OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
IV LO z certyfikatem
12 stycznia 2017 roku

IV LO z certyfikatem

IV Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim wyróżnione certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych „Zadowolony konsument”.

* 1 001

Ostrowska „Czwórka” po raz pierwszy została doceniona przez instytucje zewnętrzne, zajmujące się marketingiem. Przez rok analizowane były polubienia na portalach społecznościowych, zbierane też były opinie uczniów, absolwentów oraz rodziców o szkole, atmosferze, jaka w niej panuje i  poziomie nauczania. Placówka zebrała najwyższą liczę pozytywnych opinii w regionie i otrzymała certyfikat potwierdzający jej wyjątkowość.

„Jestem bardzo zadowolona z tego wyróżnienia. Nie można sobie wyobrazić lepszej nagrody niż uznanie w oczach byłych i obecnych uczniów oraz ich rodziców, zdobyte dzięki najwyższej jakości świadczonych usług”- powiedziała Małgorzata Jędroch- dyrektor IV LO.

Nas interesuje czy szkoła jest dobrze postrzegana przez uczniów, rodziców i absolwentów”- powiedziała Izabela Grygalska z Europejskiego Centrum Wspierania Marketingu.

Fakt, że ostrowska „Czwórka” znalazła się w gronie najlepszych, świadczy, że doceniona została przez własnych „klientów”- w tym przypadku właśnie uczniów i rodziców. Dzięki wyróżnieniu szkoła otrzymuje możliwość prezentacji oferty promocyjnej. Informacje o szkole, o jej sukcesach prezentowane będą w formie promocji widocznej dla Użytkowników Programu korzystających z wyszukiwarki na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 106