OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wystawa Bożonarodzeniowa w DPS Psary
30 grudnia 2016 roku

Wystawa Bożonarodzeniowa w DPS Psary

X Wystawa Bożonarodzeniowa w Domu Pomocy Społecznej w Psarach odbyła się przy wigilijnym stole, w towarzystwie prac plastycznych i magii iluzjonisty.  

Dnia 14 grudnia w Domu Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie 12 jednostek tj: DPS Kochłowy, DPS Marszałki, DPS Kalisz, DPS Ostrów Wielkopolski, DPS Pleszew, Przedszkole w Psarach, Szkoła Podstawowa w Rososzycy, Gimnazjum w Sieroszewicach, ŚDS Ostrów Wielkopolski, DPS Lisków, WTZ Tęcza, ŚDS Nowe Skalmierzyce oraz mieszkańcy DPS Psary. Spotkanie uatrakcyjnił występ chóru „Nutki Apostoła” z Ostrowa Wielkopolskiego oraz pokaz magii w wykonaniu Sławomira Jenerowicza.

* dsc07327.jpg

W trakcie wystawy oceniane były następujące konkursy:

- ciasto świąteczne - bombka

I miejsce: ŚDS Ostrów Wielkopolski,

II Miejsce: DPS Psary

III Miejsce: DPS Lisków

- choinka- do zawieszenia

I Miejsce: DPS Ostrów Wielkopolski,

II Miejsce: ŚDS Ostrów Wielkopolski,

III Miejsce: DPS Kochłowy

- obraz „Królowa Śniegu”

I Miejsce: DPS Psary

II Miejsce: DPS Marszałki

III Miejsce: DPS Pleszew

- Św Mikołaj- forma przestrzenna

I Miejsce: Zespół Szkół Sieroszewice

II Miejsce: Szkoła Podstawowa w Rososzycy

III Miejsce: WTZ Tęcza.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 352