OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Finałowa prezentacja w Grupie Lubawa
31 stycznia 2017 roku

Finałowa prezentacja w Grupie Lubawa

Uczniowie Zespołu Szkół Usługowych zaproponowali swoje pomysły na innowacyjne produkty. Prezentacja odbyła się w ramach konkursu zorganizowanego przez Grupę Lubawa.

W dniu 26 stycznia 2017 roku uczniowie klasy 2td: Weronika Kasprzak, Łukasz Orłowski i Anita Rudnicka, przy udziale nauczycieli wiodących przedmiotów zawodowych: Joanny Sroki-Haniewicz i Joanny Sajnaj, wzięli udział w rozstrzygnięciu konkursu, ogłoszonego przez Grupę Lubawa. Adresowany był on do uczniów ZSU w zawodzie Technik organizacji reklamy i został ogłoszony w trakcie warsztatów, które odbyły się w dniu 14 grudnia 2016 r. Polegał na zaprojektowaniu nowego innowacyjnego produktu, dedykowanego stworzonej w czasie warsztatów Personie.

* dsc_0034.jpgWzięło w nim udział siedmioro uczniów, z których wyłoniono finałową trójkę. W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję zaprezentowania stworzonych przez siebie produktów oraz zostali wzięci w krzyżowy ogień pytań przez pracowników działu marketingu Grupy Lubawa i poddani końcowej weryfikacji.

„Trzymamy kciuki za całą trójkę i gratulujemy udziału w finale, z niecierpliwością oczekując na ostateczne wyniki”- powiedział opiekun uczniów.

Laureaci konkursu zyskają szansę odbycia stażu zawodowego w wybranym zakresie w drugim okresie roku szkolnego 2016/2017, poczynając już od ferii zimowych.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 181