OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
X Targi Edukacyjne i V Targi Pracy
10 marca 2009 roku

X Targi Edukacyjne i V Targi Pracy

„Nauka i Praca” – takie hasło towarzyszyło X Jubileuszowym Targom Edukacyjnym oraz V Targom Pracy. Impreza odbyła się w miniony weekend w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Swoje oferty zaprezentowało prawie 60 szkół, placówek oświatowych i przedsiębiorstw z terenu powiatu ostrowskiego.

Organizatorem przedsięwzięć byli: Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Pomocy Społeczności Lokalnej „Prometeusz”, Powiatowy Urząd Pracy oraz Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystego otwarcia Targów Edukacyjnych dokonał starosta Włodzimierz Jędrzejak oraz Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego i jednoczesnie prezes Stowarzyszenia Pomocy Społeczności Lokalnej „Prometeusz”.

Inspiracją do zorganizowania pierwszych Targów w Ostrowie były podobne imprezy organizowane w takich miastach jak Wrocław, Poznań czy Warszawa. Na początku należało przekonać do tego pomysłu przede wszystkim placówki oświatowe. Teraz nie trzeba juz nikogo specjalnie namawiać do udziału w tej imprezie. Zawsze mamy komplet wystawców. Sądzę, że przez te dziesięć lat w Targach uczestniczyło około 700 szkół i instytucji oświatowych, a nasze stoiska odwiedziło 50 tysięcy osób. Targi są znakomitą promocją oferty edukacyjnej powiatu ostrowskiego, wymuszają również wzajemną, dobrze pojęta konkurencję między naszymi placówkami – podkreśla Piotr Walkowski.

Na Targach Edukacyjnych zaprezentowało się 50 szkół i placówek oświatowych z naszego powiatu. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły wyższe, policealne i ponadgimnazjalne. Była także okazja do skorzystania z porad pedagogiczno-edukacyjnych i logopedycznych.

Dzisiejsze Targi odbywają się po raz dziesiąty. To dobry moment, aby zastanowić się nad ich formułą i podsumować dotychczasowe osiągnięcia. Myślę, że wnioski wyciągnięte z 10-letniej działalności będą owocowały jeszcze lepszymi prezentacjami w przyszłości – mówi Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

W uroczystości otwarcia Targów oraz w prezentacjach targowych udział wzięli: Przemysław Pacia wicewojewoda wielkopolski, Andrzej Grzyb poseł RP, Hanna Rajcic-Mergler wicekurator wielkopolski, Sławomir Sobczyk zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Barbara Nowak przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także władze samorządowe miast i gmin Powiatu Ostrowskiego.

Formuła Targów organizowana w Ostrowie jest bardzo atrakcyjna. Młodzież może zapoznać się z pełną, ciekawie podaną ofertą edukacyjną. Z pewnością ułatwi to wybór dalszej drogi kształcenia. Na Targach jednostki oświatowe mają znakomitą okazję do tego, aby pokazać szkołę i sukcesy swoich uczniów z jak najlepszej strony – twierdzi Przemysław Pacia, wicewojewoda wielkopolski.

Podczas targów wręczono medale z okazji jubileuszu 10 lecia samorządu powiatowego dyrektorom szkół i innym placówkom oświatowym a także specjalne podziękowania dla przedsiębiorców za wieloletnią współpracę ze szkołami zawodowymi powiatu ostrowskiego.

Samorząd powiatowy do edukacji przywiązuje ogromną wagę. Dlatego staramy się systematycznie poprawić szkolną infrastrukturę i zabezpieczyć kształcenie na wysokim poziomie. Każdego roku z budżetu powiatu przeznaczamy na ten cel niebagatelne fundusze. Sądzę, że przynosi to określone korzyści, gdyż nasi absolwenci są cenionymi fachowcami, kończą prestiżowe uczelnie i doskonale sobie radzą na wymagającym rynku pracy – podkreśla Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Nowością tegorocznynych targów były warsztaty prowadzone przez firmę ProgMan na temat elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Ofercie edukacyjnej po raz pierwszy towarzyszyły V Targi Pracy, na których swoje oferty przedstawiło 8 pracodawców - głównie z terenu powiatu ostrowskiego. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy udzielali informacji na temat aktualnych ofert pracy. Na Targach obecni byli również przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień i Komendy Powiatowej Policji, którzy informowali o zasadach rekrutacji do służb mundurowych.

Zainteresowanie tegorocznymi targami jest znacznie większe niż rok temu. Sądzę, że wplyw na to ma kryzys gospodarczy oraz zapowiedzi zwolnień przez niektóre firmy. Dobrym pomysłem było też połączenie naszej oferty z Targami Edukacyjnymi. Targi Pracy to przede wszystkim możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, natomiast my możemy zorientować się jakie jest rzeczywiste zainteresowanie podjęciem pracy przez osoby bezrobotne - mówi Hanna Kornacka-Pawlak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim.

W Zespole Szkół Technicznych funkcjonował także specjalny punkt, w którym informacji udzielali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy oraz pracownicy Klubu Pracy. Można było także liczyć na poradę ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Miejskiego.

Na zakończenie targów zostały wręczone wyróżnienia laureatom konkursu na najciekawsze stoisko targowe. W kategorii gimnazja, ośrodki szkolno-wychowawcze i placówki kulturalno-oświatowe najwyżej oceniono stoisko Gimnazjum Językowego im. A. Bella w Ostrowie Wielkopolskim. Wyróżnienia przyznano Zespołowi Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Młodzieżowemu Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zajął Zespół Szkół Usługowych, natomiast wyróżnienia otrzymały IV i II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. W kategorii szkoły policealne i wyższe oraz wydawnictwa, biblioteki i firmy związane z edukacją wyróżniono Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ośrodek zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielkopolskim.

Przyznano również pięć nagród specjalnych w postaci książek językowych ufundowanych przez firmę POLANGLO z Ostrowa Wielkopolskiego. Nagrody otrzymało czterech uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, którzy pełnili rolę konferansjerów oraz gospodarze Targów Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas Targów zaprezentowały się również zespoły muzyczne oraz taneczne. Organizatorzy nie zapomnieli także o Święcie Kobiet dedykując Paniom specjalny koncert w wykonaniu Big Bandu Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1087