OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rozbudowa szpitala nagrodzona
21 marca 2017 roku

Rozbudowa szpitala nagrodzona

Piotr Kuźma z klubu Karate Team Kuźma został Ostrowianinem Roku w 23. edycji plebiscytu organizowanego przez Gazetę Ostrowską. W tym samym plebiscycie tytuł „Wydarzenie Gospodarcze Roku'' otrzymała rozbudowa ostrowskiego szpitala o nowe skrzydło.

* 17309068_1290284981024657_5195480398635046950_n.jpg

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 17 marca 2017 r. w Ostrowskim Centrum Kultury.

* ostrowianin1.jpg

Poza nagrodą w kategorii Wydarzenie Gospodarcze przyznano także tytuł „Wydarzenie Społeczne’’, za które uznano festyn osiedlowy dla upamiętnienia prof. Kaliny na Krępie. Jako „Wydarzenie Kulturalne Roku’’ ostrowianie uznali działania wystawiennicze Galerii 33, a w kategorii „Młodego Talentu Roku’’ wygrała wokalistka z Młodzieżowego Domu Kultury Juliana Ashaolu.

* kalinowy_festyn.jpg

- ‘’Bardzo się cieszę, że mieszkańcy zagłosowali na realizowaną przez nas inwestycję. Pod względem finansowym w pierwszym etapie to zadanie warte kilkanaście milionów złotych, ale biorąc pod uwagę ratowanie życia i zdrowia trudno przecenić jego wartość. To z pewnością jedno z najważniejszych zadań Powiatu Ostrowskiego. Robimy to dla ludzi i miło jeśli ludzie to dostrzegają’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Foto z gali Ostrowianin Roku w wykonaniu Jakuba Janeckiego.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 235