powiatu ostrowskiego straże pożarne interweniowały przy 1232 zdarzeniach (436 pożarów, 794 działań ratowniczych oraz 2 fałszywe alarmy) W porównaniu do roku 2007 zanotowano lekki spadek zdarzeń (- 19, tj. 1,6 %).

Ilość zdarzeń na terenie poszczególnych gmin:

 1. miasto Ostrów Wlkp. - 569 (- 6 w stosunku do roku 2007),

 2. gmina Ostrów Wlkp. - 144 ( +34 )

 3. gmina Przygodzice - 137 ( - 14 )

 4. gmina Nowe Skalmierzyce - 95 ( - 24 )

 5. gmina odolanów - 80 ( + 22 )

 6. gmina Sośnie - 76 ( + 15 )

 7. gmina Raszków - 72 ( - 1 )

 8. gmina Sieroszewice - 59 ( - 454 ).

Ogółem straty popożarowe w roku 2008 wyniosły blisko 2,6 mln. zł, tj. ok. 6 tys. na jeden pożar, natomiast wartość uratowanego mienia szacuje się na kwotę 10,6 mln. zł.
W działaniach ratowniczych oprócz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostrowie Wlkp. najczęściej interweniowały następujące OSP : Przygodzice (111), Skalmierzyce (74) oraz Odolanów (58).

Oprócz typowej działalności operacyjnej komenda prowadziła także szerokie czynności prewencyjne. Skontrolowano307 obiektów, w których ujawniono 667 nieprawidłowości.

W roku 2008 Komenda Powiatowa PSP wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP była współorganizatorem wielu imprez rangi powiatowej, do których wśród najważniejszych wymienić należy m.in.:

 • powiatowy turniej wiedzy pożarniczej – Sieroszewice,

 • konkurs plastyczny – KP PSP,

 • VI powiatowe zawody sportowo-pożarnicze - Szczury

 • V powiatowe zawody sikawek konnych – Konradów

 • II powiatowe zawody ratownictwa medycznego – KP PSP,

 • II turniej w halowej piłce nożnej – Wysocko Małe.

W końcowej części swojego sprawozdania komendant poinformował także o wielu sukcesach sportowych, jakie odnieśli strażacy ostrowskiej komendy w roku 2008, m.in.: po raz trzeci z rzędu mistrzostwo wielkopolski w piłce siatkowej, po raz pierwszy drużynowe mistrzostwo w dwuboju pożarniczym, mistrzostwo w strzelaniu z kbks oraz wiele innych osiągnięć na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Na rok 2009 poza działalnością ratowniczą, prewencyjną i szkoleniową, wśród najważniejszych zadań zaplanowanych przez komendę jest zakup specjalistycznego pojazdu ratownictwa wysokościowego drabiny SD – 37 oraz dalsze doskonalenie funkcjonowania powiatowego centrum powiadamiania ratunkowego zlokalizowanego w siedzibie komendy.

Po sprawozdaniu komendanta powiatowego głos zabrali zaproszeni gości, którzy podziękowali za trud i wysokie zaangażowanie w działania ratownicze oraz utrzymanie stanu bezpieczeństwa na obszarze powiatu ostrowskiego. Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu złożył zapewnienie, że mimo wprowadzonych dość znaczących oszczędności, w planie wojewódzkim na rok 2009 utrzymany został zakup inwestycyjny specjalistycznej drabiny SD – 37, w której dofinansowaniu uczestniczy samorząd powiatu ostrowskiego (300 tys. zł) oraz miasto Ostrów Wlkp. (150 tys. zł), co bardzo ucieszyło ostrowskich strażaków i zaproszonych gości obecnych na naradzie.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 929