OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
90 lat kaplicy w ostrowskim DPS
5 lipca 2017 roku

90 lat kaplicy w ostrowskim DPS

W Domu Pomocy Społecznej im. s. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta msza święta z okazji 90-lecia poświęcenia i erygowania Kaplicy Domu p.w. Świętej Rodziny.

Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył Biskup kaliski Edward Janiak, a słowo Boże wygłosił ks. Kanonik Krzysztof Nojman – proboszcz Konkatedry. W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy i pracownicy placówki oraz zaproszeni goście, m.in. : Starosta Ostrowski Paweł Rajski, siostry Elżbietanki ze Zgromadzenia sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim, siostra Jana, z Leszna siostra Anna Jakubowska oraz z Poznania siostra Przełożona Prowincji Kamila Paszkowiak, siostra Damiana Cykulska oraz członkowie rodzin mieszkańców DPS.

* dsc00592.jpg

Podczas mszy św. Dyrektor Domu Katarzyna Modrzyńska podkreśliła rangę kaplicy w życiu placówki. Przybliżyła jej historię mówiąc o obrazie Św. Rodziny umieszczonym w ołtarzu głównym, stacjach Drogi Krzyżowej z dołączonymi odpustami i odnalezionej w 1990 roku figurce Matki Bożej-  zakopanej w czasie okupacji hitlerowskiej w ogrodzie.

Siostra Anna Jakubowska ze Zgromadzenia siostry Elżbiety w Lesznie zapoznała uczestników nabożeństwa z historią życia s. Marii Włodzimiery Wojtczak, która ostatni etap swojego życia spędziła w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, a której proces beatyfikacyjny rozpocznie się we wrześniu 2017 roku.

W trakcie mszy św. ks. Biskup poświęcił różańce wykonane przez Mieszkańców Domu oraz udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa. Jubileuszowe uroczystości zakończył wspólny posiłek. Obchody odbyły się 26 czerwca 2017 roku.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 180