OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Finał turnieju budowlanego „Złota Kielnia”
27 stycznia 2017 roku

Finał turnieju budowlanego „Złota Kielnia”

W sobotę, 14 stycznia 2017 r. w sześciu okręgach w Polsce odbyły się eliminacje okręgowe XLVI edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Bardzo dobrze spisała się w nich dwójka uczniów ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych: Adrian Kowalski (klasa MZS3) i Adam Stodolny (MZI3).

* 20170114_121043 (2)

Szczególnie znakomicie wypadł Adam Stodolny, zajmując pierwsze miejsce w okręgu. Ponadto w ogólnopolskim rankingu szkół zawodowych ZSB-E uplasowało się się na szóstym miejscu. W turnieju wzięło udział 76 uczestników. Warto zaznaczyć, że udany występ w eliminacjach okręgowych gwarantuje Adamowi udział w finale centralnym w Poznaniu w dniach 08-10 lutego podczas trwania Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury „BUDMA”.

Turniej Budowlany „Złota Kielnia” to jedyny konkurs, który od przeszło 40 lat daje uczniom zasadniczych szkół zawodowych możliwość sprawdzenia siebie i odniesienia sukcesu edukacyjnego.

Swoją wiedzę adepci sprawdzali w kwalifikacji B.6. – wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich, rozwiązując test z wiedzy zawodowej oraz wykonując zadanie praktyczne. Treści wiedzy zawodowej zarówno teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych oparte były na standardach obowiązujących w danym zawodzie” – powiedziała Ewa Szymańska, nauczyciel przedmiotów zawodowych, odpowiedzialny za przygotowanie uczniów.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 117