OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ortopedzi w strukturach ogólnopolskiego towarzystwa naukowego
13 stycznia 2017 roku

Ortopedzi w strukturach ogólnopolskiego towarzystwa naukowego

Dr n med. Mirosław Falis Kierownik (Ordynator) Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu został ponownie wybrany prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

To nie tylko efekt zaufania, ale potwierdzenie profesjonalizmu dr Mirosława Falisa i całego zespołu, którym kieruje. Skarbnikiem będzie również ostrowski lekarz dr Marcin Bęcki. To dzięki wyspecjalizowanym fachowcom dziś na ostrowską chirurgię przyjeżdżają specjaliści z całej Polski i innych krajów uczyć się zabiegów z wykorzystaniem specjalistycznego gwoździa.

* 15895041_1738882299763622_4931423423279362366_n

Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii ma charakter naukowo-dydaktyczny. Przedmiotem zainteresowania Towarzystwa jest dziedzina medycyny obejmująca rozpoznanie, zapobieganie, leczenie i rehabilitację wad, chorób i uszkodzeń narządu ruchu oraz inne dziedziny nauki wspierające rozwój ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Celem Towarzystwa jest:

 1. Dążenie do zrzeszenia lekarzy zainteresowanych zagadnieniami ortopedii, traumatologii i usprawniania narządu ruchu oraz innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu.
 2. Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych i zachęcanie do pracy naukowej.
 3. Współdziałanie w specjalizacji i dokształcaniu członków Towarzystwa, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami.
 4. Udzielanie pomocy członkom w ich pracy zawodowej i naukowej.
 5. Współpraca z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej, mediami i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, organizacyjnych i zasad finansowania procedur w reprezentowanej specjalności.
 6. Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, propagowanie wiedzy ortopedycznej i traumatologicznej wśród innych specjalności oraz współpraca z innymi towarzystwami w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych.
 7. Organizowanie współpracy naukowej i specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej ortopedii i traumatologii narządu ruchu za granicą.
Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 225