OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Noworoczne marzenia samorządowców
9 stycznia 2017 roku

Noworoczne marzenia samorządowców

Mają konkretne marzenia i chcą je realizować pisząc w ten sposób symboliczną książkę 2017 roku. Mowa o samorządowcach, którzy w dniu 6 stycznia spotkali się na Noworocznym Spotkaniu Samorządowców Powiatu Ostrowskiego, tym razem w Przygodzicach.

* dsc_0104.jpg

Spotkania samorządowców organizowane w Święto Trzech Króli to tradycja praktykowana od 18 lat. Tym razem gospodarzami spotkania byli Powiat Ostrowski oraz Gmina Przygodzice    

- „Często mówi się, że zgoda buduje. W Powiecie Ostrowskim te słowa są wypełnione treścią. Mam nadzieję, że rok 2017 - mimo że jest na zewnątrz niespokojny - będzie dla nas czasem samych dobrych wiadomości i budowania siebie. Wielokrotnie pokazywaliśmy, że jesteśmy wspólną drużyną, że potrafimy pochylać się wspólnie nad problemami‘’- mówił na wstępie starosta Paweł Rajski.

* dsc_0076.jpg

Dziękował za współpracę wszystkim, którzy partycypują i wspierają samorząd powiatowy: Marlenie Maląg Wicewojewodzie Wielkopolskiemu za pamięć i życzliwość. Podziękowania popłynęły także do obecnych na Sali parlamentarzystów: posła Tomasza Ławniczaka i senatora Łukasza Mikołajczyka oraz wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, za to, że dzięki wsparciu władz wojewódzkich można zrealizować wiele zadań z udziałem środków unijnych.

- „Dziś każdy z nas ogląda książkę 2016 roku. Czyta się ją bardzo dobrze oglądając to, co już udało się zrealizować. Jednak obok leży już książka 2017 roku, jeszcze pusta, ale i wypełniona naszymi marzeniami. Życzę wszystkim, by za 12 miesięcy była wypełniona konkretnymi inwestycjami’’ – powiedział P. Rajski.  

* dsc_0038.jpg

Wśród powiatowych marzeń znajdują się: powstanie nowego skrzydła szpitala,  rozbudowa szkoły specjalnej, budowa kilku boisk i Centrum Kształcenia Praktycznego, znacznie większe pieniądze na drogi i chodniki i pozyskanie środków zewnętrznych.

 - „Realizujemy wspólnie mnóstwo przedsięwzięć w wielu dziedzinach’’ — mówił z kolei wójt Krzysztof Rasiak. - „Samorząd pomaga spełniać marzenia, czego jednym z przykładów jest właśnie ta hala, na którą społeczność i szkoła czekały tu 50 lat.”

* dsc_0063.jpg

Krzysztof Rasiak mówił o kolejnych możliwościach, jakie stwarza obecna perspektywa unijna, której środki są siłą napędową gmin i powiatów. -„Często konstruktywnie się spieramy, ale myślę, że najważniejsze jest to, że potrafimy dbać o interesy naszych mieszkańców, patrząc perspektywicznie na rozwój całego regionu. Zależy mi na dobrej współpracy i ogólnospołecznym spokoju, abyśmy mogli normalnie pracować oraz cieszyć się z efektów tych poczynań. Tego życzę wszystkim sprawującym władzę” — mówił do zebranych.

Noworocznymi życzeniami podzielili się także: wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, poseł Tomasz Ławniczak, senator Łukasz Mikołajczyk i wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

* dsc_0100.jpg

Muzycznym dopełnieniem uroczystego spotkania był koncert Big Bandu Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego. Uroczystość uświetniły również występy zespołów Pieśni i Tańca „Przygodzice” oraz zespół „Kosynierzy’’.

* dsc_0140.jpg

Spotkanie zakończył toast podniesiony przez Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzeja Leraczyka i Janinę Wojtasiak - szefującą Radzie Gminy w Przygodzicach.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 404