OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
MDK się zaprezentuje
15 marca 2017 roku

MDK się zaprezentuje

25 marca 2017 r. Drzwi Otwarte, a po nich – od 3 kwietnia – zapisy na zajęcia. Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza, by zapoznać się z jego ofertą.

Drzwi Otwarte w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie zaplanowano na sobotę, 25 marca. – ‘’Tradycyjnie zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na nasze zajęcia, oraz tych, którzy już w nich uczestniczą. Oferta MDK jest bardzo bogata, a sposób na twórcze spędzenie wolnego czasu znajdą u nas dzieci w wieku od 3 lat, młodzież i studenci’’ – mówi dyrektorka MDK Anna Drobniewska.

* drzwi_otwarte_mdk.jpg

W sobotę, 25 marca, w godz. od 10 do 13 będzie można dokładnie poznać ofertę placówki, mieszczącej się przy ul. Wolności 10. Obecnie w MDK chętni mogą uczestniczyć w 30 różnorodnych formach. To m.in. zajęcia: taneczne (współczesny, balet, towarzyski), wokalne, rytmika, chórek, teatralne, plastyczne, teatralno-plastyczne, szachowe, dziennikarskie, rękodzieło artystyczne, poetycko-literackie, badawcze, nauka gry na gitarze i na keyboardzie, gry strategiczne. O nich wszystkich opowiedzą nauczyciele, którzy je w MDK prowadzą. 25 marca będzie można także obejrzeć sale oraz uczestniczyć w miniwarsztatach przygotowanych przez instruktorów.

Zapisy na zajęcia w MDK w nowym roku szkolnym ruszą natomiast tydzień później – od poniedziałku, 3 kwietnia. By się zapisać, trzeba będzie dostarczyć do sekretariatu wypełnioną kartę zgłoszenia. – ‘’Warto się pospieszyć, gdyż o przyjęciach będzie decydowała m.in. data złożenia wypełnionej karty. Pierwszeństwo mają jednak osoby, które już biorą udział w naszych zajęciach, pod warunkiem oczywiście, że też się zapiszą’’ – wyjaśnia dyrektor MDK Anna Drobniewska.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 87