OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sukces uczniów Ekonomika w Olimpiadzie Statystycznej
27 stycznia 2017 roku

Sukces uczniów Ekonomika w Olimpiadzie Statystycznej

Uczniowie ostrowskiego Ekonomika pokonali rywali i stanęli na podium. Zwycięzcą etapu okręgowego w województwie wielkopolskim został Kordian Śpigiel.  Natomiast Paweł Poprawa zajął zaszczytne III miejsce.  Zwycięzca olimpiady wraz z opiekunem merytorycznym– Danutą Bartosik, w nagrodę pojadą na cztery dni do Brukseli.

13 stycznia 2017 r. w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu odbył się II etap I Olimpiady Statystycznej (zawody okręgowe).
Organizatorami olimpiady były:
•    Główny Urząd Statystyczny,
•    Polskie Towarzystwo Statystyczne,
•    Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

* 2.jpg

Patronat nad I Olimpiadą Statystyczną objęła Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej składały się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Do części pisemnej przystąpiło 37 uczniów. Polegała ona na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu z 29 pytaniami. Do części ustnej, polegającej na przygotowaniu i wygłoszeniu wypowiedzi na jedno wylosowane przez uczestnika pytanie problemowe, przeszło 14 uczniów.

Do zawodów okręgowych I Olimpiady Statystycznej zakwalifikowało się trzech uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim: Paweł Poprawa, Kordian Śpigiel, Katarzyna Majchrzak.

Etap centralny odbędzie się 29 marca 2017 roku w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu (cz. pisemna)
i 19 kwietnia 2017 roku w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (cz. ustna).

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 137