OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Noworoczny ruch na porodówce
2 stycznia 2017 roku

Noworoczny ruch na porodówce

Czworo dzieci będzie miało w metryce urodzin datę 1 stycznia 2017. Pierwszego dnia nowego roku na świat w ostrowskim szpitalu przyszły same dziewczynki.

Jak potwierdzają dane statystyczne ostrowski szpital na miejsce porodu wybiera coraz więcej matek.

- „2016 był rokiem, w którym urodziło się ponad 200 dzieci więcej w porównaniu z 2015. Cieszy nas to, że wzrost jest u nas notowany od kilku lat. Jesteśmy liderem jeśli chodzi o porody w byłym województwie kaliskim. Cieszymy się, że u nas rodzą się dzieci z Ostrowa, ale bardzo dużo z ościennych powiatów i także z miasta Kalisza’’ – powiedział Tomasz Gostomczyk, kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w ostrowskim szpitalu.

* dsc_0836.jpg

Emocje wywołują zawsze porody w pierwszym dniu nowego roku. W tym roku taką datę przyjścia na świat wybrało czworo dzieci. Wszystkie to dziewczynki, wśród nich m.in. mieszkanka Kalisza.

W dniu 2 stycznia 2017 r. z rąk Starosty Ostrowskiego szczęśliwe mamy otrzymały drobne upominki i serdeczne gratulacje. - ,,Dla każdej matki, dla każdego rodzica szczęśliwe narodziny zdrowego dzieciątka to chyba najlepsze rozpoczęcie nowego roku’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Równie pracowity był 2 stycznia, bo tego dnia na świat przyszło 9 dzieci i nadal w przewadze rodzących się dzieci były dziewczynki.

* dsc_0834.jpg

- „W naszym szpitalu konsekwentnie rozwijamy obszar związany z opieką nad dziećmi. Myślę, że matki doceniają nie tylko opiekę podczas porodu, ale także to, że mamy specjalistyczne oddziały, na których noworodki w razie potrzeby mogą szybko otrzymać profesjonalną opiekę’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala.

W 2016 r. w ostrowskim szpitalu urodziło się ponad 1750 dzieci. To bardzo dobry wynik i utrzymanie tendencji. Jest to zasługa opieki ze strony całego personelu z jakim spotykają się pacjentki na oddziale. Potwierdzeniem opinii jest zdobyty po raz drugi z rzędu tytuł „Położna Roku w plebiscycie Hipokrates’’, w którym głosują pacjenci, właśnie przez położne z Ostrowa. W ubiegłym roku była to Anita Świątek, a w tym roku laureatką plebiscytu została Anny Szubert. W dniu 2 stycznia obie położne oraz kierownik oddziału Tomasz Gostomczyk otrzymały od Starosty Ostrowskiego podziękowania i drobne upominki.

* dsc_0842.jpg

Oddział położniczo-ginekologiczny dysponuje 70 łóżkami, z czego 30 to łóżka położnicze.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 918