OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Odbudują co zniszczyli
15 marca 2017 roku

Odbudują co zniszczyli

Około 2 mln zł. kosztować będzie odbudowa i modernizacji dróg powiatowych, po których poruszały się pojazdy budujące obwodnice Ostrowa Wielkopolskiego oraz drogi znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. Znaczną część tej kwoty zainwestuje MOTA ENGIL, generalny wykonawca obwodnicy. Kierowcy zyskają w zamian ponad 10 km dróg w bardzo dobrym standardzie.

* 5.jpg

W dniu 15 marca 2017 r. na skrzyżowaniu obwodnicy drogi powiatowej do Chynowej z obwodnicą poinformowano o szczegółach realizacji tego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2015 r. po negocjacjach zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Ostrowskim a firmą MOTA ENGIL w sprawie naprawy dróg powiatowych, którymi poruszały się pojazdy budujące obwodnicę Ostrowa.

* 2.jpg

- ‘’Wynegocjowany prawie dwa lata temu montaż finansowo-organizacyjny jest korzystny dla obu stron. To jest także dobry moment, żeby podziękować mieszkańcom Chynowej i Bogufałowa za to, że cierpliwie znosili niedogodności. Słowa podziękowania kieruję także pod adresem dyrektora Andrzeja Poskrobko z MOTY. Były obawy na początku naszej współpracy, ale relacje były bardzo dobre i myślę, że także ten ostatni etap realizacji zobowiązań upłynie w tak samo dobrej atmosferze’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Odbudowa dróg powiatowych rozpocznie się po zakończeniu prac na obwodnicy. Jak szacują przedstawiciele MOTY będzie to przełom maja i czerwca. Wtedy rozpocznie się odbudowywanie dróg powiatowych i będą to ostatnie niedogodności dla mieszańców okolicznych miejscowości.

* 8.jpg

‘’Kończymy wywóz kruszyw na obwodnicę, ku końcowi zmierzają roboty bitumiczne. Po ich zakończeniu przystępujemy do naprawy dróg. Chcemy kłaść asfalt całą szerokością drogi. Dlatego na czas robót będzie musiała być ona zamknięta. Ustalamy organizację ruchu, podział na odcinki oraz dojazd do posesji’’ – powiedziała Andrzej Poskrobko Z MOTA ENGIL.

Drogowcy szacują, że właściwe prace potrwają ok. dwóch tygodni. Droga w kierunku Chynowej podzielona zostanie na kilka odcinków.

- ‘’Pierwszy odcinek od skrzyżowania z drogą Poznań-Katowice do wiaduktu MOTA wykona samodzielnie. Na odcinku od wiaduktu, na długości ok. 5 km. MOTA umocni pobocza i wykonana dolne warstwy asfaltu, natomiast my przykryjemy to warstwą ścieralną. Ostatni odcinek ok. 1300 m. od granicy gmin w kierunku Strzyżewa wybudujemy wspólnie z dofinansowaniem Sieroszewic i Przygodzic’’ – powiedział Piotr Śniegowski dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

* 4.jpg

Wartość prac w montażu finansowym całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 2 mln złotych.

- ‘’W tym roku zadania drogowe przeznaczamy dwukrotnie większe środki niż w roku poprzednim. Dzięki temu uda się zrealizować 45 zadań. Realizujemy te najpilniejsze potrzeby, ale także przyjęliśmy strategię, by łączyć brakujące odcinki i tworzyć większe fragmenty układu komunikacyjnego. Tak będzie w przypadku drogi do Chynowej i Strzyżewa, która znacznie ułatwi komunikację dla mieszańców kilku gmin’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 344