OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie kierunków kolejarskich na stażach zagranicznych
5 czerwca 2017 roku

Uczniowie kierunków kolejarskich na stażach zagranicznych

28 maja 2017 na dwutygodniowy staż zagraniczny do Lipska wyruszyła pierwsza grupa uczniów kierunku kolejowego. Ośrodkiem, w którym odbywają praktyki jest AWV Aus- und Weiterbildungszentrum Verkehrsgewerbe Leipzig GmbH.

Staże odbywają się w ramach projektu pn.: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych. Projekt jest realizowany w ramach programu: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

* 1.jpg

W stażu uczestniczy 16 uczniów kierunku Technik elektroenergetyk transportu szynowego wraz z opiekunami p. Krzysztofem Majchrzakiem i p. Witoldem Zgardą.

Staż zagraniczny ma przybliżyć uczniom techniczne zagadnienia związane z transportem szynowym tj. szybka kolej, technologia hamowania pojazdów szynowych, technika przetaczania, bocznice.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych i teoretycznych, związanych z zawodem, a ponadto mają zapewniony bogaty program kulturowy, przybliżający historię i kulturę regionu saksońskiego.

Staże zagraniczne otwierają uczniom nowe możliwości, ubogacają wiedzę nie tylko techniczną, ale rozwijają również zdolności językowe. Pomagają przełamać bariery językowe.

We wrześniu 2017 r. kolejna grupa przyszłych kolejarzy skorzysta z tej atrakcyjnej formy nauki.Oficjalna strona naszego partnera w Lipsku: http://www.awv-leipzig.de/.

* 111.jpg * 2222

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 2977