OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nauka i Praca
27 lutego 2009 roku

Nauka i Praca

Przez dwa dni 7 i 8 marca w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim trwać będą Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego. To ważne wydarzenie, do którego długo się przygotowujemy. Chcemy absolwentom pokazać szeroką ofertę oświatową i podać im pełną informację na temat możliwości dalszego kształcenia – wyjaśnia wicestarosta Krzysztof Rasiak.

To będzie X jubileuszowa edycja Targów Edukacyjnych. W tym roku organizatorzy zaproponowali hasło „Nauka i Praca” stąd też ofercie edukacyjnej towarzyszyć będą V Targi Pracy. Organizatorem przedsięwzięć są: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Stowarzyszenie Pomocy Społeczności Lokalnej „Prometeusz” oraz Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Powiat Ostrowski był prekursorem prezentacji ofert edukacyjnych w tej właśnie formie. To od nas uczyły się sąsiednie samorządy, które przyjeżdżały na poprzednie edycje targów, a teraz organizują je już u siebie. Przykładem jest choćby Kalisz czy powiat pleszewski. To dla nas ogromna satysfakcja, że zaproponowana formuła tak dobrze się przyjęła i podjęły ją inne samorządy. Pełna i atrakcyjnie podana informacja z pewnością pomoże podjąć młodemu człowiekowi decyzję, co do dalszego kształcenia. Jeśli dodatkowo towarzyszą temu różnorodne warsztaty i inne atrakcyjne działania, to udział w Targach Edukacyjnych staje się jeszcze ciekawszy i bardziej potrzebny – mówi Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Podczas Targów zaprezentuje się około 50 szkół i placówek oświatowych z naszego regionu. Swoją ofertę przedstawią szkoły wyższe, policealne, ponadgimnazjalne oraz gimnazjalne. Jak co roku będzie też okazja do skorzystania z porad pedagogiczno – edukacyjnych i logopedycznych. W tym roku nowością targów będą warsztaty prowadzone przez firmę ProgMan na temat elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Odwiedzający będą się także mogli zapoznać z ofertami pracodawców i instytucji działających na rynku pracy.

Targi Pracy są organizowane z myślą o osobach poszukujących zatrudnienia, które są zainteresowane bezpośrednim spotkaniem z pracodawcami. Są świetną formą wzajemnego przedstawienia się i poznania. Myślę, że jest to korzystne dla wszystkich stron. Podczas targów będzie można również porozmawiać na temat zawodów deficytowych i tych, których jest za dużo na rynku pracy zarówno w powiecie ostrowskim jak i całym kraju. Będzie można porozmawiać z doradcami zawodowymi oraz liderami klubu pracy – wyjaśnia Anna Kornacka – Pawlak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Każda bezrobotna osoba będzie również mogła nauczyć się pisać CV oraz list motywacyjny.

Targi to niepowtarzalna szansa zapoznania się z ofertami różnorodnych instytucji zgromadzonych „pod jednym dachem” w tym samym czasie. A że są to edycje jubileuszowe będzie to także znakomita okazja, aby podziękować tym wszystkim którzy współtworzyli te przedsięwzięcia. Podczas targów szkołę przy ulicy Poznańskiej odwiedza kilka tysięcy osób. To powód do satysfakcji, myślę że to nasz wspólny sukces - podkreśla Krzysztof Rasiak.

Na terenie Targów odbędą się również prezentacje artystyczne, występy zespołów muzycznych i tanecznych a więc będzie ciekawie, wesoło i muzycznie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Na pewno czas spędzony na Targach nie będzie stracony. Udział w Targach jest całkowicie bezpłatny. Początek o godzinie 10.00.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 965