OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kalendarium 2016 roku
2 stycznia 2017 roku

Kalendarium 2016 roku

Za nami 2016 rok. Publikujemy poniżej kalendarium mijających wydarzeń, które miały miejsce w Powiecie Ostrowskim.

Kalendarium 2016 roku

Styczeń

Ostrowski szpital wśród największych

Ostrowski szpital znalazł się na 138. miejscu wśród największych szpitali w Polsce. Lista przygotowana została przez „Puls Medyczny’’. Znalazło się w nim 400 placówek osiągających największe przychody w ostatnim roku rozrachunkowym.

Ostrowska placówka medyczna dysponuje 529 łóżkami, zatrudnia ponad 1130 pracowników. Za 2014 rok przychody wyniosły 89,4 mln zł, a koszty 86,9 mln zł, a zysk ok. 2,5 mln złotych.

 * styczen_1.jpg

Samorządowcy razem

Już po raz siedemnasty odbyło się noworoczne spotkanie samorządowców Powiatu Ostrowskiego. To tradycja, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń samorządowych i z pewnością wyróżnia się w skali kraju. Gospodarzami tegorocznej edycji byli Powiat Ostrowski oraz Miasto Ostrów Wielkopolski.

Uroczystości w dniu 6 stycznia 2016 r. i rozpoczęły się od Mszy św. w kościele pw. Świętego Antoniego. W homilii proboszcz parafii ks. Szala podkreślał, że Trzej Królowie mimo różnorodności potrafili się zjednoczyć w drodze do celu, jakim było oddanie hołdu narodzonemu Jezusowi.

Spotkanie z liderami

Już po raz czwarty Starosta Ostrowski spotkał się na z Liderami Życia Społecznego, osobami, które są aktywne w różnych obszarach swojej działalności. Są wśród nich pasjonaci i kolekcjonerzy, animatorzy i twórcy kultury, samorządowcy, wolontariusze oraz przedstawiciele środowisk gospodarczych. Ich pasje i aktywność składają się potencjał Powiatu Ostrowskiego.

Tegoroczne spotkanie z liderami odbyło się 8 stycznia 2016 r. w Pałacu Lipskich w Górznie.  - Każdy z Was wkłada cząstkę siebie w rozwój naszego powiatu. Cieszę się, że przyjęliście Państwo moje zaproszenie, bo w wielu przypadkach jest to jedyna okazja, by móc osobiście i każdemu z osobna powiedzieć dziękuję. To także sposobność do tego, by o Waszych osiągnięciach i zainteresowaniach powiedzieć publicznie – mówił Starosta Ostrowski.

Pożegnania z Chórem

Jerzy Wojtaszek nie jest już dyrygentem Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza. Po 27 latach pracy zrezygnował z tej funkcji przekazując ją w ręce swojego następcy. Z zespołem i publicznością pożegnał się podczas wyjątkowego koncertu w ostrowskiej konkatedrze.

To był wieczór pełen emocji, emocji nie tylko naznaczonych wyjątkowym poziomem muzycznym i wykonaniem, do którego przez 50 lat działalności przyzwyczaił słuchaczy Chór Nauczycielski. Koncert w dniu 10 stycznia 2016 r. był podziękowaniem i pożegnaniem zespołu z wieloletnim dyrygentem Jerzym Wojtaszkiem.

* 3.jpg

ZAP „na pudle’’

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43, trzeci raz z rzędu zdobyło tytuł „Złotej Szkoły” w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016. W dniu 14 stycznia 2016 r. ogłoszono kolejny ranking czasopisma „Perspektywy”, w którym Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych zajęło 74. miejsce w Polsce wśród techników tym samym 8. miejsce w Wielkopolsce. Zdobycie miejsca w pierwszej setce ogólnopolskiego rankingu jest zasłużonym powodem do dumy.

Turystyczne perełki powiatu

Druga edycja Szkolnego Powiatowego Konkursu Turystycznego „Poznaj swój Powiat Ostrowski” pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzeja Leraczyka była wyjątkowa pod względem ilości zgłoszeń i atrakcyjności nadesłanych prac. 15 stycznia 2016 roku w „n klubie – sztuka i edukacja” odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników.

W tym roku na konkurs Rady Powiatu Ostrowskiego, kierowany do uczniów szkół z terenu Powiatu Ostrowskiego, wpłynęło łącznie 38 zgłoszeń: ze Szkół Podstawowych 16,  Szkół Gimnazjalnych 4, Szkół Ponadgimnazjalnych 18. Łącznie w rajdach, wycieczkach, wypadach w teren wzięło udział  blisko 270 uczniów oraz 53 opiekunów, którzy zaprezentowali komisji swoje fotografie, notatki, mapy, foldery a także filmy- będące podsumowaniem i zebraniem w całość tychże wyjazdów.

* poznaj_swoj_powiat.jpg

Unijne miliony dla Lewkowa

Wszystko wskazuje na to, że Pałac Lipskich w Lewkowie zostanie wyremontowany i tym samym uratowany przed postępującą degradacją. Zgodnie wcześniejszymi zapowiedziami Marszałka Marka Woźniaka władze samorządowe Województwa Wielkopolskiego przeznaczyły na rewitalizację tego cennego obiektu kilkadziesiąt milionów złotych z funduszy unijnych.

Modernizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Lewkowie to zadanie ma szanse otrzymać środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożony w trybie pozakonkursowych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 mln złotych. Decyzja władz wojewódzkich to efekt wcześniejszego lobbingu i zabiegów m.in. władz Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_0007.jpg

Darmowa pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Od 4 stycznia na terenie Powiatu Ostrowskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w wymiarze pięciu dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie w sześciu punktach: dwa punkty w Ostrowie Wielkopolskim, po jednym w Odolanowie, Nowych Skalmierzycach, Raszkowie i Przygodzicach.

Koncert „ z Sinatrą w tle…”

W karnawałowym nastroju spędzili wieczór mieszkańcy Ostrowa, którzy skorzystali z zaproszenia Starosty Ostrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego i wzięli udział w pierwszym Kameralnym Koncercie Karnawałowym. Koncert, który odbył się w nowej sali widowiskowej MDK-u, poświęcony był pamięci Franka Sinatry w 100. rocznicę jego urodzin.

 * 5.jpg

LUTY

Nowy wicestarosta

Roman Pacholczyk pełni od 5 lutego 2016 roku funkcję wicestarosty Ostrowskiego. Taką decyzję radni podjęli podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowskiego. Po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego w Zarządzie Powiatu zasiądzie kobieta.

Powołanie nowego Wicestarosty oraz Członka Zarządu Powiatu Ostrowskiego były było bez wątpienia najważniejszymi punktami ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowskiego. Stanowisko wicestarosty było nieobsadzone po awansie Marleny Maląg na wicewojewodę wielkopolskiego.

* nowy_wicetarosta.jpg

Pomysł na teren zielony

W piątek, 12 lutego bieżącego roku w auli Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych odbyło się rozstrzygniecie kolejnej edycji konkursu projektowego organizowanego przez szkołę. Tym razem uczniowie z klas o specjalności architektura krajobrazu przygotowali koncepcje zagospodarowania terenu wokół kościoła w Gorzycach Wielkich.

W tegorocznej edycji konkursu swoje prace zaprezentowało pięć grup projektowych, składających się z uczniów kasy czwartej kierunku architektura krajobrazu.

* budowlana_konkurs.jpg

Pamiętają o Prymasie

Pamięć o Prymasie Polski kard. Edmundzie Dalborze w Ostrowie Wielkopolskim jest wciąż żywa. W związku z przypadająca 13 lutego br. 90 rocznicą śmierci duchownego zorganizowano uroczysty wykład poświęcony jego pamięci. Odbywające się w piątek, 12 lutego 2016 roku uroczystości związane z upamiętnieniem kard. Edmunda Dalbora  (30.10.1869 – 13.02.1926) rozpoczęły się przy tablicy pamiątkowej zlokalizowanej na murach Konkatedry. Kwiaty i znicze złożyli m.in.: Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, ks. biskup Jan Kopiec, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk ks. kanonik Krzysztof Nojman oraz prof. Jerzy Pietrzak. Głównym punktem uroczystości było spotkanie w auli I Liceum Ogólnokształcącego.

Zmarł najstarszy absolwent I LO

W piątek w 26 lutego na cmentarzu w Warszawie odbył się pogrzeb Stanisława Medarda Lipskiego, seniora rodu ziemiańskiego zasłużonego w powiecie ostrowskim, najstarszego absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Przeżył 104 lata. Urodził się 7 czerwca 1912 r. w Górznie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Był prawnukiem Wojciecha Lipskiego z Lewkowa - współzałożyciela Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie, synem Kazimierza Lipskiego – właściciela Górzna.

„Słoneczni” ze szlagierami

Kolejny raz przekonaliśmy się o tym, że muzyka łączy pokolenia, a piosenka harcerska i obozowa wprowadza w dobry nastrój każdego słuchacza. W minioną sobotę, 26 lutego 2016 roku, odbyło się spotkanie pt.” Łączymy pokolenia”, z udziałem Seniorów, Zuchów i Harcerzy Powiatu Ostrowskiego.

Na ostrowskiej scenie ze swoim programem wystąpił działający od ponad pięćdziesięciu lat Harcerski Zespół Artystyczny SŁONECZNI Katowickiej Chorągwi ZHP, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w środowisku druhów i druhen. Na Sali spotkało się kilka pokoleń harcerzy z całego Powiatu Ostrowskiego, zuchy, władze Chorągwi, byli i obecni komendanci, krąg instruktorski oraz wielu seniorów.

Zmiana komendanta straży

St. bryg. Andrzej Morta 29 lutego 2016 r. zdał obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Czynną zawodową służbę pożarniczą pełnił przez ponad 36 lat, w tym 25 lat na stanowisku komendanta rejonowego i powiatowego. Łączna wysługa służby i pracy zawodowej wyniosła ponad 42 lata.

* morta_pozegnanie.jpg

Wizyta robocza Wicewojewody

Przygotowania do wdrożenia projektu 500+, ale także kwestie kryteriów przy wyborze inwestycji drogowych oraz tematyka tworzenia map potrzeb zdrowotnych to najważniejsze tematy, które podczas pierwszej oficjalnej wizyty w Powiecie Ostrowskim poruszała z samorządowcami Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg. Wizyta w Powiecie Ostrowskim miała miejsce 29 lutego 2016 roku i rozpoczęła się od spotkania w Starostwie Powiatowym ze Starostą, Wójtami, Burmistrzami i Prezydentem Ostrowa.

MARZEC

Umowa na śmigłowiec podpisana

W dniu 1 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie podpisana została umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym na budowę stałej bazy śmigłowcowej w Michałkowie. Dokument umożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych związanych z realizacją inwestycji zaplanowanej na 2 lata. Nowoczesny helikopter wraz z tymczasową bazą powinien rozpocząć pracę już latem bieżącego roku. - Warunkiem otrzymania śmigłowca było sfinansowanie bazy. Takie zadanie podjęliśmy w kontekście partnerstwa z samorządami lokalnymi. Głównym partnerem operacyjnym jest Starosta Ostrowski, ale poprosiliśmy o współpracę 109 lokalnych samorządów, aby zechciały partycypować w tej inwestycji – mówił Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 * umowa_na_smiglowiec.jpg

Festiwalowe smaki

Dania i potrawy jak z najlepszych restauracji, kuszące wyglądem i aromatem przygotowali lokali restauratorzy wystawiający się na tegorocznym IV Ostrowskim Festiwalu Smaków, który tradycyjnie odbył się w Zespole Szkół Usługowych. Tematem wiodącym była wielkopolska gęś. W konkursie na najlepsze danie główne z gęsi oraz deser spośród 24 dań najlepszym okazało się CARPACCIO z gęsi z marynowaną śliwką z Restauracji Górecznik Taurus. Słodkim przebojem tegorocznych targów został  SERNIK RAFAELLO z Restauracji Przepis.

* targi_smaku.jpg

Szybka terapia dla dzieci

Nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci został oddany do użytku w ostrowskim szpitalu. To druga placówka tego typu w Wielkopolsce, w której leczone będą dzieci trafiające do szpitala w najtrudniejszych przypadkach, zarówno po oparzeniach, jak i wypadkach.

Symboliczne oddanie do użytku nowego oddziału znajdującego się przy Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej odbyło się 15 marca 2016 roku. - Oddajemy w naszym szpitalu kolejny moduł w zakresie opieki nad najmłodszymi – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

 * anestezjologia_dla_dzieci.jpg

Statuetki dla architektów

Z myślą o aktywnym środowisku lokalnych architektów, tworzącym ciekawe konstrukcje budowli Starosta Ostrowski ustanowił nowe Nagrody „im. Karla Friedricha Schinkla” przyznawane w dwóch kategoriach. Uroczyste wręczenie statuetek oraz dyplomów miało miejsce w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie 19 marca 2016 r.

Spośród 34 prac łącznie zgłoszonych do pierwszej edycji konkursu Nagrodę Starosty Ostrowskiego „im. Karla Friedricha Schinkla” otrzymali Wiesław Motyl oraz Marcin Rześniowiecki za realizację: „Przebudowa budynku dworca kolejowego oraz budynku wielofunkcyjnego w Ostrowie Wielkopolskim”. Nagrodę Starosty Ostrowskiego „Ambasador Ostrowskiej Architektury’’ – za obiekt zrealizowany poza granicami Powiatu otrzymali Piotr Dominiczak i Mariusz Szczuraszek za realizację: „Budowa Portu Śródlądowego w Iławie”.

 * dominiczak_szczuraszek_ambasador__3_.jpg

Nowa INTERNA

Dawniej pomieszczenia 6-8 osobowe i jedna toaleta na korytarzu - obecnie 2, 3 i 5 osobowe sale z odrębnymi sanitariatami, plus toalety dla osób niepełnosprawnych i gości a także praktyczne zaplecze dla personelu, do tego nietuzinkowy design i nowoczesne wyposażenie. To przemiana części A Oddziału Internistycznego.

We wtorek, 22 marca 2016 roku uroczyście otwarto wyremontowaną część A Oddziału Internistycznego ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

- Jednym z problemów wymagających szczególnie szybkiej interwencji był Oddział Internistyczny. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze do nie dawna pokoje na tym oddziale bardziej przypominały noclegownię niż szpital, dlatego spośród wszystkich oddziałów oczekujących na remont wybraliśmy właśnie ten oddział – powiedział Starosta Ostrowski.

 * nowa_interna__3_.jpg

* nowa_interna__2_.jpg

KWIECIEŃ

Biznes potrzebuje nowych technologii

„Nowe technologie w biznesie’’ – to hasło towarzyszyło tegorocznym III Regionalnym Targom Biznesu i Przedsiębiorczości, które odbyły się 1 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie. To jedyna impreza wystawiennicza środowiska gospodarczego Powiatu Ostrowskiego, na której mogą promować się lokalne firmy. Jest to także sposobność zaprezentowania oferty szkoły, która jest naturalnym zapleczem dla kształcenia kadr ekonomicznych i logistycznych.

Stypendia z przyrzeczeniem pracy

Uczniowie reaktywowanych kierunków kolejarskich z ostrowskiej „budowlanki’’ otrzymali po raz trzeci stypendia naukowe. Jak podkreślał fundujący stypendia dyrektor Polskich Linii Kolejowych oprócz wsparcia finansowego dla najzdolniejszych uczniów, równie ważne dla młodych ludzi jest przyrzeczenie pracy po zakończeniu nauki. Uroczyste wręczenie już po raz trzeci stypendiów odbyło się w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w dniu 8 kwietnia 2016 r. W „budowlance’’ szkoli się ponad 70 uczniów przyszłych kolejarzy. W przeszłości tę placówkę ukończyło ponad 7,8 tys., absolwentów, którzy zdobywali wiedzę na 16 kierunkach.

* stypendia_kolejarskie.jpg

Magiczny dywan do nauki

Magiczny dywan – urządzenie umożliwiające wyświetlanie na podłodze wirtualnego świata otrzymał 6 kwietnia 2016 roku Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. To kolejny sprzęt, który przekazało Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski. Symboliczne przekazanie sprzętu odbyło się. Wcześniej była to m.in. sala doświadczeń świata, system sensor mysz.  - Największe wrażenie na dzieciach robi podłoga interaktywna. To nowość jeśli chodzi o pomoce w szkołach specjalnych. Urządzenie pozwala korzystać z różnego rodzaju zabaw do relaksacji, ale również do wyświetlania na podłodze zadań z matematyki, języka polskiego lub innych dziedzin. Wszystko dostosowane do poziomu odbiorców i realizowanego programu – powiedziała Beata Serbakowska dyrektor ZSS.

* magiczny_dywan_w_zss.jpg

Perkusja dla pomnażania talentów

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim otrzymało nową perkusję. Za kupnem tego instrumentu wnioskowali radni powiatowi, którzy byli pod wrażeniem V koncertu talentów pt. „Miłość ogólnokształcąca, czyli haj skul mjuzikal 2016” przygotowanego przez uczniów III LO uczniowie sami napisali teksty, przygotowali scenariusz, zaśpiewali, zagrali i zatańczyli.

* perkusja_dla_iii_lo.jpg

Ratunek dla szkolnego ośrodka

Powiat Ostrowski pomoże w ratowaniu Obozu Młodzieżowego ZST w Boszkowie. Założony w 1966 r. ośrodek był jednym z ulubionych miejsc wypoczynku dla wielu pokoleń ostrowian. Obiekt, aby przetrwał, wymaga jednak pilnych remontów. – To wyjątkowe miejsce, przepiękne położenie, krystaliczna woda i ludzie oddani temu miejscu, ale z drugiej, delikatnie mówiąc, bardzo ascetyczne warunki socjalne. Nie chcą gasić tego zapału wolontariuszy, którzy podjęli się próby ratowania ośrodka, po raz pierwszy w historii powiat przekazał wtedy ok. 20 tys. zł na najpilniejsze remonty. W tym roku idąc za ciosem przekazaliśmy na ten cel 50 tys., m.in. na toalety - powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

MASKA

Hymn „Życie jest piękne” autorstwa Krzysztofa Rybickiego tradycyjnie otwarł Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA w Ostrowie Wielkopolskim. 13 kwietnia 2016 roku odbyła się jubileuszowa, 15 edycja imprezy.

* maska.jpg

Młodzież zafascynowana energią odnawialną

W tegorocznej edycji Konkursu Elektronik królowała fotowoltanika. - Ten konkurs jest dla nas tak ważny, dlatego że ci uczniowie startują potem w Olimpiadzie Innowacji Technicznej, a będąc tam finalistami czy laureatami mają wolny wstęp na studia, a ponadto zwolnieni są z egzaminu zawodowego z części teoretycznej” – wyjaśnia Eugeniusz Namysł dyrektor ZST. W tegorocznej edycji zgłoszono 41 prac, zaangażowanych było 70 uczniów (w tym druga w historii dziewczyna) i 15 nauczycieli, którzy ich wspomagali.

* superelektronik2016__1_.jpg

Klasa akademicka w III LO

III Liceum Ogólnokształcące w nowym roku szkolnym 2016/ 2017 rozszerza swoją ofertę edukacyjną skierowaną do absolwentów gimnazjów. Staje się to możliwe, dzięki podpisanej w dniu 13 kwietnia 2016 r. umową o współpracy pomiędzy Liceum a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

* iiilo__sgh.jpg

Wysoko w rankingu szpitali

Ostrowski szpital w niezależnym rankingu szpitali w Polsce zajął 7. miejsce wśród 200 placówek. Przed nim znalazły się tylko największe szpitale i kliniki. Placówki były oceniane pod względem efektywności, rentowności i dynamiki kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz poziomu zarządzania. Ranking opublikowany został w Gazecie Prawnej w dodatku „Puls medycyny’’,  a przygotowany został przy współpracy podmiotów obsługujących finanse szpitali.

– Nasz szpital był oceniany w kategorii największych placówek z rocznym kontraktem powyżej 70 000 000 złotych – powiedział dyrektor Dariusz Bierła. – To niezależny ranking opracowany przez firmy finansowe, które oceniają rozwój szpitala, wysokość i jakość kontraktów zawieranych z NFZ w kolejnych latach.

Obchody 1050-lecia Chrztu Polski

Z udziałem trzech biskupów odbyły się w dniu 17 kwietnia 2016 roku w ostrowskiej konkatedrze miejsko-powiatowe obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Podczas uroczystości odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne. Zainaugurowano także Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

* koncert_chrztu_wody.jpg

Targi Rolno-Ogrodnicze

Kilka tysięcy gości odwiedziło XVII Targi Rolno Ogrodnicze w Przygodzicach, które odbyły się 17.04.2016r. 190 wystawców na prawie 5 tysiącach metrów kwadratowych przedstawiło szeroką ofertę maszyn rolniczych, pasz, nawozów, środków ochrony roślin, drzew, krzewów i kwiatów. Oczy cieszyły wyroby z wikliny, drewna i rękodzieło. Smakosze zaś mogli zakosztować tradycyjnych miodów, pieczywa, wędlin i innych produktów. Największym zainteresowaniem cieszyły się, jak zwykle, artykuły ogrodnicze i niezliczone gatunki roślin ozdobnych.

Biegi pełne uśmiechów

Wyjątkowy dzień z biegami dla wyjątkowych ludzi odbył się 17 kwietnia 2016 roku na ostrowskim Rynku i Parku Miejskim. Po raz drugi zorganizowany został Maraton Uśmiechu – uśmiech podaj dalej. Impreza zgromadziła kilkuset biegaczy, którzy do Ostrowa przyjechali z całej Wielkopolski.

* maraton_usmiechu.jpg

Kasa na nowe książki

Za kwotę 90.000 zł sześć szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski będzie mogło zakupić książki do swoich bibliotek. Dzięki tym funduszom uatrakcyjni się biblioteczna oferta i powinno zwiększyć czytelnictwo, bo środki mogą być wydatkowane nie tylko na lektury. - „Na liście szczęśliwców, którzy otrzymali dofinansowanie znalazło się 6 placówek oświatowych z pośród 11, o których wsparcie aplikował organ prowadzący jakim jest Powiat Ostrowski. Za kwotę 90.000zł szkoły będą mogły zakupić książki, na które zawsze brakowało środków’’ – powiedział Sławomir Tyburcy kierownik Referatu.

O Helenie z rejwachem z głowie

Z dyktandem autorstwa dr Olgi Janickiej zmagali się uczestnicy XIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Pióro Starosty Ostrowskiego. Jak podkreślają organizatorzy treść dyktanda nie posiadała zbyt wiele wyrazów obcojęzycznych, jednak nasycona był zawiłościami języka polskiego. Pomimo, że żaden z uczestników nie ustrzegł się błędów, najlepiej poradził sobie: Jan Drab, uczeń LO Sióstr Salezjanek, który otrzymał z rąk Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego nagrodę główną, eleganckie pióro.

* pioro_starosty2016__4_.jpg

Koncert „Chrztu Wody”

30 kwietnia 2016r. ostrowska konkatedra rozbrzmiała dźwiękiem sakralnych i narodowych pieśni oraz słów wielkich polskich wieszczów. Koncert „Chrztu Wody” był częścią miejsko-powiatowych obchodów 1050-lecia Chrztu Polski.,, „Chrztu wody, lat tysiąc i wieku połowa, Rwąca rzeka pokoleń, człowiecza historia | Chrztu wody, ludzkie rzesze, wartki nurt sumienia| Słowo Wcielone wargi modlitwą spokrewnia” – to fragment wiersza Wojciecha Gawłowskiego „Chrztu wody”. Taki tytuł noszą także ostrowskie uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

* koncert_chrztu_wody.jpg

MAJ

Koncert Uwielbienia

Pieśń „Gdzie chrzest, tam nadzieja” zainaugurowała Koncert Uwielbienia, który wpisał się w lokalne obchody jubileuszu 1050- lecia Chrztu Polski. Koncert z udziałem ostrowskich i kaliskich muzyków oraz kompozytora Leopolda Twardowskiego odbył się w piątek 6 maja 2016 roku w plenerowej scenerii ostrowskiego rynku.

Monografia 60 Pułku Piechoty

9 maja 2016r. w Gimnazjum nr 4 odbyła się promocja książki „60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej''. Ta długo wyczekiwana w środowisku kombatanckim pozycja poświęcona została oficerom, podoficerom i żołnierzom, spośród których wielu pochodziło z Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego. - „Po 15 latach starań doczekaliśmy się tej chwili, że w książce możemy naszych kolegów z miasta i powiatu przypomnieć. A jest to możliwe przede wszystkim dzięki poświęceniu przez autora własnego czasu i środków na opracowanie zgromadzonego materiału. Książka nie powstała by bez silnego poparcia miasta i powiatu oraz samorządów gminnych, którym bardzo dziękuję. – mówił Henryk Rybak, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Ostrowie Wielkopolski, który jest wydawcą książki.

Muzyczny prezent od uczniów

Najlepsi z najlepszych uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim wystąpili w koncercie galowym pt. „Szkoła muzyczna dla mieszkańców miasta i powiatu’’. Tegoroczny koncert zorganizowany został w gościnnych wnętrzach OCK, a mimo to sala pękała w szwach.

To było prawie dwugodzinne widowisko, podczas którego zaprezentowali się uczniowie reprezentujący różne sekcje muzyczne i zajęcia prowadzone w szkole. Jak mówił dyrektor szkoły Rober Matuszewski, wyboru tych, którzy pojawili się na deskach OCK musiała dokonać specjalna komisja.

Przed koncertem Starosta Ostrowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu wręczyli uczniom, którzy odnosili największe sukcesy „Złote Wiolinki’’ dyplomy wraz z upominkami.

 * wioinki.jpg

Ogólnopolskie BEL CANTO

Ostrowski chór mieszany CON FORZA działający pod kierunkiem Janusza Lipińskiego w Zespole Szkół Muzycznych zdobył Złoty Dyplom Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych „Bel Canto”. W swojej kategorii zajął pierwsze miejsce wraz z Chórem Mieszanym PZSM w Bydgoszczy. Tytuł Grand Prix trafił w ręce Małgorzaty Podzielny, prowadzącej Chór Dziecięcy Con Brio z Wrocławia.

Sympatycy muzyki chóralnej po raz dziewiąty zjechali z całej Polski do Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Bel Canto. Ocenie poddane zostały 15 minutowe występy 19 chórów szkół muzycznych.

 * bel_canto.jpg

Strażacy obchodzili swoje święto

W Wielowsi (Gmina Sieroszewice) odbyły się Powiatowe i Gminne obchody Dnia Strażaka połączone z 90-leciem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości był czas na podsumowania, ale także do wręczenia odznaczeń i awansów.

 * 4.jpg

Wawrzyny Starosty po raz drugi

Na zamku w Gutowie po raz drugi wręczone zostały Sportowe Wawrzyny Starosty Ostrowskiego – nagrody dla ludzi sportu z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Tytułami nestor ostrowskiego sportu uhonorowano: Henryka Gałęskiego, Mariana Lamczaka oraz Stanisława Baurę.

Wawrzyny otrzymali Patryk Płomiński (ostrowska liga piłki nożnej) i Tomasz Stańkiewicz (ostrów sumer legue). Karolina Kaczmarek – kapitan drużyny koszykarskiej Ostrovii. Bartosz Nowicki - złoty i brązowy medalista Motoparalotniarskich Mistrzostw Świata. Bogusław Wawrzyniak – nauczyciel, trener, animator, człowiek który żyje sportem i od kilkudziesięciu lat stara się go zaszczepić w różnorodnych odmianach wielu ludziom. Tomasz Sroka – nauczyciel i trener, który od kilku lat w małym klubie propaguje ze znakomitym skutkiem sporty walki zdobywając medale Mistrzostw Polski Europy i Świata. Zdzisław Machowski – trener sportowy, wychowawca wielu pokoleń koszykarek. Marek Śliwiński – prezes ostrowskiej piłki ręcznej, który przed trzema laty zaczął odbudowywać piłkę ręczną, które w tym roku święci takie sukcesy. Bartosz Grabowski – speedrowerzysta, multimedalista, wielokrotny mistrz świata juniorów seniorów. Jakub Puławski – szybownik Aeroklubu Ostrowskiego. Złoty i srebrny medalista drużynowych mistrzostw świata juniorów. Alicja Płóciennik – prezes koszykarskiej Ostrovii. Wawrzyn za całokształt otrzymał Roman Lis reprezentujący Ludowe Zespoły Sportowe.

* wawrzyny.jpg

W Hucie po nowej nawierzchni

Mieszkańcy Huty (Gmina Odolanów) mogą już korzystać z bezpiecznej i zmodernizowanej drogi wraz z chodnikiem. Ta inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Ostrowskiego była oczekiwana od lat. W piątek 27 maja 2016 r. w Hucie miało miejsce symboliczne oddanie do użytku dwóch dróg. Pierwsza droga łączącą Hutę z miejscowością Harych była zadaniem gminy Odolanów. Druga inwestycja to budowa chodnika oraz modernizacja nawierzchni drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Huta. O tym jak bardzo były to oczekiwane zadania świadczyła obecność kilkudziesięciu mieszkańców, którzy pojawili się na otwarciu obu inwestycji. 

* otwarcie_drogi_w_hucie.jpg

Z ziemi brytyjskiej do… powiatu

Przez tydzień grupa 11 nauczycieli z Wielkiej Brytanii podpatrywała metody nauczania w szkołach Powiatu Ostrowskiego i dzieliła się swoimi doświadczeniami. To pierwszy w bogatej historii międzynarodowych staży realizowanych przez powiat projekt, w ramach którego to obcokrajowcy ze swojej inicjatywy i w ramach swojego projektu przyjechali szkolić się w naszych placówkach.

Malowali dzieciom szpital

„Malujemy dzieciom szpital” to akcja, która uatrakcyjniła pomieszczenia Oddziału Rehabilitacji dla najmłodszych pacjentów. Z okazji Dnia Dziecka, uczennice IV LO z grupy plastycznej pod kierunkiem Agnieszki Lisiak ozdobiły pomieszczenia wizerunkami kotów. Nowe motywy graficzne w tym koty pojawiły się na ścianach pomieszczeń  Oddziału Rehabilitacyjnego Dla Dzieci ostrowskiego szpitala, który mieści się przy ul. 3 Maja.

* malowali_dzieciom_szpital.jpg

CZERWIEC

Wojciechy trafiły do laureatów

Po raz trzeci w ogóle odbyła się uroczystość wręczenia WOJCIECHÓW Nagród Starosty Ostrowskiego im. Wojciecha Lipskiego, pierwszego polskiego starosty ostrowskiego. To najbardziej prestiżowa nagroda wręczana co dwa lata maksymalnie tylko w sześciu kategoriach.

Uroczystość odbyła się 10 czerwca 2016 roku podczas Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego, którą poprowadził Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady.

W kategorii Edukacja i Nauka WOJCIECHA 2016 w otrzymał prof. dr hab. Kazimierz Jakub ILSKI, w Kategorii Społeczeństwo laureatem został dr n. medycznych Michał Pabiszczak, w Kategorii Gospodarka Zenon Podziemek Prezes Zarządu firmy Atlas w Przybysławicach, w kategorii Kultura i Sport Jerzy Wojciechowski, w kategorii Rolnictwo otrzymał, Marek Trzcieliński współwłaściciel Gospodarstwa Rybackiego w Przygodzicach. Za przywrócenie z wielkim pietyzmem dawnej świetności Pałacowi Niemojowskich w Śliwnikach WOJCIECHA 2016 w Kategorii Specjalnej otrzymał Andrzej ROGOWSKI. 

* wojciechy.jpg

Półrocze na drogach powiatowych

Już prawie 8 mln zł wynosi kwota, którą na zadania drogowe w tym roku przeznaczy Powiat Ostrowski. Władze liczą, że do końca roku kwoty te uda się jeszcze zwiększyć. Dzięki sprzyjającej aurze wiele zaplanowanych zadań już zostało zakończonych.

Do użytku oddano już m.in. zmodernizowane odcinki dróg w Pawłowie (Gmina Sośnie), Hucie (Gmina Odolanów). Wyremontowany odcinek drogi mają także mieszkańcy Przygodziczek (Gmina Przygodzice).

Medaliści z ostrowskich szkół

Prawie 2,5 tys. uczestników wzięło udział w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego w roku szkolnym 2015-20916. Organizatorem tych wyjątkowych zawodów jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy, który w dniu 16 czerwca 2016 r. dokonał uroczystego podsumowania.

- ‘W mijającym roku zorganizowaliśmy 26 dużych imprez i rozgrywek sportowych adresowanych do młodych sportowców. We wszystkich wzięło udział ponad 2400 uczniów. Dla nas, Zarządu MUKS, jest to liczba dająca satysfakcję i świadcząca o tym, że jeden z głównych celów jakim jest popularyzacja zdrowego stylu życia został osiągnięty’’ – mówił Marek Biegański prezes MUKS. 

* muks_podsumowanie.jpg

Zaprojektowali zieleń

N klub wśród żurawek, traw ozdobnych, wiecznie zielonych bukszpanów, żółtych berberysów wśród ławek betonowych czy może designerskich siedzisk czy gabionów. To tylko kilka wizji budynku jakie przedstawili uczniowie ZSBE, biorący udział w 4 edycji konkursu „Zaprojektuj z nami- zieleń dla n klubu”.

6 pomysłów na aranżację zieleni i małej architektury zaproponowali uczestnicy 4 edycji konkursu, który po raz kolejny zorganizował Zespół Szkół Budowlano- Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Główne założenia są takie, by uczniowie pracowali w terenie na konkretnym obiekcie, by nadali mu swój charakter i przedstawiali swoje aranżacje zieleni.

Wyjazd studyjny dla nauczycieli

 „Poznaj swój Powiat Ostrowski” to propozycja Rady Powiatu Ostrowskiego na promowanie miejsc ciekawych i bardzo atrakcyjnych w najbliższym otoczeniu. Idea wyjazdów studyjnych zrodziła się 4 lata temu i wyrosła z pomysłu na turystykę edukacyjną dla nauczycieli ze szkół z terenu całego Powiatu Ostrowskiego, na odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych z turystyką i kulturą w jej rozmaitych aspektach. W ramach IV edycji nauczyciele poznawali walory Gminy Raszków.

* wyjazd_studyjny_dla_nauczycieli.jpg

Big Band znów na podium!

Big Band Powiatu Ostrowskiego znów w czołówce najlepszych zespołów. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr i Big Bandów w czeskim Decinie muzycy z Ostrowa zajęli trzecie miejsce. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr i Big Bandów odbył się już po raz XVII. Ta rywalizacja odbywała się w dniach 17-19 czerwca w czeskim Decinie. Big Band Powiatu Ostrowskiego startował w grupie Big Bandów profesjonalnych. Organizatorzy ustalili tę grupę dla muzyków powyżej 25 lat. Big Band rywalizował z 14 zespołami z 5 krajów.

Kulturalni bez dwóch zdań

Najbardziej uzdolnieni podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie uhonorowani zostali przyznanymi po raz pierwszy „Kulturalkami’’ – nagrodami dyrektora palcówki. Wybór był bardzo trudny, bo wyróżnienia przyznano około 40 osobom, a w palcówce swoje talenty rozwija grubo ponad 1000 dzieci. Uroczystość odbyła się 21 czerwca 2016 r. w Sali widowiskowej MDK. 

* kulturalki.jpg

Absolutorium dla Zarządu

Rada Powiatu Ostrowskiego udzieliła jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego. W dyskusji podkreślono realizację zaplanowanych dochodów i inwestycji, spłatę zadłużenia oraz przygotowanie się do realizacji zadań współfinasowanych ze środków unijnych. Posiedzenie Rady Powiatu Ostrowskiego odbyło się 24 czerwca 2016 roku. Pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu przedstawiły Komisja Rewizyjna, Regionalna Izba Obrachunkowa oraz biegli rewidenci. 

* absolutorium_.jpg

Zmagania sikawek konnych

Podwójnym zwycięstwem reprezentantów z Topoli Małej (Gmina Ostrów) zakończyły się XIII Powiatowe Zawody Sikawek Konnych. Do rywalizacji w kategorii żeńskiej zgłosiło się 5 ekip, w kategorii mężczyzn wystartowało 11 ekip.Tegoroczne zawody odbyły się 26 czerwca 2016 r. w Dębnicy (gmina Przygodzice). Zgodnie z regulaminem w zawodach powiatowych wystartować mogą sekcje z jednostek OSP z terenu Powiatu Ostrowskiego, które dysponują własną sikawką konną. 

* sikawki_konne.jpg

Wyjątkowe zabytki do renowacji

W tym roku renowacji poddane zostaną cztery kolejne zabytki zlokalizowane na terenie gmin Powiatu Ostrowskiego. Właśnie przyznanych zostało blisko 50 tysięcy złotych na odratowanie najcenniejszych obiektów, które posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

LIPIEC

Rusza rozbudowa ostrowskiego szpitala

Jeszcze w lipcu 2016 r. rozpoczną się prace związane z rozbudową ostrowskiego szpitala o nowe skrzydło. Stosowną umowę na realizację tej wartej ponad 13 mln złotych inwestycji podpisano 30 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w  Ostrowie. Władze Powiatu i szpitala zgodnie przyznają, że jest to inwestycja godna jubileuszu 50-lecia placówki i zarazem największa z dotąd realizowanych w szpitalu. W Starostwie podpisano stosowna umowę pomiędzy władzami szpitala a firmą Skanska.

- ‘’Nowa część będzie budynkiem na wskroś nowoczesnym. Jest to inwestycja, która ma dla nas podwójny wymiar. Ważna jest poprawa warunków pracy, ale również to, że pojawią się nowe powierzchnie. To stwarza możliwość wprowadzania nowych usług. Teraz szpital się po prostu dusi’’ – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski. 

* podpisanie_umowy_na_budowe_szpita.jpg

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Prawie 1800 kandydatów zgłosiło się do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Z każdym rokiem coraz więcej uczniów wybiera kierunki i specjalności techniczne, a atrakcyjna oferta oświatowa przyciąga młodych ludzi nie tylko spoza Powiatu Ostrowskiego, ale także z innych województw. Naborowi na nowy rok szkolny 2016/2017 poświęcone było posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego w dniu 5 lipca 2016 r., a po nim z wynikami akcji naborowej zapoznano dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych. -,,Biorąc pod uwagę lokalny rynek pracy, potrzeby zgłaszane wielokrotnie przez pracodawców, ale także prowadzoną przez nas kampanię promocyjną i inwestowanie w nowe warsztaty, cieszy nas szczególnie coraz większe zainteresowanie szkołami i specjalnościami technicznymi’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. W 2014 r. liczba kandydatów wybierających technika i zasadnicze szkoły zawodowe wynosiła 54,6 proc. W tym roku jest ona na poziomie ok. 57 proc. Wyborów. 

* nabor_do_szkol.jpg

Jeszcze lepsze warunki na pediatrii

Matki pozostające z najmłodszymi dziećmi hospitalizowanymi na Oddziale Pediatrycznym ostrowskiego szpitala będą mieć lepsze warunki pobytu. Kilkanaście funkcjonalnych i rozkładanych łóżek zakupiono właśnie ze środków budżetu Powiatu Ostrowskiego.  W dzień łóżko wygląda jak fotel, w nocy po rozłożeniu służy jako miejsce do spania. Rozłożenie trwa dosłownie chwilę. Sprzęt musiał być zgodny z zaleceniami służb sanitarnych, a więc nie mógł mieć żadnych elementów tapicerowanych. Zakupiony został głównie z myślą o matkach opiekujących się całą dobę swoimi maluszkami. Z pewnością będzie dobrze wykorzystany, bo na ostrowską pediatrię trafia rocznie znacznie ponad 1000 pacjentów. Jak wynika ze szczegółowych statystyk największą grupę stanowią mali pacjenci w wieku od 7 miesięcy do 3 lat. W 2015 r. była to grupa ponad 400 dzieci. Oddział przyjął także ponad 180 małych pacjentów poniżej tego progu wieku, a ok. 200 przebywających na oddziale stanowiły dzieci w wieku 4-6 lat. 

* lozka_dla_matek.jpg

Węgierski sukces Con Forza

Chór CON FORZA ostrowskiej szkoły muzycznej, pracujący pod kierunkiem Janusz Lipińskiego, odniósł wielki sukces, zdobywając Zloty oraz Srebrny Dyplom w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym LAUREA MUNDI BUDAPEST. Konkurs odbył się w dniach 9 – 13 lipca w Budapeszcie, a uczestniczyło w nim 28 zespołów chóralnych m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Indonezji, RPA, Łotwy, Estonii, Tajwanu, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Gracji, Węgier, Włoch i wielu innych państw europejskich. Należy podkreślić, iż w większości były to zespoły uniwersyteckie lub działające przy znaczących instytucjach artystycznych, prezentujące bardzo wysoki poziom wykonawczy.

* con_forza_budapest.jpg

Unijna kasa na powiatową drogę

Droga powiatowa Wysocko Małe – Przygodzice zostanie kompleksowo zmodernizowana. Powiat Ostrowski pozyskał na ten cel środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wielskich dla Wielkopolski. Inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Samorządy powiatowe po raz pierwszy mogły ubiegać się od środki unijne na inwestycje drogowe w ramach PROW. Wybrana do realizacji droga o odcinek o długość ok. 1,8 km. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 1,8 mln zł, a wartość dofinansowania 1,16 mln zł.

Rozbudowa neonatologii

Oddział Neonatologii ostrowskiego szpitala, na który trafiają wcześniaki i noworodki z problemami zdrowotnymi zostanie rozbudowany. Oddział zyska kolejne stanowiska do intensywnej opieki nad dziećmi. O planach inwestycyjnych poinformowano podczas briefingu z dziennikarzami w dniu 21 lipca 2016 r. zorganizowanego w ostrowskim szpitalu. -‘’W naszym szpitalu leczymy noworodki z terenu Wielkopolski, a nawet z zachodniej części Polski. Ze względu na wzrost liczby dzieci potrzebujących pomocy musimy iść z duchem czasu i zapewnić godziwe warunki.’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala. 

* nenatologia_nazewnatrz_kadr.jpg

„Teczki Życia’’ dla pacjentów

Są w jaskrawych kolorach, tak by nie pomylić ich z innymi to ‘’Teczki Życia’’ wydane przez Powiat Ostrowski. Wydawnictwo przygotowane po to, by w jednym miejscu pacjent mógł zgromadzić całą dokumentację medyczną. – ‘’Mogą się wydawać drobiazgiem, ale w podnoszeniu bezpieczeństwa ludzi ważne są dla nas nie tylko wielkie inwestycje’’ – powiedział Starosta Ostrowski. Pomysłodawcą „Teczek Życia’’ jest ratownik medyczny Wojciech Kornaszewski. – ‘’Kiedy przyjeżdżamy karetką i pytamy pacjenta o dokumentację medyczną, wyniki badań, wypisy ze szpitala czy nazwy przyjmowanych leków często przy nas zaczyna się ich szukanie, wyciąganie skoroszytów i generalnie robi się generalnie problem’’ – mówił pomysłodawca. 

* teczka_zycia.jpg

Bezrobocie najniższe od lat

Stopa bezrobocia w  Powiecie Ostrowskim w czerwcu br. wyniosła 4,9 proc. To najniższy od lat poziom bezrobocia znacznie mniejszy od tego wskaźnika dla całej Wielkopolski, dla której na koniec pierwszego półrocza 2016 r. zanotowano 5,4 proc.  


Nowe drogi z oszczędności

Łagodna zima to dla budżetu drogowców oszczędności na tzw. bieżącym utrzymaniu dróg. To, czego nie wyda się na usuwanie śniegu i gołoledzi można przeznaczyć w znacznej części na tzw. nakładki. Także w tym roku na drogach powiatowych powstanie dzięki temu kilka kilometrów zmodernizowanych dróg. Każdy dzień akcji zimowej mniej to kilkadziesiąt tysięcy więcej w kasie drogowców. Środki te przeznaczane są na remonty dróg, w tym budowę nowych nawierzchni. W dniu 28 lipca 2016 r. symbolicznie oddano do użytku zmodernizowaną właśnie z bieżącego utrzymania drogę w położonej na granicy powiatu ostrowskiego i pleszewskiego miejscowości Bugaj (Gmina Raszków). Nowa asfaltowa nakładka wraz z umocnieniem poboczy jest już na odcinku ok. 1,5 km, a zadanie podzielone było na kilka lat.

* otwarcie_drogibugaj.jpg

SIERPIEŃ

Nowa droga Bogdaj - Garki

W sumie ponad milion złotych kosztowała modernizacja drogi powiatowej: Bogdaj – Garki. Droga uczęszczana głównie przez mieszkańców wsi Bogdaj przez wiele lat była w katastrofalnym stanie. Powiat Ostrowski realizował to zadanie w cyklu dwuletnim, przy wsparciu Gminy Sośnie. Uroczyste otwarcie drogi nastąpiło 6 sierpnia 2016r. w Bogdaju

-„Przez lata były tu takie dziury, że nie dało się przejechać, a musimy tędy dojeżdżać do pracy, do najbliższego miasta Odolanowa. To połączenie jest ważnie nie tylko dla mieszkańców Bogdaju, ale również dla mieszkańców Możdżanowa czy Szklarki” - podkreśla Danuta Zielezińska, Sołtys Bogdaju. 

* otwarcie_drogi_bogdaj.jpg

Renowacja wojskowej kwatery

Na cmentarzu przy ulicy Bema w Ostrowie Wielkopolskim trwają prace związane z remontem kwatery żołnierzy 60. Pułku Piechoty. Pieniądze na renowację pochodzą z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego. Inwestycję oszacowano na kwotę 83 950,00 złotych. Koszty po połowie pokryją samorządy: miejski i powiatowy.

Dyrektorskie konkursy

Małgorzata Jędroch będzie nowym dyrektorem IV Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Germanistka z 26 letnim doświadczeniem w zawodzie nauczyciela rozpocznie pracę dyrektora 1 września 2016 r.

Kort z przetargowych oszczędności

Zespół Szkół Technicznych już wkrótce zyska dwa nowe boiska, ale to nie wszystko. Z zaoszczędzonych w przetargu pieniędzy zostanie wybudowany nowy kort tenisowy. „Idziemy za ciosem”– mówi Paweł Rajski Starosta Ostrowski. Przypomnijmy, że na budowę dwóch boisk sportowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Powiat Ostrowski przeznaczył kwotę 700 tys. zł. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej pozostała do wykorzystania kwota 250 tys. zł. -„Postanowiliśmy iść za ciosem i zaoszczędzone w przetargu pieniądze przeznaczyć na dalszą modernizację terenu przy ZST. 

* budowa_kortuzap.jpg

Chodnik podniesie bezpieczeństwo

Wiejska droga z uszkodzonymi krawędziami, duży ruch ciężarówek, a do tego piesi i rowerzyści na jezdni – tak do niedawna wyglądało życie mieszkańców Ociąża-Zakrzewki. Obecnie trwają prace nad nowym ciągiem pieszo-rowerowym finansowanym przez Powiat Ostrowski oraz Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce. -„Na tym terenie to droga najbardziej zagęszczona pod względem przepustowości pojazdów, głównie typu ciężkiego. Z tego względu, że w miejscowości Kościuszków istnieje duża firma, hurtownia warzyw, owoców, płodów rolnych, do której codziennie dojeżdżają dziesiątki pojazdów ciężkich” - mówi Józef Marciniak Sołtys Wsi Ociąż, który zabiegał o budowę chodnika. 

* chodnik_zakrzewki__23_.jpg

Ostrovia 1909 w nowych strojach

W sobotę, 13 sierpnia 2016 r. piłkarze nożni Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski pierwszy raz w sezonie 2016/2017 rozgrywek IV ligi zagrali przed własną publicznością. Pierwszy raz wystąpili też w nowych strojach z logo Powiatu Ostrowskiego. Komplet nowych strojów został ufundowany przez Powiat Ostrowski. Oficjalnego przekazania strojów dokonał Starosta Ostrowski Paweł Rajski na Stadionie Miejskim tuż przed meczem z LKS-em Ślesin. Drużyna z kolei sprezentowała Staroście jedną z koszulek i szalik kibica. 

* ostrovia1909_koszulki__2_.jpg

Basen z nowymi filtrami

Przez dwa miesiące kryta pływalnia „Delfin” była zamknięta. Przerwa technologiczna pozwoliła na wykonanie niezbędnych remontów oraz wymianę zawartości piaskowych filtrów. - „Wymieniliśmy m.in. wkłady w filtrach. To jest 8 ton specjalnego piasku filtrującego. Zrobiliśmy nową instalację brodzików. Woda w brodzikach podlega cały czas wymianie i jest uzupełniana dodatkową ilością chloru po to, żeby zabić wszelkie bakterie. Cała ta instalacja kosztowała ok. 30 tys. To daje pewność, że woda będzie spełniała nowe warunki, które narzuciło Ministerstwo Zdrowia.” – wyjaśniał Eugeniusz Namysł

* basen_zap__6_.jpg

Droga na raty

To był ostatni odcinek drogi brukowanej drogi powiatowej. Obecnie mogą korzystać z nowej nawierzchni asfaltowej, ponieważ długo wyczekiwaną inwestycję w tym roku udało się zamknąć. Przypomnijmy, że modernizacja drogi powiatowej Masanów – Namysłaki rozpoczęła się w 2013 roku wówczas zrealizowano najbardziej zniszczony odcinek o długości 330 m za kwotę 103.276,19 zł. Podobny zakres robót zaplanowano na kolejny rok: w 2014 r. zmodernizowano 350 m za 105.985,66 zł, natomiast w 2015 roku inwestycja została przerwana. 

* namyslaki_08_2016__5_.jpg

Rada ma wolę przejęcia

Rada Powiatu Ostrowskiego wyraziła w stosownej uchwale wolę przejęcia pałacu w Lewkowie. To pierwszy formalny krok, by Zespół Pałacowo Parkowy w Lewkowie stał się powiatową jednostką kultury. ‘’Spotykamy się w szczególnym miejscu dla historii Polski, Wielkopolski, i nas wszystkich’’ – mówił Andrzej Leraczyk otwierając XX wyjazdową sesję Rady Powiatu Ostrowskiego 26 sierpnia 2016 r. w pałacu w Lewkowie. - ‘’Historia powiatu wiąże się nierozerwalnie z Lewkowem i rodem Lipskich. Pierwszym polskim starostą ostrowskim był Wojciech Lipski, właściciel tego majątku. Przyjęcie uchwały to formalne wyrażenie woli przejęcia pałacyku. To pierwszy krok i sygnał dany Urzędowi Marszałkowskiemu, że jesteśmy zainteresowani tym, aby realizować tu określone pomysły projekty i co najważniejsze móc je finansować ze środków zewnętrznych’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. 

* leraczyk_kadr.jpg

WRZESIEN

Dzieci otwarły drogę

Prawie dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej w Wierzbnie oddano do użytku w dniu 1 września 2016 r. Wybór daty w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego nie był przypadkowy bo ścieżka rowerowa dedykowana była uczniom dojeżdżającym do szkół w Wierzbie i Nabyszycach i to dzieci oficjalnie otwierały tę inwestycję. To było zadanie podzielone na kilka etapów realizowanych w poszczególnych latach, a prace modernizacyjne polegały nie tylko na wykonaniu nowej nawierzchni. Szczególnie na odcinku z Wierzbna do Nabyszyc, który był w bardzo złym stanie, w ramach inwestycji wbudowana została kanalizacja oraz odtworzono rowy melioracyjne. To, co szczególnie podkreślali samorządowcy powstała także nowa ok. 1,5 km ścieżka rowerowa. 

* otwarcie_wierzbno.jpg

Inauguracja Roku Szkolnego

1 września w powiatowych placówkach edukację rozpoczęło 6.224 uczniów, z czego 1.686 to uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież coraz częściej wybiera szkoły kształcące w konkretnym zawodzie. Oficjalna inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Powiecie Ostrowskim odbyła się w placówce, która w ostatnich latach cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży - Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. 

* inauguracja_roku_2016__27_.jpg

Kolejna pracownia gastronomiczna

1 września 2016 roku w ZSU otwarto kolejną, trzecią już nowoczesną pracownię gastronomiczno-cukierniczą. Pracownia powstała z połączenia kilku pomieszczeń oddzielonych ścianą nośną. Prace prowadzone były w czerwcu, w trakcie normalnego funkcjonowania szkoły. Wysiłek jednak się opłacił, ponieważ powstała przestronna pracownia o powierzchni 54 m2, w której w swobodny sposób rozmieszczono 16 stanowisk na nauki.

* pracownia_gastro_2016__34_.jpg

Karetki i namiot dla ratowników

O dwie nowoczesne karetki wzbogaciły się służby ratunkowe ostrowskiego szpitala. Ratownicy są od tej pory także w stanie ustawić w terenie, w przypadku nagłego zdarzenia, specjalistyczny namiot pełniący rolę szpitala polowego. W dniu 2 września 2016 r. odbyło się w szpitalu symboliczne przekazanie nowych nabytków. - ‘’Te karetki zastąpią pojazdy, które kupiliśmy kilka lat temu ze środków unijnych. Potrzeb w tym zakresie jest bardzo wiele, bo rocznie do stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia nasze zespoły wyjeżdżają ok. 10 tysięcy razy. Ponad 7 tys. wyjazdów to tzw. transport sanitarny, a na nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy trafia rocznie prawie 21 tysięcy pacjentów. To pokazuje skalę potrzeb w zakresie transportu sanitarnego’’ – powiedział Dariusz Bierła. 

* karetki_2016__11_.jpg

Przebudowa cieplika

104 metry ciepłociągu przebudowuje właśnie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy na terenie przy warsztatach Zespołu Szkół Transportowo- Elektrycznych. Prace te pozwolą przygotować grunt pod zaplanowaną inwestycję powiatową. Do 30 września 2016 roku zakończą się prace „Przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej SN 150 w technologii rur preizolowanych przy ul. Wolności 10 w Ostrowie Wielkopolskim”. Zadanie, którego wartość wynosi 87 tysięcy złotych brutto, jest o tyle ważne, że stanowi przygotowanie terenu do zaplanowanej przez Powiat Ostrowski budowy Centrum Kształcenia Praktycznego.

* przebudowa_cieplika.jpg Stylowy piknik w Lewkowie

Symboliczna salwa honorowa oddana z armaty zainaugurowana tegoroczny Lewkowski Piknik Historyczny. Impreza odbywająca się w parku pałacowym wpisana jest już w kalendarz imprez Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 11 września 2016 roku,  Pałac w Lewkowie ożył za sprawą Lewkowskiego Pikniku Historycznego. Było stylowo, epokowo, i za sprawą pokazów oddziału wojsk napoleońskich, z dużą dawką poczucia humoru. Grupa kostiumowa miłośników epoki napoleońskiej przyjechała gościnnie z  Muzeum Dwóch Imperiów w Witaszycach. Dobrą zabawę gwarantowały także tematyczne stoiska, gdzie można było m.in. czerpać papier, odciskać lakowe pieczęcie na okolicznościowych widokówkach, spróbować wyrobów pszczelarskich i przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich według XIX wiecznych receptur,  wziąć udział w warsztatach rysunkowych i glinianych, obejrzeć pokaz historycznej mody, fryzur i kapelusznictwa. 

* piknik_historyczny.jpg

Dotacja ministerialna na sprzęt

107 415,31 zł - to kwota którą pozyskał Szpital w Ostrowie Wielkopolskim ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013–2016 w zakresie zadania Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016. Na konkurs wpłynęły 102 oferty. Złożony przez ostrowski Szpital wniosek uzyskał największą liczbę punktów i tym samym uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Wstęga w Biskupicach Ołobocznych

Mieszkańcy Biskupic Ołobocznych w miniony piątek świętowali szereg inwestycji zrealizowanych w ich sołectwie. Nowy chodnik wybudował Powiat Ostrowski, a z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wyremontowano salę wiejską oraz drogę w środku wsi. Oficjalne podsumowanie inwestycji zrealizowanych w Biskupicach Ołobocznych miało miejsce 9 września 2016 r.

* biskupice_chodnik__1_.jpg

Rondo imienia Generała

Generał Władysław Anders został patronem ronda na drodze powiatowej w Korytach (Gmina Raszków). Uroczystość nadania imienia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy odbyła się 12 września br. z udziałem córki generała Anny Marii Anders. Uchwałę o nadaniu imienia generała Władysława Andersa rondu w Korytach podjęli radni Rady Gminy i Miasta Raszków w czerwcu podczas sesji.

* 8.jpg

Finisz największej inwestycji drogowej

W dniu 15 września w tzw. Glapińcu miejscu pomiędzy samorządami Nowych Skalmierzyc i Sieroszewic odbyło się symboliczne oddanie do użytku i przecięcie wstęgi na największej pod względem rzeczowym i finansowym inwestycji drogowej w Powiecie Ostrowskim ostatnich lat, drodze Psary-Śliwniki. Droga jest ważnym elementem układu komunikacyjnego w powiecie. Szczególnie ważna dla mieszkańców gmin Nowe Skalmierzyce i Sieroszewice.  – ‘’Mamy więc wszyscy powód do radości, bo za ponad 5,3 mln zł oddaliśmy użytkownikom 6 km drogi i ponad 4,5 km ciągów pieszo jezdnych’’ – powiedział Starosta Ostrowski.  

* droga_sliwniki_pasry.jpg

Baletowo i wokalnie na medal

Spory sukces podczas IX Międzynarodowego Piosenki i Tańca „Orfeusz w Italii 2016” w Wenecja odniosła reprezentacja Młodzieżowego Domu Kultury. Podopieczne tej placówki zdobywały najwyższe laury zarówno w rywalizacji wokalnej, jak i baletowej. W Festiwalu zorganizowanym w dniach 8–14 września 2016 r. w weneckim Lido di Jesolo we Włoszech wzięło udział ponad 500 uczestników. 

* mdk_wlochy.jpg

Sprzęt do gabinetów pielęgniarek

Gabinety pielęgniarskie w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski wzbogaciły się o nowy sprzęt. Wiele urządzeń znajdujących się dotąd na wyposażeniu to były stare, kilkudziesięcioletnie urządzenia. Środki na wymianę sprzętu pozyskał Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

- ‘’Z Ministerstw Edukacji Narodowej, z rezerwy oświatowej otrzymaliśmy 55 tysięcy na doposażenie łącznie 11 placówek w gabinety pielęgniarskie. Każdy gabinet wzbogacił się o sprzęt o wartości minimum 5 tysięcy złotych’’ – powiedział Sławomir Tyburcy – kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 

* sprzet_dls_pieleggniarek.jpg

Kamień węgielny pod nowe skrzydło

W roku jubileuszu 50-lecia ostrowski szpital rozpoczął jedną z największych inwestycji – budowę nowego skrzydła. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło 30 września 2016 roku.

- „Szpital, który świętuje w tym roku jubileusz 50-lecia stale się zmienia, ale od czasów tej polski powiatowej, a więc od 1998 roku od kiedy powiat sprawuje nad nim pieczę, tempo zmian jest coraz większe’’ – mówił Paweł Rajski. - „Takiej inwestycji o takim rozmachu jeszcze nie było. Jesteśmy szczęśliwi, że te marzenia, które już w poprzedniej kadencji mieliśmy dzisiaj się spełniają. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła, w szczególności radnym powiatu ostrowskiego” - Dariusz Bierła Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. 

* akt_erekcyjny_30_09_2016__154_.jpg

Stypendia Starosty dla prymusów

Starosta Ostrowski Paweł Rajski uhonorował Stypendium Naukowym im. ks. Jan Kompałły 50-ciu najlepszych i najbardziej uzdolnionych spośród ponad 6200 uczniów powiatowych szkół. Nagrody pieniężne w wysokości 1 tysiąca złotych wręczone zostały uroczyście w miniony piątek, 30 września 2016 roku, w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Dyplomy potwierdzające otrzymanie stypendium wręczali Starosta Ostrowski Przewodniczący Rady Powiatu. -„Spotykamy się dzisiaj nie tylko z tymi najlepszymi uczniami, ale także z tymi, którzy mają jakieś pasje,  mają coś do powiedzenia w swojej społeczności. Pragnę Wam pogratulować i powiem, że jestem z Was dumny. Są też rodzice, są opiekunowie, czyli mam dziś gości szczególnych.”- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.  

* stypendia_starosty.jpg

PAŹDZIERNIK

Sukces ostrowskiej ortopedii

W maju 2013 dr n. med. Mirosław Falis i jego zespół z Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ostrowskiego szpitala wykonał pierwszy w Polsce zabieg z zastosowaniem nowatorskiej metody z wykorzystaniem gwoździa śródszpikowego do leczenia skomplikowanych złamań. Teraz po naukę w zakresie tych praktyk, przyjeżdżają do ostrowskiego szpitala specjaliści z wielu placówek w Polsce, a niedawno nawet... z Rzymu. Jeden z pierwszych pacjentów, pilot odrzutowca miał skomplikowane złamania kości piętowej, na dodatek złamanie otwarte, z ubytkiem skóry i obecnością bakterii, na pograniczu amputacji kończyny. - ‘’Wykonaliśmy u niego operację z wykorzystaniem nowej procedury operacyjnej uzupełniając ubytek tkanki kostnej, ubytek skóry, tkanek miękkich i dokonaliśmy jednorazowego zespolenia Calcanail. Trwająca ok. 2,5 godz. operacja zakończyła się  sukcesem. Pokazaliśmy metodę, która się sprawdziła’’ – powiedział dr. Mirosław Falis, kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ostrowskim szpital. 

* ortopedia.jpg

Nowe boiska w ZAP-ie

W dniu 12 października odbyło się w Zespole Szkół Technicznych oddanie do użytku nowoczesnego kompleksu sportowego obejmującego: dwa nowe boiska wielofunkcyjne, kort tenisowy, bieżnię, rozbieg do skoku w dal, rzutnię i zmodernizowane boisko trawiaste. Na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej i z sztucznej trawy dla Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Powiat Ostrowski przeznaczył kwotę 700 tys. zł. Zaoszczędzone w przetargu pieniądze przeznaczono na dalszą modernizację terenu. Prace przy budowie kortu obejmowały również przebudowę trybun, modernizację odwodnienia, nowe tereny zieleni oraz ogrodzenie. Ponadto, dzięki 140 tys. zł. z Ministerstwa Sportu, powstała dodatkowo bieżnia wokół boiska oraz rozbieg do skoku w dal. Cały kompleks zajmuje powierzchnię 2500 m2. 

* otwarcie_boiskzap.jpg

Nauczyciele docenieni

Sześciu dyrektorów oraz czternastu nauczycieli powiatowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych odebrało z rąk Starosty Ostrowskiego nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość w dniu 13 października 2016r. rozpoczęto od wręczenia wyjątkowego tytułu Honorowego Profesora Oświaty dr Markowi Lewickiemu, dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. 

* den_2016__22_.jpg

Nowy sprzęt dla szpitala

Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski przekazało kolejną partię sprzętu medycznego o wartości ponad 52,5 tysiąca zł dla ostrowskiego szpitala. Nowe wyposażenie wzbogaciło Oddział Laryngologii, Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Oddział Rehabilitacji Dzieci, który mieści się przy ul. 3 Maja. 13 października 2016 roku członkowie Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski, w tym prezes Adam Wasiela i prezes honorowy Paweł Rajski,  oficjalnie przekazali na ręce dyrektora szpitala i ordynatorów oddziałów nowo zakupiony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. 

* sprzet_dla_szpitala.jpg

 Powstanie SOR dla dzieci

Pierwszy w regionie Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci i Młodzieży powstanie w ostrowskim szpitalu. Na tę inwestycję wycenianą na ok. 5,5 mln zł szpital pozyskał środki zewnętrze. O szczegółach związanych z tą inwestycją poinformowano w dniu 17 października 2016 r. - ‘’Z pewnością jest to oddział potrzebny i jego najważniejszą zaletą jest to, że wpływie jeszcze lepiej na funkcjonowanie ostrowskiego szpitala. Ważna informacją jest dla mnie fakt, że aż 85 proc. środków na realizację tego zadania pozyskano z zewnątrz. Kwota dofinansowania wynosi 3,4 mln zł i co ważne w całości zostanie wykorzystana przez szpital’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. Wniosek przygotowany został przez ostrowski szpital i co ważne pokonał on wiele placówek rywalizując z największymi specjalistycznymi palcówkami z całego kraju. 

* powstaniesor_dla_dzieci.jpg

Chirurdzy z pediatrami

Ostrów Wielkopolski po raz kolejny stał się miejscem spotkań zarówno doświadczonych doktorów jak i początkujących lekarzy i studentów chirurgii ze specjalistami innych dziedzin medycyny. III Wielkopolskie Spotkanie Chirurgów z Pediatrami i Lekarzami Rodzinnymi wniosło wiele nowych treści i pozwoliło wymienić się doświadczeniami. Spotkanie, które odbyło się w Synagodze, otwarło dwudniową konferencję służącą wymianie poglądów na temat jednostek chorobowych wspólnych dla chirurgii, pediatrii i medycyny rodzinnej.

Opracują dokumentację Lewkowa

Kaliska firma „MG Maria Gulczyńska’’ przygotuje niezbędną dokumentację wraz projektem budowalnym modernizacji Zespołu Parkowo Pałacowego w Lewkowie. Stosowne dokumenty w tej sprawie podpisano w dniu 18 października 2016 r. w pałacu. Opracowanie dokumentacji to kolejny krok z zapowiadanej przez władze Województwa Wielkopolskiego „mapy drogowej’’ dotyczącej rewitalizacji Pałacu Lipskich w Lewkowie. - ‘’Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok do tego, żeby ten pałac zajaśniał swoim blaskiem. Jesteśmy w obecności Starosty Ostrowskiego, który ogromnie zaangażował się, aby do podpisania tego dokumentu doszło’’ – powiedziała Sylwia Kucharska dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, które nadal jest właścicielem Lewkowskiego pałacu. 

* 7.jpg

Złoty jubileusz szpitala

Ostrowski szpital obchodził jubileusz 50-lecia. Rocznicowa akademia odbyła się 23 października 2016 r. w Ostrowskim Centrum Kultury. Był  czas na podsumowania minionych lat oraz na podziękowania i uhonorowanie zasłużonych pracowników. Podczas uroczystości podkreślano, że świętowano jubileusz szpitala przy ul. Limanowskiego, a nie szpitalnictwa w ogóle, bo w Ostrowie ma dużo dłuższą historię. Najnowsze dzieje szpitala przy ul. Limanowskiego przedstawiono w filmie „Szpital z marzeń’’. Ta filmowa etiuda była także doskonałym porównaniem miejsca, w którym obecnie znajduje się ostrowski szpital, standardów opieki medycznej realizowanych w placówce i rozwoju medycyny w ogóle. 

* jubileusz_szpitala.jpg

Klarnety i saksofony na warsztatach

XIV edycja Warsztatów Klarnetowo – Saksofonowych odbyła się w murach Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego. Warsztaty przeznaczone były dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów wyższych uczelni artystycznych pragnących doskonalić metody nauczania, uczenia się i umiejętności w zakresie gry na klarnecie i saksofonie. Warsztaty, które odbyły się 19 i 20 października 2016 roku, zgromadziły szerokie grono uczestników: 78 uczniów i 57 nauczycieli, którzy przyjechali do Ostrowa z najdalszych zakątków Polski. 

* warsztaty_saksofonowe.jpg

Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II

Słowami, wypowiedzianymi przez Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, rozpoczął się jubileuszowy - dziesiąty Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej – „Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. W środę, 26 października 2016 roku, w sali gimnastycznej ZSPCKU w Przygodzicach, przeobrażonej na salę koncertową, o miano najlepszych wokalistów walczyło blisko 150 uczestników - młodych ludzi, którzy pokochali muzykę  i tą swoją miłością zapragnęli się podzielić z publicznością.

* 9.jpg

Laury Kultury 2016

Piętnaście statuetek i dyplomów trafiło w ręce zdolnych i aktywnych ludzi kultury działających w sferze artystycznej na terenie Powiatu Ostrowskiego, kraju a także zauważanych i nagradzanych na arenie międzynarodowej. Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył Laury Kultury 2016. Gościem specjalnym gali i gwiazdą wieczoru był Michał Bajor. Laury Kultury 2016 otrzymali: Stanisław Małyszko, Jacek Kołodziejski, Zespół Organizacyjny Przeglądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA, Monika Kaźmierczak, Anna Drobniewska-  dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, Marian Franciszek Nowak, Krystyna Kowalczyk, Anna i Krzysztof Rospondek, Bernadeta Matysiak, Raszkowski Teatr Trzy Po Trzy, Elżbieta Mikołajczyk, Agata Niedzielska, Marcin Szorski, Chór Mieszany Con Forza Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie. Laur za całokształt twórczości trafiła do Wojciecha Pacyny.

* laury_kultury.jpg

LISTOPAD

Festiwalowe zabawy z modą

W dniu 6 listopada 2016 r. odbył się IV Ostrowski Festiwal Stylu i Urody organizowany przez w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim przy współpracy z  Powiatem Ostrowskim. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy było „Łączymy pokolenia’’. Jak można się było przekonać podczas imprezy moda dosłownie łączy pokolenia, bo dobrze wyglądać chce każdy bez względu na wiek. W sali sportowej ZSU zamienionej na wielki salon urody udowodnili to zarówno najmłodsi, jak i tylko nieco starsze wiekiem modelki.  

* pokaz_sukienki.jpg

Lotnicza karetka już startuje!

W piątek 18 listopada 2016 r. potwierdzeniem gotowości do udziału w akcji ratunkowej i w obecności wielu gości zainaugurowała działalność tymczasowa baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie. Obecność lotniczej karetki to większe bezpieczeństwo dla mieszańców całego regionu. Baza w Michałkowie jest jedną z czterech nowych jakie powstały ostatnio w Polsce. Zakup wartego ponad 28 milionów złotych śmigłowca sfinansowany został przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ze środków unijnych. Budowa bazy w Michałkowie to koszt ok. 6 mln zł. Połowę tej kwoty sfinansował Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a drugą część samorządy prawie 100 samorządów z regionu. W tym gronie była także Powiat Ostrowski, który zaangażował się także w przygotowanie bazy tymczasowej. 

* inauguracja_lpr.jpg

Chcemy pomnażać środki

Realizacja inwestycji bez zaciągania nowych zobowiązań, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz przygotowanie do nowej perspektywy unijnej to najważniejsze cele, na których skupiał się samorząd powiatowy w minionych dwóch latach. Połowinkowego podsumowania dokonano podczas spotkania z dziennikarzami 29 listopada 2016 r. Wybór władz Powiatu Ostrowskiego obecnej V kadencji odbył się 28 listopada 2014 r. podczas sesji Rady Powiatu Ostrowskiego.

* polowinki_kadencji.jpg

GRUDZIEŃ

„Mały Książę” na 25- lecie

Pod warstwą baśniowej, pełnej wieloznaczności fabuły przedstawienia teatralnego, zrealizowanego na podstawie książki „Mały Książę”, przemycona została opowieść o dorastaniu do wiernej miłości, do prawdziwej przyjaźni i przede wszystkim odpowiedzialności za drugiego człowieka. Taką właśnie odpowiedzialność za osoby niepełnosprawne intelektualnie, często z głębokim upośledzeniem, od 25 lat z pełnym zaangażowaniem biorą na siebie wychowawcy i dyrekcja Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Ostrowie Wielkopolskim. Placówka uroczyście obchodziła swój jubileusz w dniu 1 grudnia 2016 roku.

* 25_lat_pow.jpg

Sztuką wyrażają jacy są

Z pewnością to jedna z flagowych imprez Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz dziewiąty zorganizowana została wystawa ostrowskiego środowiska plastycznego „Jacy jesteśmy’’, a w wernisażu tłumnie wzięli udział zarówno sami artyści, jak i miłośnicy sztuki. Wernisaż tej wystawy odbył się 2 grudnia 2016 roku w ostrowskiej Galerii. - ‘’Spotkanie - wystawa, odbywa się w cyklu biennale, jest prezentacją dorobku środowiska minionych dwóch lat - tego, co osiągnęliśmy, jak się rozwijamy, ale to także wypracowanie kierunków i poszukiwanie nowych form współtworzenia krajobrazu kulturowego naszej małej ojczyzny.’’ – powiedział Cezary Janiszewski dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej. 

* jacy_jestesmy.jpg

Mikołajki z pluszowym misiem

Pluszowe misie trafiły dzisiaj w ręce dzieci przebywających na oddziałach ostrowskiego szpitala. Do tego wręczone osobiście przez Świętego Mikołaja, w rolę którego wcielił się Starosta Ostrowski,  zostaną powiernikiem w czasie choroby. Święty Mikołaj ze szczególną radością mógł obdarować upominkiem dzieci, które spędziły dzień 6 grudnia 2016 roku w ostrowskim szpitalu. „Wszystkim, także tym starszym i jeszcze starszym, życzę właśnie zdrowia, bo to najcenniejszy prezent, który możemy dostać ”- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski. 

* 6.jpg

Strażacy mają nowe władze

Przemysław Kaźmierczak będzie przez najbliższą 5-letnią kadencję sprawować będzie funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczy Straży Pożarnych. Prezes kierować będzie formacją, która skupia w naszym powiecie ponad 4,5 tys. członków, których można spotkać nie tylko podczas akcji ratunkowych, ale także profilaktycznych i edukacyjnych i sportowych. Średnio strażacy wszystkich formacji z powiatu biorą udział trzy razy dziennie w różnych zdarzeniach.  

* nowy_zarzad_goscie.jpg

Usuwanie azbestu

W ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” udało się zdemontować 679 546 kilogramów wyrobów azbestowych na łączną kwotę 269 977,50 złotych. W listopadzie 2016 roku zakończyła się siódma edycja programu. Celem programu była likwidacja wyrobów zawierających azbest. Koordynatorem był Powiat Ostrowski, który realizował zadanie wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Śpiewające talenty

Wiktoria Prajzner z ostrowskiego MDK zdobywczynią Grand Prix 19. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży „Wesoła Pięciolinia”. Na tegoroczny festiwal zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, bo blisko 180. Na tegoroczną edycję imprezy, organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie i Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Scena Młodych”, zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, bo aż 176 osób – młodych wokalistów z całej Polski.

* wesola_pieciolinia.jpg

Mała architektura przed II Liceum

W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. “Remont zagospodarowania terenu wejściowego głównego do budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim”. Wartość robót wyniosła 94 972 zł, z czego zasadniczą cześć pokrył Powiat Ostrowski natomiast dofinansowania w wysokości 15 000 zł. udzieliło Województwo Wielkopolskie.

Środowiskowy Dom ma 15 lat

Jubileusz 15-lecia obchodzi w tym roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Ostrowie Wielkopolskim. Placówka działająca przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa od 2001 roku. Zapewnia opiekę 40 niepełnosprawnym osobom dorosłym, zamieszkującym na terenie Powiatu Ostrowskiego.

Ratunek dla wcześniaków

W ostrowskim szpitalu po raz pierwszy wykonano operację u wcześniaka, który ważył niewiele ponad 600 gramów. Dziewczynka urodzona w 23 tygodniu ciąży nie przeżyłaby bez tego zabiegu ze względu na wadę wrodzoną przewodu pokarmowego. Mimo doświadczenia ostrowskich lekarzy w leczeniu wcześniaków, zabieg u tak małego pacjenta był sporym wyzwaniem logistycznym i medycznym.- „Było to takie duże również logistyczne wyzwanie, dlatego że tak małe dzieci wyziębiają się, już po minucie. Dlatego pracował przy tym zespół kilkudziesięciu osób, które dbały, by dziecko miało przez cały czas zapewnione wszystkie potrzebne warunki - podawane leki, odpowiednią temperaturę. Wszystko po to, by uniknąć powikłań” - powiedziała Katarzyna Bierła, kierownik oddziału neonatologii. 

* ratuja_wczesniaki.jpg

Dofinansowanie do cyfryzacji

Około 120 tysięcy dokumentów, w tym mapy geodezyjne znajdujące się dotąd w powiatowych zasobach geodezyjnych w wersji klasycznej i analogowej zostanie przetworzonych do postaci cyfrowej. Cyfryzacja ma ułatwić obsługę także poprzez świadczenie e-usług. Na to zadanie Powiat Ostrowski pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 4,5 mln złotych. Projekt był przygotowywany przez Wydział Geodezji i Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego.

* cyfryzacja.jpg

Budżet na 2017

W dniu 29 grudnia Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła budżet powiatu na 2017 rok. To rekordowy rok pod względem inwestycji, na które zaplanowano ponad 27 mln zł. Wydatki majątkowe wynoszą prawie 18 proc. Ogółu wydatków budżetowych. Na drogi przewidziano ponad 11 mln zł, podobną kwotę na zadania oświatowe, a wielkim placem budowy będzie ostrowski szpital.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 708