OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dostojny Jubilat
17 marca 2009 roku

Dostojny Jubilat

14 marca w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się uroczyste obchody 90-lecia istnienia Związku Inwalidów Wojennych. W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu, miasta i gmin.

W uroczystościach wzięły udział delegacje i członkowie związku z całego regionu.

Z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia ZIW, Starosta Ostrowski Włodzimierz Jędrzejak w swoim wystąpieniu przypomniał, iż:

Związek Inwalidów Wojennych od samego początku swego istnienia był miejscem dla najbardziej ofiarnych i oddanych ojczyźnie obywateli – inwalidów wojennych oraz rannych żołnierzy walczących na wszystkich frontach o niepodległość Polski. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji wspomagając struktury podziemnego państwa polskiego. Dla współczesnej generacji dziewięćdziesiąt lat historii Związku Inwalidów Wojennych to nadal żywa i godna naśladowania lekcja patriotyzmu, to również przykład bezkompromisowego poświęcenia jednostki celom nadrzędnym – jakimi są walka o wolność i służba Polsce. Z okazji Jubileuszu życzę prezesowi Związku, panu pułkownikowi Czesławowi Fludrowi, wszystkim członkom i ich rodzinom, długich lat życia, zdrowia, osobistego szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Podczas uroczystości przedstawiciele władz samorządowych zostali uhonorowani pamiątkowymi odznaczeniami „Zasłużony dla ZIW”. W gronie odznaczonych znaleźli się między innymi starosta Włodzimierz Jędrzejak oraz Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Uroczystość została zorganizowana przy współudziale Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 543