OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wykazali się wiedzą z OC
16 marca 2009 roku

Wykazali się wiedzą z OC

11 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach odbyła się X edycja konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej. W konkursie wzięło udział 9 trzyosobowych zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego.

Organizatorem konkursu był Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Test konkursowy składał się z 61 pytań o tematyce obrony cywilnej, ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego.

Jury w składzie: Jerzy Garczarek, Jerzy Konkolewski (Starostwo Powiatowe), Elżbieta Knop starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu oraz Andrzej Morta komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim, oceniło i przyznało miejsca według uzyskanych punktów indywidualnie i drużynowo.

Jest to już X jubileuszowa edycja. Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, jak i nauczycieli. Świadczy o tym, fakt że prawie wszystkie szkoły powiatu ostrowskiego wzięły w nim udział. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki. Zawody po raz kolejny odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, ponieważ szkoła ta ma już tradycję w organizacji tego typu przedsięwzięć i rozbudowany program edukacyjny w tym zakresie – wyjaśnia Jerzy Garczarek naczelnik Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

W konkursie indywidualnym Joanna Sabura z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Kompałły W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim zajęła I miejsce zdobywając 71 punktów na 74 możliwe do uzyskania. Zaś II miejsce zajął Michał Sarnowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast Dariusz Wawrzyniak z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim zajął III miejsce. IV miejsce zajęła Kinga Noweta z II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, a V miejsce przypadło Szymonowi Lepka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Po raz drugi z rzędu najlepszą drużyną okazał się zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, który 11 kwietnia będzie reprezentował powiat ostrowski w finale delegatury w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Drugie miejsce zajęła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim a Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim zajął III miejsce.

Nagrody dla uczestników konkursu w postaci książek i pucharów zostały ufundowane przez Starostę Ostrowskiego, które w jego imieniu wręczyli Dariusz Kaczmarek dyrektor ZSU CKU, Andrzej Morta komendant Powiatowy PSP oraz Elżbieta Knop starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu.

Podczas konkursu odbyły się także zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Przygodzice, w którym udział wzięli przedstawiciele drużyn wytypowanych przez kapitanów. Organizatorem konkursu strzeleckiego był Czesław Cal prezes Zarządu Rejonowego LOK w Ostrowie Wielkopolskim.

Na zakończenie konkursu pisemne podziękowania podpisane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za przygotowanie drużyn do konkursu wszystkim opiekunom drużyn wręczyła pani Elżbieta Knop.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 690