OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Biznesmeni w szpitalu
26 czerwca 2017 roku

Biznesmeni w szpitalu

Przedsiębiorcy z regionu i Powiatu Ostrowskiego oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego jako pierwsi obejrzeli pomieszczenia budowanego nowego skrzydła ostrowskiego szpitala i poznali koncepcję zagospodarowania obiektu.

* dsc_0994.jpg

Wizyta biznesu w szpitalu odbyła się 22 czerwca 2017 r., a gospodarzami spotkania byli Starosta Ostrowski Paweł Rajski,  Dariusz Bierła Dyrektor Szpitala oraz Tomasz Adamek Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Południowej Wielkopolski. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 przedsiębiorców.

* dsc_0947.jpg

* dsc_0970.jpg

- ‘’Często to my samorządowcy jesteśmy gośćmi w Państwa firmach i możemy śledzić to, co najciekawszego się w nich dzieje. Dziś cieszę się, że przyjęliście nasze zaproszenie i jako pierwsi będziecie mogli poznać inwestycję pięćdziesięciolecia. Tak nazywamy budowę skrzydła, bo jest to największą po wybudowania szpitala inwestycja’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Po oddaniu nowego skrzydła szpital wzbogaci się o ponad 3 tys. metrów kwadratowych. Obecny etap inwestycji wyceniany na ok. 13.5 mln (część budowlana). Zadanie jest niezbędne, aby szpital mógł się rozwijać. Rozbudowa stwarza możliwość przeniesienia do nowych pomieszczeń oddziałów i zakładów, które pilnie tego wymagają. Jako pierwszy do nowego lokum przeniesie się Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

* dsc01165.jpg

* dsc_0927.jpg

- ‘’To jest oddział, do którego trafiają najcięższe przypadki, osoby po wypadkach komunikacyjnych, wielonarządowych obrażeniach. Do tej pory dysponowaliśmy 7 łóżkami. To niewystarczająco, biorąc pod uwagę wielkość populacji, samego powiatu Ostrowskiego, który liczy 160 tys., a dodatkowo trafiają przecież do nas pacjenci z ościennych powiatów. W nowym oddziale znajdować się będzie 12 łóżek’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor szpitala.

Stary OIOM znajduje się w zagospodarowanej wiele lat temu części korytarza i nie spełnia już żadnych standardów. W nowej lokalizacji na pacjentów czeka przestronna sala nadzoru, izolatki oraz pełne i funkcjonalne zaplecze techniczne i medyczne. W chwili obecnej kończą się ostatnie prace wykończenie a ostatnim etapem będzie wyposażenie oddziału w sprzęt.

Przedsiębiorcy zapoznali się także z planami zagospodarowania pozostałych pięter.  

* dsc_0980.jpg

* dsc_0978.jpg

- ‘’Kolejnym korkiem i jednocześnie naszym marzeniem jest przeniesienie Chirurgii Dziecięcej na piętro wraz z powstaniem Wielkopolskiego Centrum Oparzeń. To zadanie wyceniane wstępnie na ok. 8 mln zł. Stan surowy jest zamknięty, wyprowadzono wszelkiej media, pozostaje tylko i jednocześnie aż zagospodarowanie wnętrz. Wspólnie ze szpitalem złożyliśmy na to zadanie wniosek do WRPO i mamy nadzieję, że uda się nam pozyskać na ten cel środki unijne’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

* dsc_0986.jpg

W przyziemiu planowane jest powstanie centralnej sterylizatorni, a na najwyższym piętrze budowa pięciu sal operacyjnych.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 374