OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
O miłości poetycko...
17 lutego 2009 roku

O miłości poetycko...

13 lutego w Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w przededniu Dnia Zakochanych - odbyła się VII edycja konkursu literackiego na „Walentynkowy Wiersz Miłosny”. Patronat nad konkursem objął starosta ostrowski.

W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad 140 osób, jednak ostatecznie wzięło w nim udział 71 uczestników. Konkurs jest bardzo popularny przede wszystkim wśród młodzieży, ale zgłasza się do niego coraz więcej osób dorosłych z całej Polski - w tym roku między innymi z Krakowa, Gdańska, czy Warszawy.

Konkurs literacki na krótki wiersz o miłości ogłaszany jest na przełomie września i października. Jego regulamin zamieszczamy na stronie internetowej biblioteki. Organizowany jest przede wszystkim z myślą o promocji czytelnictwa. Jest to konkurs powszechny, popularny, nie oczekujemy zatem, że powstaną wielkie „dzieła” poetyckie. Chodzi raczej o pewne uwrażliwienie, zachęcenie do czytania poezji. Jest to także doskonała okazja, aby pokazać naszą bibliotekę, zbiory, a także zaprezentować wystawę poezji miłosnej. Ogromnie się cieszę, że w tym roku starosta ostrowski objął swoim patronatem nasz konkurs. To z pewnością podniosło prestiż i znaczenie tego literackiego przedsięwzięcia – podkreśla Włodzimierz Grabowski, dyrektor Biblioteki Publicznej.

Po raz pierwszy w historii konkursu na Walentynkowy Wiersz Miłosny Starosta Ostrowski przyznał nagrodę główną. „Złote Serduszko” otrzymała Patrycja Fabian z Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Jury doceniło jej poetyckie ukazanie miłości w kontekście natury i odczuwania zmysłowego. Gratulacje młodej poetce złożył osobiście Włodzimierz Jędrzejak

Z radością objąłem patronatem właśnie ten konkurs. Bardzo się cieszę, że w dobie komputerów, telefonów komórkowych, smsów, iPodów, globalnej, coraz szybszej i coraz krótszej informacji jest grupa ludzi, która docenia klasyczne słowo pisane. Z pewnością należycie do elitarnego grona osób tworzących, wrażliwych na piękno i odczuwających rzeczywistość nie tylko poprzez nowoczesne technologie. Potraficie na chwilę zatrzymać się w tym pędzie, pomyśleć, zastanowić nad swoim widzeniem świata i ludzi. To wielka przyjemność spotkać się z tak wrażliwymi młodymi ludźmi. Wszystkim laureatom i uczestnikom bardzo serdecznie gratuluję – mówi Włodzimierz Jędrzejak.

Jury konkursu w następującym składzie: Jordan Rzepka (przewodniczący), Mariola Grabowska, Arleta Nowak i Danuta Żywica, postanowiło przyznać nagrody w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli.

Nagroda główna „Złote Serduszko” - Patrycja Fabian
- za ukazanie miłości w kontekście natury i odczuwania. Ukazanie tematu na pograniczu języka literackiego a odczuwania zmysłowego

„Przyroda”

W ciszy zapachu Twych perfum
Gdzieś między blaskiem a cieniem
próbuję się schować i po cichutku
czekam na grzmot jakim będzie
Twój ruch
Czekam na słońce jakim będzie
Twój uśmiech
Czekam na ogień jakim będą
iskierki w Twoich oczach
Czekam na deszcz jakim będą Twoje słowa
Obyś długo nie zwlekał z przyjściem
Znajdź mnie
Dla pewności jeszcze raz podam adres:
Między blaskiem a cieniem
Cisza zapachu Twych perfum
Pospiesz się
Przyroda w moim sercu długo nie może czekać

W kategorii „Najmłodsi uczestnicy” zostali nagrodzeni: Weronika Kowal (I miejsce) - SP Masanów, Maja Kasprzak (II miejsce) - SP nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, Żaneta Gidelska (III miejsce) - Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach.

W kategorii „Młodzież” zostały wyróżnione następujące osoby: Agata Drygała (I miejsce) - I LO w Ostrowie Wielkopolskim, Anna Płóciennik (II miejsce) - II LO w Ostrowie Wielkopolskim, Klaudia Przybylska (III miejsce) – Zespól Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Natomiast w kategorii „Dorośli” zostali wyróżnieni: Zdzisława Mądrzak -Wasielewsla (I miejsce) - Ostrów Wielkopolski, Patrycja Wodniak (II miejsce) - Ostrów Wielkopolski, Piotr Fałczyński (III miejsce) – Ołobok.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1359