OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Projekt Laboratorium dla III LO zakończony sukcesem
27 stycznia 2017 roku

Projekt Laboratorium dla III LO zakończony sukcesem

U schyłku ubiegłego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele III LO przystąpili do konkursu: „30 laboratoriów na 30-lecie Adamedu”. Do rywalizacji przystąpiło ponad 300 szkół z całej Polski. Z pośród uczestników w głosowaniu internetowym wyłoniono 100 finalistów. III LO znalazło się na I miejscu.

* dsc01690.jpg

W październiku 2016 roku komisja konkursowa wyłoniła 30 laureatów. III LO uzyskało nagrodę w postaci 10.000 złotych na wyposażenie pracowni biologicznej i chemicznej. Dzięki życzliwości Starosty Ostrowskiego Pana Pawła Rajskiego wspomniana nagroda została powiększona o kwotę niezbędną do pełnego wyposażenia obu pracowni. Dzięki pozyskanym środkom w dniu dzisiejszym szkoła dysponuje w pełni wyposażonymi salami lekcyjnymi, zasobnymi w szkło laboratoryjne, odczynniki, mikroskopy, modele poglądowe i plansze. Pracownia chemiczna wzbogaciła się również           o nowe meble i stoły laboratoryjne odporne na działanie odczynników chemicznych. Tak wyposażona pracownia pozwala w pełni na realizację treści podstawy programowej z chemii i biologii, nie tylko w zakresie teoretycznym, a przede wszystkim w zakresie zdobywania umiejętności praktycznych – mówi Katarzyna Więcławik – nauczycielka chemii w III LO.

Firma Adamed zachęcała do udziału w konkursie tekstem: Szkolne lekcje chemii, biologii czy fizyki bez doświadczeń są jak kurs na prawo jazdy bez samochodu. Nauczyć się podstaw niby można, ale frajdy nie ma w tym żadnej. Cała zabawa i potęga edukacyjna w naukach ścisłych drzemie w eksperymentowaniu. III LO przyłącza się do tej opinii i serdecznie dziękuje wszystkim przyjaciołom szkoły za wsparcie, życzliwość i oddane głosy.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 125