OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przeprowadzki w MDK
2 stycznia 2017 roku

Przeprowadzki w MDK

„Przeprowadzki słowne” – to tytuł pierwszego tomiku poetyckiego, który ukazał się nakładem Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Są w nim wiersze uczestniczek zajęć poetycko-literackich, działających w tej placówce.

To pierwszy taki tomik poetycki w MDK. Składają się na niego teksty uczestniczek zajęć poetycko-literackich w ostrowskim MDK.

– „Do tomiku trafiły wiersze, które ukazywały i rozwijały trzy główne zagadnienia, które ujęłam w tomiku jako rozdziały: „w potrzasku życia”, „w związku z miłością” i „egzystencjalnie”. Część tekstów to pomysły młodych poetek, a część inspirowana moimi pomysłami z zajęć” – mówi prowadząca zajęcia poetycko-literackie w MDK Iwona Łęcka. – „Nasze spotkania mają charakter klubu dyskusyjnego. Dużo rozmawiamy, wyrażamy swoje opinie, emocje w związku z omawianą kwestią. Omawiamy różne środki stylistyczne oraz kategorie estetyczne, które później stosujemy w wierszu. Inspirację czerpiemy też z innych tekstów kultury, które prezentuję na zajęciach” – dodaje Iwona Łęcka.

* wydawnictwo.jpg

Wiersze do tomiku napisały: Wiktoria Misiak,Weronika Kątna, Malwina Banasiak,Marta Bohonos,Karolina Dudziaki Weronika Puchalska – jedne z uczestniczek zajęć w MDK. Za opracowanie literackie i graficzne tomiku odpowiadała Iwona Łęcka, a za komputerowe – Mariusz Łęcki. Tomik zdjęciami opatrzył Dariusz Kępiński. Wydawcą „Przeprowadzek słownych” jest Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie.

– „Najczęściej młodzi ludzie piszą „do szuflady”. Wspierając wydanie tego tomiku, chciałam nagrodzić tę grupę za tak niszową na dzisiejsze czasy twórczość. Chciałam dać im namacalny dowód na to, że marzenia się spełniają, że warto pisać, warto tworzyć, a poza tym mając taki tomik, można biorąc go do ręki mieć wieczór poetycki, kiedy tylko zechcemy” – mówi szefowa MDK Anna Drobniewska.

Grupa obecnie przygotowuje się do kolejnego wieczoru poetyckiego, który zostanie zorganizowany wiosną. Na nim właśnie będzie można zapoznać się z tomikiem „Przeprowadzki słowne”.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 509