OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mają swojego patrona
30 stycznia 2017 roku

Mają swojego patrona

Polski inżynier, budowniczy kolei trans andyjskiej Ernest Malinowski został patronem technikum i szkoły zawodowej w Zespole Szkół Budowlano Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_0090.jpg

Okolicznościowe uroczystości związane z nadaniem imienia odbyły się 27 stycznia 2017 r. Poprzedziła je Mszą św. oraz uroczysta gala w Ostrowskim Centrum Kultury.

Jak mówiła dyrektor szkoły inicjatywa nadania imienia zrodziła się jako jeden z pomysłów obchodów 15-lecia Zespołu Szkół Budowlano Energetycznych, placówki powstałej z połączenia Technikum Kolejowego i Zespołu Szkół Budowlanych.

* dsc_0017.jpg- ‘’Chcąc zachować swoją tożsamość, ale także wyjść naprzeciw rzeczywistości, z którą spotyka się nasza młodzież postanowiliśmy wybrać patrona. Autonomicznie, zarówno pracownicy, uczniowie, jak i rodzice wskazali na osobę Ernesta Malinowskiego. Ta postać znakomicie oddaje specyfikę i charakter naszej szkoły. Myślę, że gdyby Malinowski żył współcześnie to pewnie kończyłby ZSBE. Jego pasja i talent sięgający szczytów mają być dla nas kierunkiem, drogowskazem i inspiracją, aby mieć odważne cele i konsekwentnie do nich dążyć’’ – mówiła Honorata Sachowska-Barańczak, dyrektor ZSBE.

Marzenia i plany inżyniera Malinowskiego dosłownie sięgały szczytów. Jego projekt budowy linii kolejowej na wysokości ponad 4800 m wydawał się nierealny także dla fachowców. Realizując go potrafił jednak pokonać zarówno ludzkie wątpliwości, jak i utrudnienia terenu. Powstała linia kolejowa o długości prawie 280 km, a jej poprowadzenie wymagało powstania 60 obiektów inżynierskich: tuneli, wiaduktów i mostów.

* dsc_0035.jpg- ‘’Ucieszyłem się, że szkoła wybrała właśnie takiego patrona. Nie mógł zasłużyć się dla naszego kraju, bo wówczas nie było go na mapie, ale wniósł wielki dorobek dla inżynierii światowej oraz Peru. Był nie tylko budowniczym tuneli i wiaduktów oraz linii kolejowych, ale również umocnień i fortyfikacji wojskowych – mówił Roman Pacholczyk, wicestarosta Ostrowski, a prywatnie absolwent Technikum Kolejowego.

Uroczystości ściągnęły do OCK i szkoły wielu znakomitych gości. Był wśród nich m.in. Paweł Malecha, absolwent Technikum Kolejowego obecnie członek Kurii Watykańskiej, przedstawiciele parlamentarzystów i Kuratorium Oświaty, byli pracownicy i absolwenci obu szkół, władze samorządowe, firmy i podmioty współpracujące ze szkołą oraz Konsul Honorowy Peru w Wielkopolsce.

* dsc_0066.jpg

* dsc_0022.jpg

* dsc_0018.jpg-‘’Jest wielką startą, że wiele postaci z tego okresu zostało zapomnianych. Było moim marzeniem, aby E. Malinowski stał sią patronem i wzorem do naśladowania właśnie dla młodzieży. Kiedy stworzył projekt kolei dla Peru, ocena z Londynu mówiła, że jest mało prawdopodobny ze względu na stan urządzeń inżynieryjnych. A jednak został przez Malinowskeigo zrealizowany. On sam pojechał do Peru na 5 lat a został całe życie’’ – mówił Kajetan Pyrzyński Konsul Peru na Wielkopolskę.

* dsc_0043.jpgDyrektor ZSBE wśród wielu życzeń i gratulacji otrzymała także prezent wyjątkowy. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w osobach Ryszarda Boślaka i Seweryna Kaczmarka przekazało statuetkę będącą wierną kopią pomnika, E. Malinowskiego, który wybudowany został w Peru w najwyższym miejscu, przez które przebiega kolej trans andyjska.

* dsc_0055.jpgUroczystości zakończyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy patrona w holu szkoły. Dokonały tego przedstawicielki Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i Społeczności Uczniowskiej. Tablice poświęcił ks. Paweł Malecha. Ciekawy i barwny program artystyczny przygotowali uczniowie szkoły.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 473