OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Takie cuda tylko w MDK
27 stycznia 2017 roku

Takie cuda tylko w MDK

Wystawa „Cuda na kiju” w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim już otwarta. Podczas wernisażu ogłoszono wyniki powiatowego konkursu, na który rokrocznie nadsyłane są wyjątkowe prace plastyczne.

* cuda_6.jpg

Ekspozycja to pokłosie X Powiatowego Konkursu Plastycznego „Cuda na kiju”. W sumie nadesłano na niego 130 prac. Oceniało je jury w składzie: przewodnicząca – prof. dr hab. Maria Podskarbi-Hebisz z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu, dr Lidia Głazik z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu, mgr sztuki Karolina Treska, Karol Kierzynka – artysta plastyk, projektant w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz sekretarz – mgr sztuki Jakub Godziszewski. Komisja po obejrzeniu 130 nadesłanych prac postanowiła przyznać 19 równorzędnych nagród oraz 12 równorzędnych wyróżnień. Ponadto jury w składzie: Teresa Burkietowicz – prowadząca Galerię Twórczości Dzieci i Młodzieży „Pędzelek” w MDK oraz plastyczka Marcelina Wojtasik postanowiło przyznać 9 nagród Galerii „Pędzelek”.

* cuda_1.jpg

W miniony czwartek, 19 stycznia 2017 roku, wystawa została otwarta. Tego dnia także zostały wręczone nagrody laureatom konkursu. Zwycięzcom i wyróżnionym gratulowała dyrektor MDK Anna Drobniewska oraz jurorzy i organizatorzy konkursu. Na scenie dla laureatów zagrał zespół Teren Prywatny.

Wystawę można zwiedzać w MDK w Galerii „Pędzelek” od wtorku do piątku w godz. od 15 do 19 oraz dodatkowo do 27.01 w godz. 9:30-13:30, a w ferie zimowe w godzinach pracy placówki.  

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 134