OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs dla aktywnych turystów- „Poznaj swój Powiat Ostrowski”-...
27 stycznia 2017 roku

Konkurs dla aktywnych turystów- „Poznaj swój Powiat Ostrowski”- podsumowany

Powiatowy Szkolny Konkurs Turystyczny „Poznaj swój Powiat Ostrowski” podsumowany. Podczas uroczystości,  w dniu 26 stycznia 2017 roku, wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za najciekawiej zaprezentowane rajdy, wycieczki, wypady w teren. Tytuł Grand Prix przypadł w udziale uczniom z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Nagrody przyznane w trzech kategoriach trafiły łącznie do uczniów aż 12 szkół.   

* dsc_0449.jpg

Forma zwiedzania była dowolna, sposób prezentacji także, głównym ograniczeniem był zasięg działań-  teren Powiatu Ostrowskiego. Łącznie 204 uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych - uczestników konkursu-  najpierw zwiedziło Powiat Ostrowski w szerz i wzdłuż. Zaskoczyli przy tym swoją pomysłowością i dociekliwością w formowaniu własnych często scenariuszy na trasę a następnie finalizowaniem tego w formie wizualnej. Najczęściej były to wyjazdy rowerowe, ale także piesze wycieczki bardzo dużych grup, czy przejazdy autokarem uwieńczone często ogniskiem lub akcjami ekologicznymi, chociażby sadzeniem drzew. To także spacer z aplikacją na telefon. Pomysłów było bardzo dużo.

Uczniowie bardzo mocno zaangażowali się w realizację swoich projektów. Upowszechnianie wiedzy o regionie przebiegało w bardzo atrakcyjny sposób, afektem tego są tak liczne nagrody”- powiedziała Katarzyna Spiżak- Radna Rady Powiatu Ostrowskiego- członek komisji konkursowej.

Bardzo się cieszę, że spotykamy się w gronie tak zróżnicowanym wiekowo. Uczniowie, zarówno ci młodsi jak i najstarsi ze szkół ponadgimnazjalnych, swoją miarą ocenili miejsca, które zwiedzili i zaprezentowali nam ogrom prac. Nadesłane materiały wypełniły całkowicie salę konferencyjną, a wielobarwnością, formą i treścią cieszyły oko”- powiedział Dariusz Pryczak- Radny Rady Powiatu Ostrowskiego- członek komisji konkursowej.   

Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie szkoły z terenu Powiatu Ostrowskiego.  Łącznie wpłynęło 46 zgłoszeń, o 8 więcej niż w ubiegłym roku: Szkoły Podstawowe nadesłały 19 prac,  Gimnazja 12, Szkoły Ponadgimnazjalne 14, 1pracę przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

80 nagrodzonym uczniom towarzyszyło 20 opiekunów, którzy byli inicjatorami wszelkich wycieczek. Wszyscy uczniowie oraz opiekunowie otrzymali atrakcyjne nagrody- akcesoria turystyczne, fundowane przez Powiat Ostrowski,oraz dyplomy.  

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE

- 1 miejsce dlareprezentacji Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim:

* dsc_0397.jpg

za ciekawie zmontowany film, pokazujący wyprawę do Mojej Woli. Uczennice przed kamerą, w prawdziwie reporterski sposób, przedstawiły atrakcje tego miejsca, poprzez wypowiedzi nagrywane w ruchu. W trakcie wycieczki odbyła się żywa lekcja dendrologiczna. Uczniowie pozostawili po sobie trwały ślad-  posadzili dąb.

-  2 miejsce dlareprezentacji Zespołu Szkół im. Kardynała Karola Wojtyły w Chynowej:

* dsc_0385.jpg

2 miejsce przyznane zostało za najdłuższą pracę graficzną. Tych kilkanaście metrów plakatu obrazuje kilometry, które pokonali uczniowie m.in. w ramach rajdu rowerowego „Bocianim szlakiem” wiodącym z Chynowej do Parczewa. Wiosną pokonali trasę pieszo, jesienią na rowerach. Wszystko pokazuje przygotowana własnoręcznie mapa, liczne rysunki, fotografie oraz komentarze, będące podpowiedzią dla innych zwiedzających.

- 3 miejsce dla reprezentacji Zespołu Szkół w Sobótce:

* dsc_0378.jpg

3 miejsce kapituła konkursowa przyznała za pracę „Turystyczny szlak muzyczny po Powiecie Ostrowskim”. Jest to relacja z podróży szlakiem trzech aktywnych wokalnie i muzycznie uczennic, które zaprezentowały powiat z ich własnej perspektywy. Pokazując wszelkie miejsca atrakcyjne muzycznie oraz rozmawiając z osobami związanymi z muzyką na co dzień. Praca z pozytywką i pozytywną energią bijącą od dziewczynek.

Wyróżnienie dla reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim:

* dsc_0363.jpg

za film Szkolnej Telewizji, która zaprezentowała wyprawę pieszą grupy 64 uczniów w ramach Ogólnopolskiego Rajdu Jesień Chopinowska w Antoninie. Za zainteresowanie dzieci turystyką, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie turystyki pieszej oraz za rozwijanie warsztatu dziennikarskiego szkolnych dziennikarzy.

Wyróżnienie dla reprezentacji Szkoły Podstawowej w Daniszynie:

* dsc_0372_001.jpg

za zaprezentowanie w antyramie kadrów z wycieczek po regionie: Ostrowie i okolicach, Raszkowie, Odolanowie. Artystycznie wykonane elementy uatrakcyjniły prezentację fotograficzną. Liczne grupy odwiedziły m.in. Ośrodek Piaski - Szczygliczka, Kąpielkę, Obiekt Turystyczny Nadleśnictwa Krotoszyn „Grzybek” i Rekreacyjno- Wypoczynkowy „Park Natury”.  

KATEGORIA: GIMNAZJA

-  1 miejsce dlareprezentacji z Gimnazjum w Wysocku Małym:

* dsc_0416_001.jpg

za film „Opowieść o Dolinie Baryczy”, będący relacją z dwóch wycieczek. Uczniowie w charakterze lektorów prezentują okolice Antonia, Przygodzic oraz Odolanowa, Tarchał Wielkich i Huty. Wykorzystują do tego obraz, dźwięk oraz efekty sitcomu. Pokazują trasę, którą można pokonać rowerem.

- 2 miejsce dla Pauliny Kałużnej z Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim:

* dsc_0409.jpg

za pracę plastyczną i merytoryczną, dokumentującą wyprawę rowerem po Powiecie Ostrowskim. Paulina wraz z rodzicami wybrała się w 7 godzinną trasę przebiegającą od Ostrowa poprzez Gorzyce Małe, Odolanów, Świecę, Czarnylas, Dębnicę, Trzcieliny, Janków Przygodzki połączoną  z lekcją przyrody i  grzybobraniem. Praca w formie barwnego albumu podzielonego na 4 etapy podróży, zgodnie z kierunkiem jazdy.

 

- 3 miejsce dla reprezentacji  Gimnazjum Publicznego im. Ireny Sendler w Lamkach:

* dsc_0405_001.jpg

Nagroda przyznana została za pomysł wycieczki pt. „Piaski Express”. Można doszukać się tutaj podobieństwa do popularnego programu stacji telewizyjnej „Azja Express”. Młodzież łącząc wyprawę stopem z próbą filmowej dokumentalizacji, wykonywała narzucone im zadania.  Musieli zbadać wiek i gatunek drzewa, zmierzyć wysokość drzewa, stworzyć przekrój gleby czy zmierzyć kąt padania promieni słonecznych. Nagroda za inicjatywę, połączoną z próbą prezentacji walorów przyrodniczych w wybranym miejscu.

KATEGORIA: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

- 1 miejsce oraz tytuł GRAND PRIX i czek o wartości 1 000 zł. dla reprezentacji Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim:

* dsc_0482.jpg

zwrócili uwagę nowoczesnością... Uczniowie zaprezentowali w pigułce przewodnik po zakamarkach i najciekawszych ich zdaniem miejscach Powiatu Ostrowskiego „Ludzie to historie…”. Wykorzystali nowoczesny system GENERATORA KODÓW QR,  który pomógł zamieścić ciekawe opisy oraz fotografie danego obiektu poprzez odnośnik do strony internetowej http://pspo.zstostrow.pl. Zaprezentowany album-  gustownie wykonany, przejrzysty, czytelny w odbiorze, będący zestawieniem starych i nowych fotografii- jest tylko częścią pracy konkursowej. Cały trud polegał na opracowaniu internetowym treści i zamknięcia wszystkiego w tym małym kwadratowym kodzie graficznym, który odbiorca musi zeskanować swoim telefonem. Wykorzystujemy do tego generator kodów, instalując go w swojej komórce. Pomysł ten to coraz częściej spotykany sposób prezentowania zabytków na całym świecie.

Wiersz, który jest częścią składową tej pracy konkursowej, jest kwintesencją konkursu „Poznaj swój Powiat Ostrowski”:

 Poznaj swój Powiat Ostrowski...

a nie znasz? naprawdę?

przecież jesteś stąd...

wszak ''ta ziemia od innych droższa, ani chcesz, ani umiesz stąd odejść''...

Tymczasem czas płynie…życie mija…a wokół nas nie tylko codzienność, ale miejsca, ludzie, historia…

czasem zaklęta w czar starych fotografii, przegarnianych niecierpliwą ręką- czy znam?czy rozpoznaję?

Poznaj swój Powiat Ostrowski…

nie ustawaj w wysiłkach, bo za chwilę miejsca się „odpoznają” i… będzie za późno- i dla nich, i dla Ciebie…

Poznaj swój Powiat Ostrowski…

były i teraźniejszy: skonfrontuj przeszłość z aktualnością, zachwyć się tym, co odeszło,

pozwól sobie na refleksję, nad tym, co zostało i jak zostało…

Poznaj swój Powiat Ostrowski…

no właśnie- TWÓJ… tak bardzo, przede wszystkim TWÓJ…

- 2 miejsce dla reprezentacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim:

* dsc_0440.jpg

za pracę „Ocalić od zapomnienia” oraz wieloformatowe przedstawienie terenu w okolicach gminy Sieroszewice: Sadowia, Rososzycy, Sieroszewic, Masanowa, czy Raduchowa- przepięknie położonej wsi wzdłuż alei dębowej; wsi, która jest już całkowicie wyludniona. Wycieczka grupy turystyczno- rowerowej zaowocowała: w dokumentację fotograficzną, opracowania historyczne dotyczące miejscowości Raduchów, opracowania planistyczne dotyczące przyszłego zagospodarowania terenu, oraz wywiady z byłymi mieszkańcami …. Zwieńczeniem tych wyjazdów i spotkań było opowiadanie Karoliny Binek „Winogronowe wspomnienia”, wiersze Weroniki Karbowiak oraz prace plastyczne Magdaleny Pierzchały.  Gratulujemy tak wyczerpującego wyeksponowania wielu walorów przyrodniczych i  turystycznych.

- 3 miejsce dla reprezentacji III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim:

* dsc_0430_001.jpg

Uczniowie tej szkoły też zaprosili w podróż, ale tym razem pionkiem po planszy. Nagroda przyznana została za przygotowanie gry planszowej- popularnej Monopoly, ale tym razem po ostrowsku. Poruszając się pionkiem po planszy można kupować lub sprzedawać miejscowości. Jedno pole, to jedna miejscowość, grupa pól w tym samym kolorze to gmina. Jeśli gracz pojawi się na wolnej działce, może ją kupić lub wystawić na aukcję. W trakcie gry należy także wykonywać polecenia zapisane na kartach i odpowiadać na pytania quizu. To w skrócie zasady gry.

- Wyróżnienie ( w kategorii grup najstarszych) dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim:

* dsc_0423.jpg

10 osobowa grupa przygotowała fotoreportaż i prezentację multimedialną „ O wybranych kościołach Powiatu Ostrowskiego położonych na morenowych pagórkach”. Klasa II pp wybrała się w sumie na 3 wyprawy- do Ołoboku, Wysocka Wielkiego oraz Sadowia. Pokazała, że czasami warto naszykować kanapki, spakować termosy, zabrać plecaki,   aparat fotograficzny i wybrać się w trasę. Poznając historię  i zabytki wybranych kościołów Powiatu Ostrowskiego położonych na morenowych pagórkach zwracali szczególną uwagę na chrzcielnice- nawiązując do roku 1050.- tej rocznicy Chrztu Polski. W wyniku podróży powstał wiersz.

* dsc_0497.jpg

Konkurs odbywa się pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzeja Leraczyka- przewodniczącego komisji konkursowej. W uroczystym finale wziął udział Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego: Grzegorz Finke, Wicestarosta Ostrowski: Roman Pacholczyk, Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego: Marek Ewiak, radni Rady Powiatu Ostrowskiego: Katarzyna Spiżak, Dariusz Pryczak, Aneta Franc- była radna powiatowa, pomysłodawczyni konkursu, Anita Kuroszczyk- kierownik referatu Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego.  

Wszystkim dziękujemy za udział w trzeciej edycji konkursu, nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 577