OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie młodzieży IV LO z ambasadorem Peru
20 marca 2017 roku

Spotkanie młodzieży IV LO z ambasadorem Peru

Uczniowie IV LO z Ostrowa Wielkopolskiego wzięli udział w wykładzie Jego Ekscelencji Ambasadora Peru w Rzeczpospolitej Polskiej Alberta Salasa Barahony. Spotkanie odbyło się w Katedrze Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych na Uniwersytecie Łódzkim. Do udziału zaproszeni zostali studenci oraz licealiści z Łodzi oraz z Ostrowa.

Ambasador zaprezentował walory Peru, opowiadał o wielu podobieństwach do Polski. Prezydentem Peru jest Pedro Pablo Kuczyński. Ma on polskie korzenie, wywodzi się z Inowrocławia. Innym znanym Polakiem w tej części świata jest Ernest Malinowski, budowniczy linii kolejowych w Peru.

* IMG_7784Później nadszedł czas na pytania. Młodzież z IV LO bardzo aktywnie uczestniczyła w tym spotkaniu. Ostrowscy licealiści pytali o najciekawsze miejsca w Peru, jakość sprowadzanych z Peru owoców. Nie zabrakło też bardziej osobistych pytań, m.in. o ulubione polskie dania. Ambasador bardzo chętnie odpowiadał na wszystkie kwestie.

Licealiści spotkali się też ze studentami z Peru. Była to dla nich dobra okazja do porozmawiania w języku hiszpańskim. Razem ze swoimi starszymi kolegami zwiedzili Katedrę Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych.

Spotkanie odbyło się w ramach podpisanej w roku 2016 umowy o współpracy między IV LO, a Katedrą Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to już kolejna inicjatywa Katedry. W marcu „ostrowską czwórkę” odwiedzili studenci z Peru. Przeprowadzili oni warsztaty z młodzieżą.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 103