OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koniec roku szkolnego
26 czerwca 2017 roku

Koniec roku szkolnego

Ponad 5 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski oraz z Zespołu Szkól Specjalnych i Zespołu Szkół Muzycznych zakończyło 23 czerwca 2017 r. rok szkolny. Nieco wcześniej z murami szkoły pożegnały się najstarsze roczniki kończące naukę, w sumie prawie półtora tysiąca uczniów absolwentów.


Starosta Ostrowski wziął udział w zakończeniu roku szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym

- ‘’Gratuluję wszystkim uzyskanych wyników i wytężonej pracy przez cały rok. To moment także na to, by słowa podziękowania skierować do kadry pedagogicznej, wszystkich nauczycieli i opiekunów. Bez waszego zaangażowania nie byłoby tych sukcesów. Przed wszystkimi kilka tygodni odpoczynku. Myślę, że kiedy przyjedziecie we wrześniu oprócz nowych kolegów z najmłodszych roczników powinna na was czekać wyremontowana sala gimnastyczna, bo taka inwestycja jest właśnie planowana’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* img_8727.jpg

Najlepszym uczniom wręczono uroczyście stypendia oraz nagrody.

* img_8834.jpg

Kilka dni wcześniej, w dniu 23 czerwca, w Zespole Szkół Usługowych podczas tradycyjnej gali USŁUGUSY uroczyście pożegnano uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Galę poprzedziła część oficjalna, w trakcie której Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcami wręczyli najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, listy pochwalne i nagrody. Rodzice najlepszych absolwentów otrzymali listy gratulacyjne. Dodatkowo wyróżniające się absolwentki Edyta Szukalska z kl IIIa oraz Weronika Wojciechowska z kl IIIc kształcące się w zawodzie fryzjer otrzymały Voucher – zaproszenie na szkolenie ufundowane przez Markę Goldwell.

* zsu2.jpg

Podczas „Usługusów 2017” wręczono laureatom okolicznościowe statuetki. Kapituła złożona z wychowawców oraz uczniów klas drugich przyznała nominacje i wyłoniła zwycięzców w 6 kategoriach:

- Paula Kamińska - kategoria MISTRZ W NAUCE, Dagmara Sówka - kategoria DZIEŃ BEZ SZKOŁY DNIEM STRACONYM, Monika Czekalska - kategoria MISTRZ W ZAWODZIE

-  Patrycja Mielcarek - kategoria SPORTSWOMEN, Hubert Sznajder - kategoria SPORTSMEN, Marta Lubojańska - kategoria Z UŚMIECHEM PRZEZ ŻYCIE.

Niezapomniany nastrój uroczystości podkreśliły występy wokalne Asi Zawidzkiej i Wiktorii Konopińskiej.

Za nim na dobre opustoszeją korytarze szkół ponadgimnazjalnych pojawia sią za kilka dni uczniowie, którzy ubiegali się o przyjęcie do wymarzonej szkoły z początkiem lipca kończy się nabór do szkół.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 272