OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Samorządowcy podsumowali
27 lutego 2009 roku

Samorządowcy podsumowali

Powiat ostrowski zdobył prestiżowy tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2008” za nowatorskie rozwiązania wdrożone przy realizacji inwestycji „budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego – partnerstwo samorządowo-rządowe”. Nagrodą w konkursie była sesja samorządowa w Norwegii. Uczestnicy studialnego wyjazdu spotkali się w środę 25 lutego w Warszawie, aby podsumować projekt i podzielić się swoimi doświadczeniami z wizyty.

Konkurs ogłoszony został przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

Powiat ostrowski został doceniony za pilotażowy projekt partnerstwa samorządowo-rządowego przy realizacji budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. W kategorii „transport” nasz samorząd był bezkonkurencyjny i został oceniony jako najlepszy w Polsce. Przedstawiliśmy nowatorską w skali kraju koncepcje współpracy samorządu powiatowego z agendą państwową, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Nowatorską, ponieważ nikt do tej pory takiego rozwiązania nie wymyślił i nie zaproponował. Dzięki temu udało się przyspieszyć, podkreślam przyspieszyć budowę obwodnicy dla Ostrowa o 5 lat. I to jest nasz największy sukces. A nagroda w konkursie jest bardzo miłym i satysfakcjonującym uzupełnieniem ogromnego wysiłku, który włożyliśmy w ten projekt – wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Do konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2008” zgłoszono 46 praktyk. Komisja konkursowa spośród rekomendowanych przez ekspertów projektów do drugiej finałowej tury zakwalifikowała ostatecznie 17 aplikacji.

Głównym celem konkursu była poprawa jakości usług świadczonych obywatelom przez administrację samorządową i podległe jej podmioty w zakresie transportu, gospodarki komunalnej oraz komunalnej gospodarki mieszkaniowej. Przykład Powiatu Ostrowskiego pokazuje, że warto podejmować nawet trudne, obarczone ryzykiem decyzje. Ten samorząd zdecydował się wspomóc finansowo i logistycznie inwestycję krajową. Dzięki temu przyspieszono budowę obwodnicy o ładnych kilka lat. To budzi mój wielki szacunek, bo niewiele samorządów w kraju decyduje się na taki krok - wyjaśnia Tomasz Potkański, koordynator projektu.

W podsumowaniu projektu uczestniczyli przedstawiciele samorządów Elbląga, Gdańska, Sopotu, Bytowa, Rybnika, Szczecinka, Związku Komunalnego EKOGOK miasta Brzeg i Oława, Gminy Popielców, Gminy Morawica, Powiatu Ostrowskiego, Powiatu Poznańskiego oraz Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Rudolf Borusewicz – Sekretarz Generalny ZPP, Tomasz Bystroński, członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Sidsel Bleken – radca Ambasady Królestwa Norwegii, Elita Cakule – dyrektor ds. Programów Międzynarodowych KS i Tomasz Potkański- koordynator projektu.

Uczestnicy spotkania przedstawili różnorodne norweskie rozwiązania i zaprezentowali, które z nich zastosowali już we własnych samorządach.

Ten wyjazd był nie tylko nagrodą, ale przede wszystkim roboczą wizytą, podczas której mogliśmy się wiele nauczyć i zobaczyć. Poznaliśmy nowoczesne rozwiązania w dziedzinie zarządzania drogami na różnych szczeblach administracji drogowej. Czy takie rozwiązania można przenieść na nasz grunt ? Oczywiście, że tak pod warunkiem, że będziemy umieli dostosować je do naszych warunków organizacyjnych, a przede wszystkim finansowych. W Norwegii zapoznaliśmy się ze szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi nie spotykanymi ani w Polsce, ani wśród naszych najbliższych sąsiadów. Nie zawsze ich wdrożenie wymaga jakiś nadzwyczajnych nakładów finansowych. Myślę tu na przykład o elementach związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach - podkreśla Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Sesja norweska jest fragmentem dużego projektu, który jest skierowany na podnoszeniu filozofii jakości zarządzania sektorem komunalnym zarówno gminnym jak i powiatowym w Polsce. Program jest finansowany z Mechanizmu Norweskiego. Norwegowie mają zarządzanie komunalne na bardzo wysokim poziomie.

Mamy nadzieję, że udział w tym programie będzie bardzo korzystny dla wszystkich, którzy wzięli w nim udział. Nie tylko poprzez podjęcie konkretnych działań we własnych samorządach, ale przede wszystkim ze względu na nową perspektywę i zmianę sposobu patrzenia na zarządzanie lokalne. Moim zdaniem o wiele ważniejsze jest to, że ludzie uczą się nowego podejścia, innego myślenia, patrzą z innej perspektywy. Zawsze warto „podejrzeć” jak robi to inny europejski samorządowiec – mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Powiat Ostrowski zamierza wystartować w kolejnej edycji konkursu – tym razem w dziedzinie EDUKACJA.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 658