OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
W IV LO zmagania konkursowe po niemiecku
16 marca 2017 roku

W IV LO zmagania konkursowe po niemiecku

W czwartek, 9 marca 2017 odbył się w IV Liceum Ogólnokształcącym XIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Deutsch ist in”.

W tym roku rywalizowało ze sobą 44 uczniów z  11 szkół Ostrowa i powiatu ostrowskiego.

Reprezentowane szkoły to: I LO, II LO, III LO, IV LO, LO Sióstr Salezjanek, LO Spółdzielni Oświatowej, Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach.

* img_2234.jpg

Konkurs składał się z dwóch części. Na napisanie testu uczniowie mieli 45 minut.  Aby zakwalifikować się do części ustnej należało w części pisemnej zdobyć 75 % punktów możliwych do uzyskania. Ta sztuka udała się 6 osobom. Po części ustnej Komisja w składzie : Ewa Szóstak, Karolina Grędziak i Agnieszka Gębuś, biorąc pod uwagę obie części konkursu, wyłoniła najlepszych z najlepszych.

* img_2479.jpg

Tegorocznymi laureatami zostali:

I miejsce Jan Fuch z Zespołu Szkół Technicznych – nauczyciel przygotowujący Krystyna Dąbrowska, II miejsce Emilia Piaskowska z III Liceum Ogólnokształcącego – nauczyciel przygotowujący Michał Stanek, III miejsce Daniel Konoplański z Zespołu Szkół Technicznych – nauczyciel przygotowujący Anna Mrowińska, IV miejsce Jagoda Janiszewska I Liceum Ogólnokształcącego, V miejsce Marta Kaczmarek z IV Liceum Ogólnokształcącego, VI miejsce Klaudia Gryglewska z II Liceum Ogólnokształcącego.

Wszyscy otrzymali gratulacje i podziękowania za udział w konkursie, natomiast laureaci atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostępowiatu ostrowskiego Pawła Rajskiego, pod którego patronatemodbył się ten konkurs oraz Radę  Rodziców IV LO i Instytut Geothego w Krakowie. Trzynastą edycję konkursu otworzył  Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leraczyk, natomiast gratulacje i nagrody uczestnicy konkursu odbierali od Naczelnika Wydziału Edukacji Rafała Lucińskiego.

* img_2297.jpgTradycją tych spotkań stały się też warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego, które w tym roku poprowadziła Małgorzata Jędroch. Tematem spotkania było nauczanie zintegrowane językowo – przedmiotowe.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Dyrekcja IV LO oraz Maciej Brzykcy- nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego w ostrowskiej „ Czwórce” .

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 229