OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Techno granty do realizacji
11 stycznia 2017 roku

Techno granty do realizacji

Przyznano dofinansowania do projektów zgłoszonych przez uczniów w ramach Techno Grantów. To pierwsza edycja grantów, w których ze środków Powiatu Ostrowskiego wspierane są innowacyjne pomysły i przedsięwzięcia techniczne.

Techno Granty przygotowane zostały w ubiegłym roku jako forma wsparcia finansowego dla najzdolniejszych uczniów szkół technicznych.

- ‘’Pomysł zrodził się podczas oglądania prac w konkursie Elektronik w Zespole Szkół Technicznych. Widziałem wielokrotnie entuzjazm młodzieży, pomysłowość i fantastyczne projekty, które uczniowie realizując musieli jednak sfinansować z własnej kieszeni. Dla niektórych to była spora bariera w rozwijaniu umiejętności i pasji. Dlatego postanowiliśmy przygotować narzędzie wsparcia w postaci Techno Grantów’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* wyroznienie_pow_kolektor__1_.jpg

Z wsparcia finansowego w ramach Techno Grantów mogą korzystać wszystkie szkoły techniczne prowadzone przez powiat Ostrowski. Pierwsze pomysły opisane w formie wniosków uczniowie mogli zgłaszać do 23 grudnia 2016 r.

- „Cieszymy się, że już pierwsza edycja konkursu cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. W sumie wpłynęło 15 wniosków z 3 szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Ideą konkursu jest promowanie wynalazczości i nowinek technicznych w szerokim pojęciu i z pewnością projekty, które zostały wybrane spełniają te kryteria’’ – powiedział Rafał Luciński, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.

Wszystkie zgłoszone projekty zostały szczegółowo ocenione przez panel ekspertów, w skład którego wchodzili nauczyciele szefowie wykształcenia praktycznego ze wszystkich szkół technicznych. Eksperci zadecydowali, że dofinansowanie otrzyma 13 wniosków. Decyzję o wyborze wniosków i przydziale kwot podtrzymał Zarząd Powiatu.

* olejnik_instalacjahho__2_.jpg

Wśród wybranych wniosków znajduje się m.in. projekt udoskonalenia i modernizacji systemu przekładni rowerowej, którego innowacyjność polega na niestandardowej ilości zębów w przekładni. Uczniowie chcą także m.in. wykonać biotyczną dłoń, frezerkę CNC, drukarkę Braill’a, robota układającego kostkę Rubika, batyskaf do pomiaru zanieczyszczenia i badania wód stojących, system monitoringu jakości powietrza czy wreszcie system zarządzania magazynem przyszłości.

Po decyzji Zarządu środki trafią poprzez szkoły do uczniów. Do 15 kwietnia trwać będzie realizacja, a po niej zaprezentowanie wykonanych prac. W ostatni tydzień kwietnia podczas gali najlepszych twórcom wręczone zostaną nagrody.

Na realizację całego projektu z budżetu przeznaczono kwotę 50 tys. zł.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 595