OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowe szkoły w ogólnopolskim rankingu
12 stycznia 2017 roku

Powiatowe szkoły w ogólnopolskim rankingu

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43 z tytułem „Srebrnej Szkoły” w Rankingu Szkół PERSPEKTYWY 2017. „ZAP” znalazł się na 10. miejscu Rankingu Technikow w Wielkopolsce, a 177. w kraju. Ostrowskie licea natomiast są nawysokim miejscu 15. i 31. w Wielkopolsce.

W dniu 10 stycznia 2017 r. poznaliśmy najlepsze licea i technika w Polsce. Była to już 19 odsłona Rankingu Liceów 2017 i Rankingu Techników 2017, przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Zdobycie miejsca w czołówce rankingu jest zasłużonym powodem do dumy.

* srebrne-liceum-perspektywy

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim zajęło 177. miejsce w Polsce wśród techników, tym samym 10. miejsce w Wielkopolsce.

Rok

Miejsce w Polsce

Miejsce
w Wielkopolsce

Wskaźnik punktowy

Olimpiady

Matura przedm. obowiąz.

Matura przedm. dodatk.

Egz. zawodowe

Tytuły

2016

74

8

52,13

8,10

73,40

50,14

33,95

Złota Szkoła

2017

177

10

55,31

22,10

73,47

43,21

56,58

Srebrna Szkoła

 „Dziesiąte miejsce świadczy o tym, że szkoła nie obniżyła poziomu, a wyniki egzaminów i olimpiad są nawet lepsze od zeszłorocznych. Niestety, zaostrzyła się konkurencja i pojawiły się nowe szkoły (dotąd na odległych miejscach), które wyprzedziły nas głównie dzięki wysokim wynikom w egzaminach zawodowych. Na wyniki rankingu ma też wpływ liczba uczniów (łatwiej jest małym, elitarnym szkołom), a w naszym wypadku liczba uczniów wzrosła w tym roku szkolnym z 730 do 800. Można więc powiedzieć, że dzięki sukcesowi w naborze uczniów spadliśmy w rankingu, nie obniżając poziomu mamy nad czym pracować w kolejnym roku”- powiedział Eugeniusz Namysł- dyrektor ZST . ( Pojęcie „trudność zawodów” odnosi się do europejskiej klasyfikacji zawodów).

Ostrowskie Technikum nr 3 w ZS Budowlano-Energetycznych zajął 33. miejsce w Wielkopolsce, natomiast Technikum nr 5 w ZS Ekonomicznych 36.

W tegorocznym Rankingu Techników 2017 ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe: sukcesy w olimpiadach 20%,  matura z przedmiotów obowiązkowych- 20 %, matura z przedmiotów dodatkowych- 30%, egzamin zawodowy – 30%.

Najwyżej w klasyfikacji Rankingu Liceów 2017 r.  znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w kraju na 280. miejscu, w Wielkopolsce na 15. miejscu.

* DSC_0301

Tak wysokie miejsce w rankingu to wynik wysokiego poziomu nauczania i przyjętych profili nauczania. Niewątpliwie na sukces składa się wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz poziom, który prezentuje młodzież uczęszczająca do liceum- to wszystko przekłada się na bardzo dobry wynik maturalny. To proces wieloletni, który zbudował markę liceum jako szkoły, która inwestuje przede wszystkim w wysoki poziom nauczania zarówno w wymiarze lekcyjnym jak i poza lekcyjnym”- powiedział Marek Lewicki – dyrektor I LO.

Kolejna ostrowska szkoła uplasowana nieco niżej, to II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i. W. Reymont- 415. w kraju i 31. w Wielkopolsce.

Przy ocenie liceów kryteria rozkładają się nieco inaczej: sukcesy w olimpiadach 30%,  matura z przedmiotów obowiązkowych- 25 %, matura z przedmiotów dodatkowych- 45%.

Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” zasadami, szkoły mają prawo używać w 2017 r. tytułu honorowego: „Złotej Szkoły” - miejsce 1-100 w Rankingu Technikum, „Srebrnej Szkoły” – miejsce 101-200 w Rankingu Technikum, „Brązowej Szkoły – miejsce 201-300 w Rankingu Technikum i związanego z tym graficznego znaku jakości w kształcie tarczy.

Pełną informację o rankingu techników oraz liceów można znaleźć na stronie www.perspektywy.pl.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 243